Vad gör en controller?

En controller har goda ekonomiska kunskaper och arbetar i huvudsak med budgetering och uppföljning. Kunskaper är viktiga för ledningen och som controller har du mer mandat för att avgöra när det finns tillgångar att gasa eller när det är dags att dra i nödbromsen för att siffrorna inte går ihop.

Vad gör en controller?

Som controller arbetar du med budgetering och uppföljning, och du förväntas ha goda ekonomiska kunskaper. Dina kunskaper är viktiga för ledningen och som controller är du med och avgör när det finns tillgångar att gasa eller när det är dags att dra i nödbromsen för att siffrorna inte går ihop.

Som controller sitter du på en bred ekonomisk kunskap och rapporterar ofta direkt till ledningen eller till en ekonomichef. Controllern besitter expertis inom ekonomistyrning vilket innebär att de ansvarar för att organisera, planera, och leda olika processer inom verksamheten. En stor del av arbetet handlar om att samla in, analysera och sedan rapportera finansiell data till ekonomichefen eller ledningsgruppen.

En controller kan också hjälpa till att utveckla budget, följa upp resultat och föreslå åtgärder för att förbättra organisationens finansiella hälsa och lönsamhet. Controller kan också ha ansvaret för att hantera företagets kostnader och att identifiera områden där organisationen kan spara pengar.

Hitta en utbildning till controller här

Varierande arbetsbeskrivningar

Det finns olika inriktningar och benämningar på controllers där både rollen och ansvarsområdet kan skilja sig lite åt. 

Business Controller

 • En Business Controller har verksamhetens framtid i åtanke hela tiden. Rollen innebär till stor del verksamhetsstyrning, affärsstöd och marknadsföring. Business Controller passar dig som är intresserad av siffror och analyser.

Financial Controller

 • Finansiella controllers som ansvarar för att samla in, analysera och rapportera finansiella data och information till ledningsgruppen och andra intressenter. De kan också hjälpa till att utveckla budgetar och följa upp resultat.

Kostnadscontroller

 • Kostnadscontrollers ansvarar för att hantera organisationens kostnader och att identifiera områden där organisationen kan spara pengar.

Projektcontrollers

 • Ansvarar för att planera, organisera, leda och kontrollera projekt inom organisationen. De kan också ha ansvar för att följa upp resultat och föreslå åtgärder för att förbättra projektens genomförande och resultat.

Det finns också andra typer av controllers som kan ha specifika ansvarsområden inom en organisation, beroende på organisationens behov och verksamhet.

Vem kan utbilda sig till controller?

En utbildning till controller är till för dig som redan har en grund inom ekonomi – du kanske redan arbetar på en ekonomiavdelning eller har hamnat på en arbetsplats som kräver att du har koll på det ekonomiska. Med en utbildning lär du dig verksamhetsstyrning och får stor förståelse för intern styrning och styrmodeller. Du kommer i framtiden kunna ta fram säkra beslutsunderlag och kunna rådgiva ledningen som sitter på det yttersta ansvaret.

Detta får du lära dig

Under en utbildning till controller varvas ofta teori med praktiska övningar. Du får även chansen att träffa andra kursdeltagare som du kan utbyta erfarenheter och nätverka med.

Återkommande inslag i en controllerutbildning, oavsett vilken utbildningsarrangör du väljer, är:

 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Ledarskap
 • Strategi och affärsutveckling
 • Intern styrning och kontroll 
 • Målstyrning
 • Nyckeltal
 • Styrmodeller

Du hittar fler olika upplägg på controllerutbildningar. Längden på utbildningen varierar från några dagar till ett par år. Du kan välja att studera på distans eller i klassrum där du får tillfälle att träffa dina kurskamrater. Se till att kolla igenom förkunskaperna då utbildningarna kan skilja sig rejält. Du hittar utbildningar som kräver att du idag redan arbetar som controller och vill vidareutveckla dig men du hittar även grundutbildningar som inte kräver att du redan arbetar som controller.

Hitta en utbildning till controller här

Källa: arbetsformedlingen.se


Annonser