Visa utbildning.se som: Mobil

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar.

Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi att du får den kunskap som du behöver för att kunna utveckla dig och din verksamhet på bästa sätt. Vi samarbetar alltid med de mest kunniga och pedagogiska föreläsarna. Efter våra utbildningar ska du ha fått ny kunskap och praktiska verktyg som du direkt kan använda i ditt fortsatta arbete.

Varmt välkommen på kurs hos Studia!

Visa alla utbildningar med Studia

Hur påverkar COVID-19 denna arrangörs utbildningar?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Utbildningar

Utbildning
Bygg & Anläggning Längd Pris Ort Snittbetyg
Grävarbete i kommunal mark 2 dagar Från 6 900 SEK Distans
Mångfunktionella regn- och växtbäddar och hållbara växtval i ett förändrat klimat 2 dagar Från 7 900 SEK Distans
Utforma funktionella gaturum i tätort 1 dag Från 5 900 SEK Distans
Juridik
Kommunens ansvar som väghållare 2 dagar Från 6 900 SEK Flera orter (2)
Fastighetsrätt
Strategiska markförvärv 1 dag Från 6 900 SEK Distans
Miljörätt
Avfallshantering och farligt avfall i mindre verksamheter 2 dagar Från 8 900 SEK Distans
PBL – Plan & Bygglagen
Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser 2 dagar Från 8 900 SEK Distans
Bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan och områdesbestämmelser 2 dagar Från 8 900 SEK Flera orter (2)
Kulturmiljövärden vid stadsutveckling 2 dagar Från 9 900 SEK Flera orter (2)
Prövning av bygglov när åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse 2 dagar Från 8 900 SEK Distans

Visa alla

Intresseanmälan

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Studia och veta mer om deras utbildningar.

Kontakt

Studia


 Visa telefonnummer

Recensioner

Bli den första att recensera Studia!

Intresseanmälan

För att få mer information från Studia, fyll i dina uppgifter: