Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Vidareutbildning för IT-arkitekt

Eftersom arbetet som IT-arkitekt ställer höga krav på de tekniska kunskaperna väljer många att vidareutbildas inom exempelvis systemutveckling och programmering. Eftersom arbetet med utveckling av företags IT-system ofta sker i projektform kan det vara bra att du som IT-arkitekt utöver programmering även utvecklar din pedagogiska förmåga eller blir bättre på ledarskap.

Vidareutbildning för IT-arkitekt

IT-arkitekters arbete består av att ta ett helhetsansvar över företagets IT-struktur. Arbetet ställer höga krav på de tekniska kunskaperna och ofta har IT-arkitekten en lång erfarenhet av system- eller mjukvaruutveckling. Eftersom den tekniska utvecklingen går fort och nya mer komplexa IT-system skapas är det viktigt att du har uppdaterad kunskap och vidareutvecklas i din roll under hela karriären.

Förslag på vidareutbildning för dig som IT-arkitekt

Det är viktigt att du som IT-arkitekt både är en duktig programmerare och även har pedagogiska egenskaper. Det är ofta IT-arkitekten som fattar strategiska beslut och som leder projektgruppen. Att även ha kunskaper inom test och kvalitetssäkring ökar ofta möjligheterna att få jobb.

Eftersom arbetet som IT-arkitekt ställer höga krav på de tekniska kunskaperna väljer många att vidareutbildas inom exempelvis systemutveckling och programmering. Eftersom arbetet med utveckling av företags IT-system ofta sker i projektform kan det vara bra att du som IT-arkitekt utöver programmering även utvecklar dina ledaregenskaper. För att bli särskilt attraktiv på arbetsmarknaden är det fördelaktigt att läsa en utbildning inom systemarkitektur.

Om du som IT-arkitekt vill ta ett större ansvar på din arbetsplats kan du välja att läsa en ledarskapsutbildning. Du kan välja att antingen läsa ett längre och mer omfattande ledarskapsprogram eller en kortare kurs inom exempelvis coachande ledarskap eller konflikthantering.

Att tänka på om du vill vidareutbilda dig

Om du som IT-arkitekt bestämt dig för att du vill vidareutbildas är ett första steg att lyfta frågan med din chef. Ta inledningsvis reda på om det finns en policy för kompetensutveckling på din arbetsplats. Om din arbetsplats har en policy för kompetensutveckling kan detta innebära att du får din utbildning betald eller att du får ta ledigt från ditt arbete för att delta i en utbildning.

För att hitta rätt utbildning för dig bör du börja med att kartlägga dina egna kunskapsluckor och fundera över om det finns områden i ditt dagliga arbete som du skulle kunna bli bättre på. Om du har svårt att se vilken slags utbildning som skulle kunna gynna dig och din karriär kan du diskutera frågan med dina kollegor eller med din chef, de kanske har tips på något område som du skulle kunna vidareutvecklas inom. Dina kollegor kanske har läst en utbildning som var särskilt bra som de kan tipsa dig om.

Framtidsutsikter

Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass kommer behovet av IT-arkitekter att öka både på fem och tio års sikt. Det råder viss skillnad beroende på var i Sverige du bor, men generellt bedöms konkurrensen om de lediga jobben vara låg.

Samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar, främst inom konsultbranschen och kommunikations- och informationsföretag, kommer även andelen behöriga IT-arkitekter öka. Detta innebär en viss hårdare konkurrens på arbetsmarknaden. Genom att vidareutbildas kan du säkerställa din position på arbetsmarknaden samtidigt som du kan ta dig an nya och mer avancerade arbetsuppgifter.

Relaterade yrken

[Facebook:recommend]

« Tillbaka till alla yrken inom data och IT
« Tillbaka till Karriärguidens startsida
« Alla yrken A–Ö


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.


Annonser