Visa utbildning.se som: Mobil

YKB – vad, hur och varför?

För att få jobba med person- och godstransporter med buss och lastbil behöver du uppfylla vissa lagstadgade kompetenskrav för yrkesförare. Med en YKB-utbildning håller du dig på rätt sida av lagen när du kör. utbildning.se guidar dig till vad ett yrkeskompetensbevis är, hur du skaffar det och varför du ska ha det.

Så, om vi börjar från början: vad är YKB? YKB står för yrkeskompetensbevis. Det utfärdas av Transportstyrelsen och är ett kvitto på att du har rätt kompetenser för att få utföra person- och godstransporter i ditt yrke. Kompetenskraven styrs av en lag om yrkesförarkompetens, lag (2007:1157). Enligt lagen måste du genomgå en grundutbildning och få godkänt resultat på teoriprovet för att få ditt yrkeskompetensbevis.

Yrkeskompetensbeviset är giltigt i fem år från utfärdandet, därefter behöver du gå en fortbildning vart femte år för att underhålla dina kunskaper. Ett YKB liknar ett körkort till utseendet – ett plastkort du ska ha med dig när du kör. 

Jag vill gå en YKB-utbildning

YKB grundutbildning

Grundutbildningen för yrkeskompetensbevis består av en teoretisk del och en praktiskt del i form av körträning. Grundutbildningen avslutas med ett teoriprov som du ska få godkänt på för att få ut ditt YKB.  Det finns två varianter av grundutbildningen för yrkeskompetensbevis:

  • en längre variant som är 280 timmar med minst 20 timmars körträning
  • en förkortad grundutbildning om 140 timmar med minst 10 timmars körträning.

Vilken utbildning du ska gå beror dels på din ålder och dels på vilken typ av transport du utbildar dig för. Den längre grundutbildningen är avsedd för nya yrkesförare. Den kortare grundutbildningen gäller för dig som är 23 år, eller äldre, och utbildar dig till förare för persontransport med buss, eller om du är 21 år eller äldre och utbildar dig inom godstransport med tung lastbil. 

Är du osäker på vilken utbildning du behöver? Informationen i den här artikeln är en sammanfattning från Transportstyrelsen. Kontakta den utbildare du är intresserad av för mer utförlig information eller läs mer hos Transportstyrelsen. 

Kompletterande grundutbildning

Om du vill utöka eller ändra ditt yrkeskompetensbevis till ett annat transportslag kan du välja att gå en kompletterande grundutbildning. Längden på den styrs av vilken utbildning du gått tidigare samt din ålder.

Har du gått den längre grundutbildningen är den kompletterande utbildningen 70 timmar med minst 5 timmars körträning. För dig som gått den kortare grundutbildningen, eller uppnått rätt ålder för förkortad utbildning, är den kompletterande utbildningen 35 timmar med minst 2,5 timmars körträning. Den kompletterande grundutbildningen avslutas med ett teoriprov.

YKB fortbildning

Ditt yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från utfärdandet. Därefter behöver du gå en fortbildning för att uppdatera dina kunskaper om trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan när du kör. Om du inte förnyat ditt YKB innan det går ut dras det in och blir ogiltigt tills dess att du gått fortbildningen. Fortbildningen är 35 timmar lång och kan delas upp i delkurser om 7 timmar. Här behöver du inte genomföra något teoriprov efter avslutad kurs.

Kan jag läsa en YKB-utbildning på distans?

För att underlätta för dig själv när du genomför din regelbundna fortbildning kan du genomföra din YKB-utbildning på distans. Det finns flera utbildare som erbjuder flexibla onlineutbildningar eller företagsanpassade alternativ.

Gå en YKB-utbildning på distans

När behövs YKB?

Om du kör person- eller godstransport som inte är undantagna lagen* om yrkesförarbevis ska du alltid ha ditt YKB med dig när du kör. Så, vad händer om polisen stannar dig och ditt yrkeskompetensbevis inte är giltigt? Eller om du helt enkelt glömmer det hemma? Enligt lagen döms ansvarig förare som kör med ett ogiltigt eller inget bevis till böter. Även företag som anlitar förare som inte är berättigade att utföra person- eller godstransporter kan dömas till böter.

*Det finns vissa undantag från lagen om yrkeskompetensbevis. Det gäller bland annat långsamtgående fordon och utryckningsfordon. Du kan läsa mer om undantagen hos Transportstyrelsen.

Vad gäller för körkortsbehörigheter?

En vanlig missuppfattning är att yrkeskompetensbeviset ingår i körkortet, eller tvärtom. Yrkeskompetensbeviset är en helt separat utbildning. Vill du arbeta som yrkesförare och köra buss eller tung lastbil ska du enligt lag ha ett giltigt YKB, utöver rätt körkortsbehörighet.

Var genomför jag provet?

Själva teoriprovet genomför du hos Trafikverket. För att genomföra kunskapsprovet behöver du först ha registrerat din grundutbildning hos Transportstyrelsen. När du skriver provet testas du i områden som bland annat:

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Rationell körning 
  • Lagar och bestämmelser för yrkestrafik
  • Arbetsmiljö
  • Optimering av bränsleförbrukning
  • Trafiksäkerhet

Se alla utbildningar inom yrkeskompetensbevis


Informationen i den här guiden är en sammanfattning av Transportstyrelsens information om yrkeskompetensbevis. För mer information kontakta utbildningsarrangören för den utbildning du är intresserad av eller läs mer på Transportstyrelsen.

Källor: Transportstyrelsen och Trafikverket

Senast uppdaterad: 17 nov 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-11-10

Transport av farligt gods – därför behövs ADR-utbildning

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för produkter och ämnen som utgör en risk för hälsa, säkerhet, miljö eller egendom, när det transporteras eller används. Vilken utbildning krävs och vad klassas egentligen som farligt gods? Här hittar du svaren.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-04-20

Den stora guiden om liftutbildning

Sedan 2007 är det lagkrav på att förare av mobila arbetsplattformar behöver ha genomfört dokumenterad teoretisk liftutbildning inklusive körträning. I den här guiden får du svaret på allt du någonsin undrat om liftutbildning.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-03-31

För dig som vill jobba som maskinförare

Jobbet som maskinförare är varierat. Det finns många olika maskiner som kräver en maskinförarutbildning, men din arbetsplats, vilket material du hanterar och i vilka situationer du arbetar kan påverka vilken utbildning du behöver.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!