Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Problematisk skolfrånvaro

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-13 - Distans
Distans, Stockholm
Kommande starter
Stockholm
6 900 SEK
2020-10-13

Distans
6 900 SEK
2020-10-13

Kursbeskrivning

Problematisk skolfrånvaro
Framgångsrika arbetssätt för att främja närvaro och förebygga frånvaro

På denna konferens kan du välja om du vill delta i Stockholm eller digitalt på distans!

Problematisk skolfrånvaro är ett allvarligt samhällsproblem, som innebär en stor risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap, med enorma samhällskostnader och stort lidande för individen som följd.Problematisk skolfrånvaro är ett allvarligt samhällsproblem, som innebär en stor risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap, med enorma samhällskostnader och stort lidande för individen som följd.

Skolinspektionen har gjort en nationell kvantitativ kartläggning, som visar att åtminstone 20 000 elever har en ogiltig frånvaro som innebär en risk för skolmisslyckande och framtida utanförskap. Situationen är allvarlig, men det finns mycket som kan göras för att främja närvaro och förebygga frånvaro samt säkerställa alla elevers rätt till en likvärdig utbildning.

Under denna konferens får du lyssna till några av landets mest kunniga personer när det gäller problematisk skolfrånvaro och fördjupa din kunskap kring hur vi kan arbeta målinriktat och strukturerat för att förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan!

Ur konferensprogrammet:

  • Systematiskt arbete för ökad skolnärvaro
  • Öka din kunskap om psykisk ohälsa bland barn och unga – för att kunna sätta in rätt insatser vid problematisk skolfrånvaro
  • Närvarofrämjande arbete och meningsfull skolgång – kartläggningsarbete, systematiskt arbetssätt, samverkan och uppföljningsarbete
  • Hur skapa tillgängliga och inkluderande lärmiljöer som främjar god hälsa, lärande och närvaro?
  • Hur arbeta aktivt med närvarofrämjande åtgärder i grupper där vi ser en ökad risk för skolfrånvaro?
  • Hur arbeta framgångsrikt med samverkan mellan skola, BUP, socialtjänst och andra aktörer för ökad skolnärvaro?
  • Relationens betydelse för skolnärvaro och lärande – vad kan skolans personal göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever?
  • Hur skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro?

Konferensens talare: 

Malin Gren Landell
Leg psykolog/psykoterapeut som arbetar med skolfrågor. Har varit regeringens särskilda utredare på elevfrånvaro

Anna Borg
Samordnare för skolfrågor på Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)

Ann Lindgren
Pedagog med npf-inriktning på Centrala elevhälsan i Norrtälje kommun

Gunilla Carlsson Kendall
Psykolog med inriktning mot neuropsykologi

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar i grundskolan och som kommer i kontakt med barn och unga med problematisk skolfrånvaro, t. ex. som skol- eller utbildningschef, rektor, specialpedagog, speciallärare, lärare, kurator, psykolog eller skolsköterska. Även du som arbetar på kommunens centrala elevhälsa, inom socialtjänsten eller på BUP är välkommen att delta på konferensen!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Problematisk skolfrånvaro, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Problematisk skolfrånvaro!
Mer inom området

Liknande utbildningar