Visa utbildning.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en utbildning. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen.

Kommunala parker och grönytor för framtidens behov - Hållbar drift och anläggning

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
7 900 - 8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-23 - Distans
Distans, Stockholm
Kommande starter
Distans
7 900 SEK
2020-11-23

Stockholm
8 900 SEK
2020-11-23

Kursbeskrivning

På denna kurs kan du välja om du vill delta i Stockholm eller digitalt på distans!

Parker och grönområden har en viktig betydelse för våra tätorter och städer ur flera olika aspekter. Väl utformade parker och grönområden är nödvändiga för att kunna skapa attraktiva och hållbara samhällen. Under denna konferens fördjupar vi oss i flera viktiga frågeställningar kring hur vi skapar hållbara och attraktiva parker som möter framtidens utmaningar och behov.

Grönstrukturen i våra städer och tätorter är avgörande för hur hållbart vårt samhälle är. Parker och grönområden främjar hälsa och välbefinnande och kan även utjämna skillnader mellan svaga och starka socioekonomiska grupper. Grönskan har dessutom en stor potential i att lindra effekterna av ett förändrat klimat med fler värmeböljor, skyfall och översvämningar.

Kommunens parker och grönområden har även en viktig funktion för att nå en ekologiskt hållbar utveckling. Träd är ett viktigt inslag, då dessa ger fler ekosystemtjänster än många andra typer av vegetation eller gröna lösningar.

Under denna konferens får du viktig kunskap och inspiration om hur vi kan arbeta för att skapa attraktiva parker och grönområden som lindrar effekterna av ett förändrat klimat och som främjar den biologiska mångfalden.

Ur konferensens innehåll:

  • Utrotning och spridningsbegränsning av invasiva främmande växter ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv
  • Anläggning av ängslika alternativ till konventionell gräsmatta för ökad biologisk mångfald
  • Skötsel av ängsmark i praktiken – hur sköta ängsmarken för att uppnå syftet med ökad biologisk mångfald och samtidigt hålla nere driftkostnaderna?
  • Hur välja rätt växter som klarar ett förändrat klimat? Hållbara växtval för framtidens behov?
  • Träd i stad och tätort – bevarande vid exploatering, etablering och skötsel
  • Mångfunktionella växtbäddar som ger träd i urbana miljöer goda livsförutsättningar i ett förändrat klimat

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med anläggning, drift och utveckling av kommunens parker och grönytor till exempel som parkchef, parkingenjör, stadsträdgårdsmästare, driftschef, landskapsarkitekt, kommunekolog eller konsult.

Kursledare

Annefrid Nilsson, jurist, Naturvårdsverket

Johan Linnander, biolog, Naturvårdsverket

Karin Ahrné, miljöanalysspecialist och ansvarig för fjärilar vid Artdatabanken, SLU

Jörgen Wissman, forskare, Centrum för biologisk mångfald, SLU

Mats Runeson, biolog/botanist, Pratensis

Tomas Lagerström, landskapsarkitekt, tidigare universitetslektor i växtmateriallära på SLU, Ultuna, växtutvecklare, Gröna Råd Växtkonsulter

Johan Östberg, docent i landskapsarkitektur med inriktning landskapsplanering

Kent Fridell, landskapsingenjör och specialist inom Blågröngråinfrastruktur, Edge

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kommunala parker och grönytor för framtidens behov - Hållbar drift och anläggning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Kommunala parker och grönytor för framtidens behov - Hållbar drift och anläggning!

Liknande utbildningar