Topp 10 inom juridik

Vill du lära dig mer om juridik? Kanske utveckla dina kompetenser kring fastighetsjuridik, entreprenadjuridik eller helt enkelt bara lära dig mer om juridiska rättigheter och skyldigheter. Vi på utbildning.se vill hjälpa dig med att hitta rätt utbildning. I vår topplista hittar du de mest populära juridikutbildningarna på utbildning.se.

Topp 10 inom juridik

Vill du lära dig mer om juridik? Kanske utveckla dina kompetenser kring fastighetsjuridik, entreprenadjuridik eller helt enkelt bara lära dig mer om juridiska rättigheter och skyldigheter. Vi på utbildning.se vill hjälpa dig med att hitta rätt utbildning. I vår topplista hittar du de mest populära juridikutbildningarna på utbildning.se. 

I listan med utbildningar finns flera alternativ för dig som vill utveckla dina kunskaper inom området juridik. Det finns både utbildningar för dig som inte har några tidigare förkunskaper om området och för dig som är verksam men vill utveckla dina kunskaper. Alla utbildningar hålls av kompetenta utbildningsledare för att du ska utvecklas så mycket som möjligt inom juridik. Du hittar utbildningar på plats såväl som på distans. Det finns även utbildningar som riktar sig till dig som privatperson såväl som utbildningar som riktar sig till företag. Läs vidare och hitta en utbildning inom juridik som passar just dig. 

1

Överlåtelsebesiktning av fast egendom

SBR Byggingenjörerna

📍    Plats: Stockholm

⏱️   Längd: 3 dagar

💰   Kostnad: 17 300–18 900 SEK

💬   Rating: 4,5 (baseras på 23 recensioner)

Lär dig om fastighetsköp med fokus på besiktningens betydelse:

Vill du utveckla dina kompetenser och få kunskap om regler kring fastighetsköp med besiktningens betydelse som utgångspunkt? Under den här utbildningen lär du dig, utöver grundläggande information om regler kring fastighetsköp, om besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel. 

Du kommer efter avslutad utbildning ha kunskaper om byggteknik, kritiska konstruktioner, skador och dess orsaker samt byggnormernas förändringar genom åren. Utbildningen är utformad för att ge dig kunskap och färdigheter i att utföra överlåtelsebesiktningar av fastigheter och fastighetsbestånd. 

Läs mer om utbildningen här


2

Kontrollansvarig enligt PBL

SBR Byggingenjörerna

📍    Plats: Stockholm, Göteborg, Helsingborg

⏱️   Längd: 4 dagar

💰   Kostnad: 15 900 SEK

💬   Rating: 4,6 (baseras på 57 recensioner)

Bygglov och entreprenadjuridik:

Den här grundutbildningen på fyra dagar ger dig kunskaperna du behöver för att arbeta som kontrollansvarig. Du lär dig bland annat om plan- och bygglagen (PBL). Utbildningen kräver inga förkunskaper, men för att uppnå en certifiering finns det krav på utbildning eller arbetslivserfarenhet. 

Utöver plan- och bygglagen lär du dig under utbildningen mer om följande områden:

 • Bygglovsprocessen
 • Boverkets byggregler (BBR)
 • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder (EKS)
 • Övriga regler och boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
 • Entreprenadjuridik och avtal, samt Konsumenttjänstlagen
 • Kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer om utbildningen här


3

Äga och förvalta fastigheter

Fastighetsägarna Utbildning

📍    Plats: Malmö

⏱️   Längd: Heldag

💰   Kostnad: 8 500–9 500 SEK

💬   Rating: -

Få en inblick i fastighetsförvaltningens vardag:

Vill du få kunskap om grundläggande hyresjuridik, lära dig hur du kan höja kvaliteten i fastigheter för att få nöjda hyresgäster eller få en inblick i fastighetsförvaltningens vardagsfrågor? Den här utbildningen passar alla som vill lära sig grundläggande kunskaper om fastighetsförvaltning. Du kanske arbetar som fastighetsägare, förvaltare eller uthyrare och vill vässa dina kompetenser. 

Utbildningen handlar primärt om bostadsfastigheter och tyngdpunkten ligger på den administrativa sidan av förvaltningsarbetet med uthyrning, avtalsskrivning, försäkringar, underhållsmodeller och egenkontroller. Du lär dig bland annat mer om fastighetsförvärvet, standard i fastighet och lägenhet, egenkontroller och försäkringsfrågor. 

Läs mer om utbildningen här


4

Juridisk översiktskurs - Jöken, online

Påhlmans Handelsinstitut

📍    Plats: Distans

⏱️   Längd: 70 timmar

💰   Kostnad: 7 920 SEK

💬   Rating: -

Grundläggande kunskaper om juridik:

Vill du lära dig mer om juridiska rättigheter och skyldigheter? Under den här utbildningen lär du dig mer om olika lagar för att kunna fatta juridiska beslut både yrkesmässigt, i karriären och privat. Du kanske vill utveckla dina kompetenser inom området för att öka din chans att förhandla fram en högre lön? 

Utbildningen ges på distans, och du kan börja den när du vill och studera i egen takt med en handledare som stöd. Under utbildningen lär du dig bland annat mer om områden som personrätt, förvaltningsrätt, arbetsrätt och familjerätt. 

Läs mer om utbildningen här


5

Entreprenadjuridik

Hjärtum Utbildning

📍    Plats: Rikstäckande

⏱️   Längd: -

💰   Kostnad: -

💬   Rating: 5,0 (baseras på 4 recensioner)

Ta ditt företag till nästa nivå:

Denna företagsanpassade utbildning passar perfekt för de företag som vill lära sig om rättigheter, skyldigheter och risker i entreprenadavtal. Detta för att säkerställa att entreprenaden genomförs på både ett professionellt och lönsamt sätt. Utbildningen går att anpassa utefter företagets behov och startdatumet får företaget själv bestämma. 

