Visa utbildning.se som: Mobil

6 ledarskapsstilar – och när du ska använda dem

ledarskapsstilar

En bra ledare anpassar sin ledarskapsstil efter situationen. I vissa fall kräver situationen en stark och bestämd ledare, i andra fall kan allt som behövs vara några uppmuntrande ord. Den stereotypiskt auktoritära ledarstilen är nödvändig ibland, men för att skapa ett lyckat långsiktigt ledarskap krävs det att du kan anpassa dig och anta olika roller om situationen så kräver.

I en studie av 3 000 chefer genomförd av Daniel Goleman som publicerades i Harvard Business Review, upptäcktes sex vanliga typer av ledarstilar på arbetsplatsen. I den här artikeln går vi igenom de olika typerna av ledarskap, när de bör användas, hur de påverkar omgivningen och olika styrkor och svagheter med olika ledarskapsstilar. 

 

1. Den drivande ledaren

Den drivande ledaren sätter en hög standard och med höga mål, både för sig själv och sina anställda. Intuitivt kan denna ledarskapsstil låta tilltalande för att nå snabba resultat och på kort sikt kan det vara helt rätt ledarskapsstil. Men i längden är risken att du sätter ett för högt tempo för dina anställda. Något som kan hämma innovationen och bidra till en hätsk och tävlingslysten stämning på kontoret. Det är också högre risk att du driver dina anställda rakt in i väggen, om du väljer att applicera denna ledarskapsstil i längden.

2. Den empatiska ledaren

En empatisk ledare ser till människorna på arbetsplatsen. Denna ledarstil är fokuserad på att skapa starka relationer mellan ledaren och medarbetarna och se till så att medarbetarna får det känslomässiga stöd som de kan behöva. När en enskild medarbetare eller hela teamet går igenom en tuff period är denna ledarskapstyp som mest lämplig. Ett allt för stort fokus på människorna i längden riskerar dock att leda till lägre produktivitet för teamet.

 

3. Den visionäre ledaren

Den visionäre ledaren mobiliserar sina anställda och målar upp ett gemensamt mål som teamet ska nå. Med denna ledarskapsstil ser du till att peka ut slutmålet snarare än att lysa upp vägen dit. Du ger dina medarbetare en uppgift men låter dem själva styra över hur de ska klara av den. Denna ledarskapsstil kan med fördel användas för att inspirera ett slumrande team, för att få till en förändring i organisationen eller när du behöver leda ditt team genom en kris. Den passar sämre i situationer där de anställda behöver mer stöd eller tydliga riktlinjer för hur de ska arbeta.

  ledarskapsstilar

4. Den coachande ledaren

Ett coachande ledarskap fokuserar på att utveckla medarbetarna. Ledaren agerar som en mentor åt sina medarbetare och arbetar med att identifiera och utveckla varje persons styrkor och svagheter. En viktig komponent för denna ledarstil är att en framgångsrik coachande ledare ser till att justera medarbetarnas mål i linje med organisationen, så att båda sidor gynnas av resultatet. Denna ledarskapsstil fungerar självklart bäst med motiverad och talangfull personal. Att coacha en medarbetare som saknar driv eller intresse är i de allra flesta fall svårt och ett slöseri av resurser.  

5. Den befallande ledaren

Denna ledarskapsstil skulle kanske enklast kunna beskrivas som militärisk. Den befallande ledaren kräver lydnad och är effektiv i situationer där tydligt ledarskap krävs, exempelvis i en krissituation. I vissa fall kan den även vara lämplig när ledaren hanterar besvärliga medarbetare och alla andra alternativ är uttömda. I längden är denna ledarskapstyp förödande för innovativiteten och stämningen på arbetsplatsen. Med andra ord kommer du knappast vinna några utmärkelser som Sveriges bästa chef om du hänför dig åt denna ledarskapsstil!

 

6. Den demokratiske ledaren

Den demokratiske ledaren är kanske självaste arketypen av en svensk mellanchef. Ledordet för denna ledarskapsstil är konsensus. Alla ska vara med och tycka till och komma överens. Detta är en ledarstil för team där de enskilda medlemmarna sitter på expertkunskaper. Även i situationer där det är viktigt att hela teamet förstår och ställer sig bakom organisationens mål kan denna ledarskapsstil vara lämplig. Att sitta och försöka nå konsensus i teamet när skutan håller på att gå i konkurs eller medan det brinner i en papperskorg är däremot inte att föredra. Även i fall där ledaren besitter mer kunskap än de enskilda medarbetarna är denna mindre lyckosam.

 

Alla människor är självklart olika och en viss ledarskapsstil kommer att kännas mer eller mindre naturlig för dig beroende på hur du är som person. Men genom att behärska olika ledarstilar och förstå när du ska applicera dem har du större möjlighet att leda ditt team till framgång på lång sikt.

Är du intresserad av att vidareutveckla dina ledarskapskunskaper? på utbildning.se hittar du ett flertal kurser och ledarskapsprogram som kan hjälpa dig framåt. Allt ifrån coachande ledarskap till hur du hanterar svåra samtal och konflikter på arbetsplatsen. Är du ny i din ledarroll finns det även speciellt anpassade kurser som kan vara intressanta för dig!

 

Hitta fler ledarskapsutbildningar här!

Vill du läsa mer om ledarskap? Här hittar du fler intressanta artiklar inom ämnet:

4 viktiga ledaregenskaper du bör besitta som chef

Första delen i vår artikelserie – Så blir du mer framgångsrik

8 skillnader mellan dig och framgångsrika personer

Topp 20: Hetaste chefskompetenserna 2017

Senast uppdaterad: 29 dec 2018

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2014-03-03

Ledarskapstest - Vilken ledartyp är du?

Ledarskap är ett hett ämne och många vill bli bättre som chefer och ledare. Gör vårt personlighetstest och få en fingervisning om vilken ledartyp du är. Är du Bestämda Bertil eller Coachande Pia?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-05-31

Ny som chef – tips inför första dagen på jobbet

Har du gått och blivit chef? Grattis! Du har precis klivit in i en spännande och givande värld där du kommer att möta många nya situationer som du kanske aldrig ställts inför tidigare. För att du ska känna dig trygg i din nya roll har vi samlat handfasta tips för hur du kan hantera den första tiden på ditt nya jobb.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-09-10

Hur hanterar ni krisen?

Hur rustade är ni för att möta krisen när det värsta händer? I Sverige ska alla företag ha beredskap och rutiner för krishantering. Här berättar tre företag om hur de tänker kring krishantering. En av dem är chefen på växlingskontoret som i juli 2016 utsattes för väpnat rån.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!