OSA | Organisatorisk och Social Arbetsmiljö

FA-Kurs, Distans (+1 orter)
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Stress, hög arbetsbelastning, konflikter och otydligt ledarskap är i dag synnerligen vanligt på våra arbetsplatser. En färsk rapport från Arbetsmiljöverket 2018 uppskattar att var tredje medarbetare upplever sömnproblem, ångest, stress och minnesproblem till följd av sociala och organisatoriska arbetsmiljöproblem. Här tar vi upp nycklarna till en god psykosocial arbetsmiljö och låter deltagarna med hjälp av övningar, case och grupparbeten hitta lösningar och verktyg.

Under förmiddagen tar vi upp grunderna i OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö) och ger verktyg inom förebyggande arbete, riskbedömningar, stress och stresshantering. Eftermiddagen fokuserar på hantering av konflikter, mobbning, trakasserier och sexuella kränkningar.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Kontakta oss för mer information

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Kontakta oss för mer information

  • Företagsanpassad utbildning
  • Distans

Målgrupp

Typiska yrkesgrupper som berörs är: HR, Arbetsledare, Chefer, Skyddsombud, Fackliga företrädare och Arbetsmiljösamordnare

Kursinnehåll

Exempel på kursinnehåll

  • Grunderna i OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö)

  • Kännedom om förebyggande insatser och hur man kan genomföra det på olika områden, med fokus på det psykosociala området (exempelvis stress, konflikter och kränkande särbehandling).

  • Kunskap om gällande lagar och regelverk

  • Verktyg för att mäta och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön

  • Lära sig identifiera tidiga signaler på psykisk ohälsa och hur man hanterar det i olika roller inom organisationen.

Certifikat

AFS 2015:4 Arbetsmiljö

AFS 2015:4

Från 31 mars 2016 gäller deras nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Målet med de nya reglerna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Läs mer om AFS 2015:4

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om OSA | Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 8 recensioner
Skriv en recension
5/5
Monica, SLL
03 nov 2021

Viktig kurs som gav en bra perspektiv om arbetsmiljön ur flera synvinklar

3/5
Kerstin, SLL
03 nov 2021

3 av 5

4/5
Uffe, SLL
03 nov 2021

Bra kurs och bra exempel

FA-Kurs
Rörstrandsgatan 62
113 40 Stockholm

Aktuella och uppskattade kurser med Sveriges bästa föreläsare! 

Hos oss är du i trygga händer! Samtliga av våra föreläsare är seniora med mångårig ämnesexpertis, branscherfarenhet och god pedagogisk förmåga. När du deltar i en kurs så är det en investering där vi tar fullt ansvar över att du...

Läs mer om FA-Kurs och visa alla utbildningar.

Highlights