Visa utbildning.se som: Mobil

Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach

Bergklint education
Kort om utbildningen
15 980 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-10-04 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Bli diplomerad/licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach 

Utbildningen till Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach är kvalitetssäkrad och godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund.  Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.


Bergklint education kan nu erbjuda en övergripande utbildning, som omfattar de viktigaste faktorerna, för att människor ska kunna utveckla sitt välbefinnande till att förändra sin livsstil. I utbildningen läggs stor vikt på de olika områdena kost, träning, stresshantering, sömn, rökning, alkohol och MI –Motiverande samtal.

Ohälsa bland befolkningen har ökat markant under senare år. Behovet av att få rätt vägledning för att utveckla en hälsosammare livsstil, för att få leva ett längre och friskare liv, är stort. Många är de som inser att en sund och hälsosammare livsstil är en viktig faktor för att skapa en hög livskvalité och för att minska risken att drabbas av olika livsstilsrelaterade sjukdomar. Motivation och rätt vägledning är ofta avgörande för att en människa ska kunna förändra sina vanor samt bibehålla dem. Förutom den egna individen är även många arbetsgivare medvetna om betydelsen av att jobba med friskvård och hälsa, för att förebygga hälsan i tid, både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.

Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer). I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Livsstilsrådgivare/Kostrådgivare/Livsstilscoach inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på vikt. Utbildningen ger er verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil.

Livsstilsrådgivarens roll

Livsstilsrådgivaren/Livsstilscoachen har en viktig roll, då ohälsa ska förebyggas, och ska medverka till en förbättrad livsstil både privat och på olika arbetsplatser. För att ge dig en så djup insikt som möjligt när det gäller olika strategier, verktyg och metoder har vi valt att integrera vår Hälsoinspiratörsutbildning i Livsstilsrådgivarutbildningen. Genom utbildningen får du lära dig verktyg och metoder för att inspirera, informera och påverka dina medmänniskor till att få en bättre hälsa.

Många människor inser också vikten av att lära sig att äta rätt för att förbättra sin hälsa. För att kunna ge så yrkesmässiga kostråd som möjligt, när du är verksam som Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach, är det av vikt att ha en så bred kompetens och bra grund att stå på som möjligt. Därför ingår även Diplomerad/Licensierad Kostrådgivarutbildning i Livsstilsrådgivarutbildningen som ger dig en gedigen kompetens inom näringsläraområdet.

Det finns många människor, som lider av beroendeproblematik av olika slag, och som med rätt vägledning kan bli hjälpta med att bryta sitt destruktiva mönster. I utbildningen tar vi upp tre vanliga beroenden, som socker, alkohol och tobak. Ni får en grundläggande kompetens för hur ni på ett adekvat sätt kan vägleda människor som behöver stöd inom området. Utbildningen tar även upp i vilka fall, du själv har kompetens och befogenhet att ge råd, och när de ska hänvisas till andra yrkesgrupper med rätt yrkeskompetens.

I utbildningen ingår förutom teori flera praktiska moment och kundfall som gör er väl förberedda för er yrkesroll!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen passar dig som: 

 • har ett passionerat intresse av att arbeta med människor och olika livsstilsfrågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.
 • idag arbetar som exempelvis sjuksköterska eller undersköterska och vill få en djupare kunskap och en större bredd för att arbeta mer aktivt med olika livsstilsfrågor inom kost, hälsa, livsstil, och träning.
 • vill kompetensutveckla dig i din nuvarande yrkesroll för att få en större bredd i dina kunskaper och arbeta mer aktivt med hälsa på din arbetsplats.
 • arbetar som egen företagare inom hälsoområdet och vill bredda dina kunskaper för att kunna ta uppdrag inom offentliga förvaltningar och privata företag med nya hälsobringande kunskaper
 • helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen

Kursinnehåll

Kursinnehåll


* Block 1 *

Kostrådgivarutbildning - Delkurs 1

Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta

Näringslära/Näringsfysiologi

 • Energi/energibehov Basalmetabolism (BMR), Fysiska aktivitetsnivån (PAL)
 • Rekommendationer
 • Energigivande näringsämnen: Fett, kolhydrater, protein
 • Energiprocent
 • Matspjälkningen
 • Kostens påverkan på tarmfloran
 • Antiinflammatorisk kost
 • Hormonernas funktioner
 • GI (glykemiskt index), GL (glykemisk belastning)
 • Salt
 • Måltidsordning

Hälsa och livsstil

 • Kostrelaterade sjukdomar
 • Kost för viktnedgång
 • Ätstörningar
 • Idrottsnutrition. Grundläggande kunskaper om kost och träning

Kostrådgivarutbildning - Delkurs 2

Olika mätmetoder för en hälsosam vikt

Kostrådgivning

 • Genomgång av kostdataprogram
 • Upplägg av matdagbok
 • Genomförande av en kostanalys
 • Övning, kundfall och rådgivning, övervikt
 • Övning, kundfall och rådgivning, träning

Näringsinnehåll

Modedieter, GI, 5:2-dieten och LCHF

Livsmedelskunskap

Vitaminer, mineralämnen och kosttillskott


* Block 2 *

Hälsoinspiratör

Sömn, stress, MI - motiverande samtal

 • Din roll som hälsoinspiratör
 • Friskvård, hälsa och livsstil
 • Hälsoprevention och hälsopromotion
 • Samtalsmetodik/motiverande samtal (MI) i praktiken
 • Motivation till förändrad livsstil
 • Hälsoarbete och förändringsprocessen
 • Metoder/strategier för att motivera och inspirera till livsstilsförändringar och främjande av hälsa.
 • Coacha till rätt livsstil! Insikt, kunskap och möjlighet
 • Stresshantering, vila och sömn

Fysisk aktivitet

 • Vikten av fysisk aktivitet för en bättre hälsa
 • FYSS och FAR, fysisk aktivitet på recept

Praktiska övningar

* Block 3 *

Beroendeproblematik – socker, alkohol och tobak

 • Sockerkonsumtion
 • Aptitreglering
 • Belöningssystemen
 • Ätstörningar
 • Sockerberoende – sanning eller myt
 • Sockrets påverkan på hjärna och kropp
 • Behandling och prevention av återfall
 • Beroendeproblematik – olika beroenden
 • Alkohol
 • Tobak
 • Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder
 • Praktiska övningar

Under utbildningen använder vi oss av ett kostdataprogram som är specialanpassat för kostrådgivare och personliga tränare.

Blocken består av teoretiska och praktiska moment med olika fallstudier och praktiska övningar där du får användbar kompetens för din roll som livsstilsrådgivare/livsstilscoach. Övningarna ger dig gedigna kunskaper i att informera, hålla kurser och ge individuell kostrådgivning till dina framtida kunder.

Tidigare kursdeltagare

"Jag tycker att Livsstilsrådgivarutbildningen har överträffat mina förväntningar och den har gett mig en bred kunskapsbas inom kost och hälsa, både med en gedigen teoretisk del där man fördjupar sig inom vissa områden, men även en praktisk del med övningar, verktyg och processer som gjort mig väl förberedd för att nyttja mina kunskaper i yrkeslivet. Supporten från läraren fungerade mycket bra. Jag fick snabba svar på frågor och bra kommentarer på inlämningsuppgifterna.Mitt mål är nu att använda kunskaperna i utbildningen som egenföretagare i mitt nystartade företag Roxner Health.

Jag vill inspirera både privatpersoner och företag till ett friskare liv. Jag vill bidra till att företag och organisationer får en friskare gladare personal med högre produktivitet och lägre sjuktal genom att jobba med långsiktiga, målstyrda hälsoprojekt. Jag kommer även att hålla separata föreläsningar inom kost, träning och hälsa.Jag kan med nöje rekommendera denna utbildning till de personer som vill läsa inom området! Själv vill jag fördjupa mig mer inom idrottsnutrition som ni erbjuder hos er."

- Sonja Roxner, 54 år. Göteborg
Egen företagare, Livsstilsrådgivare och varumärkesstrateg

Investering

17.500 kr (inkl. moms), 14.000 kr (exkl. moms). En avgift för diplom och kursbevis på 500 kr (inkl. moms) tas ut vid anmälan till tentamenstillfället.

Avgift för diplom/licens och kursbevis tillkommer på 1.000 kr (inkl. moms).

För dig som även vill ha ett Diplom på engelska, för internationellt bruk, tar vi ut en avgift på ytterligare 500 kr (inkl.moms).

Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika grupper. De är även utbildade inom området hälsopromotion, MI-Motiverande samtal, idrott-och friskvårdspedagogik samt frågor som rör beroendeproblematik. De har även klinisk erfarenhet av nutritionsbehandlingar.

Examen, diplom m.m.

Examination på teoridelen görs sista kursdagen vid kurstillfället blocken och är godkänd på dessa. Minst 70 % rätt krävs för att bli godkänd på tentamen. För att du ska bli godkänd på utbildningen krävs även att de praktiska uppgifterna är genomförda.

Som Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach kan du ge vägledning och rådgivning i olika frågor som rör både kost, hälsa och livsstil. Du kan informera, föreläsa och hålla kurser samt individuell kostrådgivning. Du kan även arbeta förebyggande med friskvård för att förebygga olika folkhälsosjukdomar. Du har också fått kompetens för att arbeta med strategier, verktyg och metoder som kan motivera och peppa olika individer till en hälsosammare livsstil.

Efter genomgången utbildning har du också fått djupare kunskaper inom beroendeproblematik. Du kan i din praktiska rådgivning, ut mot klient, arbeta med olika verktyg och metoder som hjälper dem att bryta sitt beroende.

Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom friskvård- och hälsoområdet. Genom vår utbildning tillmötesgår du marknadens efterfrågan på personal med kunskaper inom friskvård, hälsa och livsstil då du får en gedigen kompetens för att verka inom området. Du kan arbeta ut mot olika grupper av människor på förskolor, skolor, privata företag samt offentliga myndigheter.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Bergklint education

Vi vänder oss till såväl privatpersoner som företag både inom den privata och offentliga sektorn. Vi håller föreläsningar, kurser och utbildningar. Utbildningarna består av både teoretiska och praktiska moment som bygger på vetenskapligt förankrad forskning. För att uveckla dina styrkor...


Läs mer om Bergklint education och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Bergklint education

Maskingatan 5
417 64 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 33 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Diplomerad/Licensierad Livsstilsrådgivare/Livsstilscoach från Bergklint education, fyll i dina uppgifter:

Reportage
En gedigen och genomtänkt utbild...
Bergklint education

Jag blev positivt överraskad och tyckte att utbildningen kändes väldigt gedigen och genomtänkt. Det var ett väldigt relevant kursinnehåll! Det gav en väldigt bra grund och förståelse, i det stora hela, gällande näringslära och hälsa.

Läs mer om Ulrika som har gått Diplomerad/Licensierad Kostrådgivare på distans på Bergklint Education

Läs mer

Liknande utbildningar