05 jan 2023

Vad gör en controller?

Vad gör en controller?

En controller har goda ekonomiska kunskaper och arbetar i huvudsak med budgetering och uppföljning. Kunskaper är viktiga för ledningen och som controller har du mer mandat för att avgöra när det finns tillgångar att gasa eller när det är dags att dra i nödbromsen för att siffrorna inte går ihop.

Vilka arbetsuppgifter har en controller?

En controller sitter på en bred ekonomisk kunskap och rapporterat ofta direkt till ledning eller ekonomichef. Controllern besitter expertis inom ekonomistyrning vilket innebär att de ansvarar för att organisera, planera, och leda olika processer inom verksamheten. I stor det. En stor del av arbetet handlar om att samla in, analysera och sedan rapportera finansiell data till ekonomichefen eller ledningsgruppen.

En controller kan också hjälpa till att utveckla budget, följa upp resultat och föreslå åtgärder för att förbättra organisationens finansiella hälsa och lönsamhet. Controller kan också ha ansvaret för att hantera företagets kostnader och att identifiera områden där organisationen kan spara pengar.

Olika uppgifter för olika Controllers

Det finns olika inriktningar och benämningar på controllers  där rollen och ansvarsområdet skiljer sig. 

Business Controller

 • En business controller har verksamhetens framtid i åtanke hela tiden. Rollen innebär till stor del verksamhetsstyrning, affärsstöd och marknadsföring. Business Controller passar dig som är intresserad av siffror och analyser.

Financial Controller

 • Finansiella controllers som ansvarar för att samla in, analysera och rapportera finansiella data och information till ledningsgruppen och andra intressenter. De kan också hjälpa till att utveckla budgetar och följa upp resultat.

Kostnadscontroller

 • Kostnadscontrollers ansvarar för att hantera organisationens kostnader och att identifiera områden där organisationen kan spara pengar.

Projektcontrollers

 • Ansvarar för att planera, organisera, leda och kontrollera projekt inom organisationen. De kan också ha ansvar för att följa upp resultat och föreslå åtgärder för att förbättra projektens genomförande och resultat.

Det finns också andra typer av controllers som kan ha specifika ansvarsområden inom en organisation, beroende på organisationens behov och verksamhet.

Vem bör utbilda sig till Controller?

En utbildning är till för dig som redan har en grund inom ekonomi, du kanske redan arbetar på en ekonomiavdelning eller har hamnat på en arbetsplats som kräver att du har koll på det ekonomiska. Med en utbildning lär du dig verksamhetsstyrning och får en stor förståelse för intern styrning och styrmodeller. Du kommer i framtiden kunna ta fram säkra beslutsunderlag och kunna rådgiva ledningen som sitter på det yttersta ansvaret.

Vanligt innehåll för controllerutbildning

Teori varvas med praktiska övningar under en controllerutbildning. Du ges chansen att träffa andra kursdeltagare där ni får tillfälle att utbyta erfarenheter och nätverka.

Återkommande inslag i controllerutbildning oavsett vilken utbildningsarrangör du väljer är:

 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
 • Ledarskap
 • Strategi och affärsutveckling
 • Intern styrning och kontroll 
 • Målstyrning
 • Nyckeltal
 • Styrmodeller

Du hittar fler olika upplägg på controllerutbildningar. Längden på utbildningen varierar från några dagar till ett par år. Du kan välja att studera på distans eller i klassrum där du får tillfälle att träffa dina kurskamrater. Se till att kolla igenom förkunskaperna då utbildningarna kan skilja sig rejält. Du hittar utbildningar som kräver att du idag redan arbetar som controller och vill vidareutveckla dig men du hittar även grundutbildningar som inte kräver att du redan arbetar som controller.

Senast uppdaterad: 05 jan 2023

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2023-01-04

Ekonomiguiden

Vill du arbeta med ekonomi och veta mer om olika arbetsområden så har du kommit rätt. Ekonomiguiden tar fasta på vilka utbildningsmöjligheter som finns oavsett om du är mitt i arbetslivet eller om du vill börja studera.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-01-04

Guiden för dig som vill bli ekonomiassistent

Är du intrresserad av ekonomi och vill utbilda dig till ekonomiassistent? Som ekonomiassistent kommer du behöva kunna mycket om mycket. Ekonomiassistenten bör vara detaljmedveten och redo att analysera hur företaget kan öka sina vinster. Det här är guiden som tar reda på vad det innebär att utbilda sig till ekonomiassistent.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!