Utbildningen består av flera områden, det finns möjlighet att lära sig mer om alla områden eller välja de områden som passar ditt företag bäst. Bland mycket annat lär du och ditt företag er om vad ett standardavtal är, olika entreprenadformer samt om samordningsansvaret. Utbildningen ger dig även kunskaper om besiktningar och entreprenadtvister. 

Läs mer om utbildningen här


6

Diplomerad Fastighetsförvaltare

Folkuniversitetet Stockholm

📍    Plats: Stockholm

⏱️   Längd: 66 tillfällen

💰   Kostnad: 57 000 SEK

💬   Rating: 5,0 (baseras på 2 recensioner)

Lär dig allt om fastighetsbranschen:

Vill du lära dig mer om fastighetsbranschen? Kanske arbetar du som drifttekniker, uthyrare eller fastighetsvärd, eller har du en helt annan professionell bakgrund men har ett brinnande intresse för fastighetsbranschen. Då passar denna utbildning dig perfekt. Efter avklarad utbildning erhåller du ett diplom. 

Utbildningen består av följande fem delmoment: 

 • Fastighetens ekonomi
 • Fastigheter och byggande
 • Kommersiell juridik med fastighetsrätt
 • Miljö och resurshållning
 • Ledarskap
 • Förvaltarrollen

Läs mer om utbildningen här


7

Kontrollansvarig enligt PBL

Novo Utbildning AB

📍    Plats: Göteborg, Malmö, Stockholm

⏱️   Längd: 4 dagar

💰   Kostnad: 17 900 SEK

💬   Rating: 5,0 (baseras på 2 recensioner)

För dig som vill arbeta som kontrollansvarig:

Den här utbildningen vänder sig till arkitekter, byggentreprenörer, byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, konsulter samt andra som vill lära sig mer om kontrollansvar. Utbildningen kräver dessutom inga förkunskaper.  

Utbildningen är uppdelad i två block fördelat på två dagar vardera. Under de två första dagarna lär du dig mer om bland annat PBL och PBF gällande bygglov, bygganmälan, den kontrollansvariges roll och ansvar. Du får även kunskaper kring lagen om färdigställandeskydd, lagen om skydd mot olyckor och boverkets föreskrifter HIN och ALM. Under de sista två dagarna lär du dig mer om områden som standardavtal och konsumenttjänstlagen. 

Läs mer om utbildningen här


8

Sakkunnig tillgänglighet grundutbildning, TIL 2

Approvus AB

📍    Plats: Borås

⏱️   Längd: 3 dagar

💰   Kostnad: 11 500 SEK

💬   Rating: -

Lär dig kontrollera om bygglagstiftningens krav är uppfyllda:

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom byggsektorn som exempelvis konsult eller arkitekt, och som antingen redan har eller ska ha en roll som sakkunnig kontrollant av tillgänglighet.  

Under den här utbildningen får du kunskaper inom flera olika områden, band annat får du lära dig att kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda. Efter avklarad utbildning har du fått de kunskaper som krävs för att arbeta som sakkunnig av tillgänglighet. 

Läs mer om utbildningen här


9

Entreprenadbesiktning

Approvus AB

📍    Plats: Borås

⏱️   Längd: 2 dagar

💰   Kostnad: 9 800 SEK

💬   Rating: -

Entreprenadjuridik och besiktning:

Arbetar du inom byggbranschen som exempelvis beställare, projektledare eller kontrollansvarig och vill lära dig mer om entreprenadjuridik och besiktning? Den här kursen riktar sig till dig som ska ta uppdrag som besiktningsman och vill utveckla dina kunskaper inom området.  

Utbildningen ger dig grunderna för hur avtal ingås, tillämpas och tolkas. Vidare får du lära dig mer om leveransbestämmelser, standardavtal och entreprenadkontrakt som tillämpas av branschen. Efter avslutad utbildning har du fått kunskaper om regelverk för entreprenadbesiktningar. 

Läs mer om utbildningen här


10

ENTREPRENADJURIDIK AMA AF

LAVI gruppen

📍    Plats: Rikstäckande

⏱️   Längd: 8 timmar

💰   Kostnad: 4 800 SEK

💬   Rating: -

Lär dig hur föreskrifter upprättas och tolkas för entreprenadavtal:

Den här kursen riktar sig till dig som tolkar eller upprättar beskrivningar i ett förfrågningsunderlag eller kontrakt inom ramen för entreprenad. Under den här utbildningen får du kunskaper om hur föreskrifter upprättas och ska tolkas för entreprenadavtal. 

Utbildningen består av flera områden, bland annat får du lära dig mer om:

 • Ändringar i AMA AF 12 i förhållande till AMA AF 07
 • Praktisk användning av AMA AF för att upprätta administrativa beskrivningar
 • Förfrågningsunderlagets övriga avtalshanteringar med genomgång av tolknings- och rangordningsregler
 • Tillämpningar
 • ABK

Läs mer om utbildningen här


Listan innehåller publicerade utbildningar på utbildning.se inom kategorin juridik och är baserad på antal sidvisningar under perioden 01-04-2022 till 31-03-2023.

Letar du efter andra juridikutbildningar?

Du kan söka fritt och hitta över 600 utbildningar inom juridik på utbildning.se. Filtrera utbildningar utifrån utbildningsform, plats och kategorier för att hitta det du söker efter!

Sök utbildningar


Annonser