Skyfallsåtgärder vid detaljplanering

Studia, i Stockholm (+1 orter)
Längd
1 dag
Pris
7 590 - 8 590 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
7 590 - 8 590 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 maj, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 7 590 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Vid planering enligt PBL har kommunerna ett ansvar för att ta hänsyn till skyfall och kraftiga regn. I detaljplanearbetet behöver man visa att riskerna för översvämning i samband med skyfall är hanterade, och att vattnet kan tas om hand på lämpliga platser för att sedan ledas vidare mot recipienten. Detta arbete behöver påbörjas redan i översiktsplaneringen.

Att gå från ett strategiskt skyfallsarbete till att få rätt anpassade skyfallslösningar på plats i detaljplaneprojektet är ofta en utmaning. Beslut om skyfallsåtgärder i detaljplanen behöver fattas utifrån underlag av rätt kvalitet. En anpassad skyfallskartering behöver i de flesta fall tas fram för att veta hur marken kan bebyggas samt hur detaljplaneområdet samspelar med omgivande miljö, och påverkar avrinningen av skyfallsvatten.

Det uppstår ofta många frågor under detaljplanarbetet, så som: Hur arbeta för att veta vilka skyfallsåtgärder som behövs i detaljplaneprojekt, för att marken ska vara lämplig för ändamålet? Hur ska skyfallslösningarna planeras och dimensioneras? Hur kan man reglera skyfallsåtgärderna i detaljplanen? Vem är ansvarig för att skyfallslösningarna kommer på plats i projektet – samt bibehålls över tid?

Under kursen fördjupar vi oss bland annat kring dessa frågor. Du ökar din kunskap kring hur de juridiska ramarna ser ut, vilka olika metoder för skyfallskarteringar som finns och hur de kan användas, samt hur åtgärdsförslag kan utformas i olika typer av detaljplaneprojekt.

Ur kursens innehåll:

 • Vem ansvarar för att hantera skyfall och annat kraftigt regn samt förebygga risk för översvämningar i exploateringsprojekt? De juridiska ramarna
 • Skyfall i tätortsmiljö – vart ska vattnet ta vägen? Grunderna om skyfall, höga flöden och höga nivåer i vattendrag, hav och sjöar
 • Skyfallskartering och klimatfaktor – olika metoder för skyfallskartering, när ska man använda vad?
 • Att tänka på som beställare av skyfallskartering inför detaljplanearbete – hur säkerställa att vi får en modell som svarar på våra nödvändiga frågor?
 • Hur omvandla en skyfallskartering till konkreta åtgärder i detaljplanen och arbeta för att säkerställa en klimatanpassad bebyggelse och infrastruktur i detaljplanen?
 • Hur kan man arbeta med åtgärder både inom och utanför detaljplaneområdet för att hantera skyfall i tätortsmiljö?
 • Hur samverka med VA-huvudmannen kring multifunktionella lösningar som hanterar både dagvatten och skyfall?
 • Praktiska exempel på olika typer av skyfallslösningar samt hur de har reglerats i plankartan

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

28 maj, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

28 maj, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Varför välja Studia?

Distansutbildningar

Nöjd kund-garanti

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med skyfallsfrågor vid detaljplanering. Till exempel som planarkitekt, parkingenjör, gatuingenjör eller utredningsingenjör. Även klimatanpassnings- och dagvattenstrateger på kommunen samt plan- och vattenhandläggare på länsstyrelsen och andra som är intresserade är välkomna till kursen.

Kursledare

Jonas Christensen
Jurist, Ekolagen Miljöjuridik 

Mattias Salomonsson
Utvecklingschef Vatten och VA, Sweco Sverige 

Jonathan Arnlund
Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och konsult, WRS

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Skyfallsåtgärder vid detaljplanering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...

Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Highlights