Visa utbildning.se som: Mobil

Hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-12-03 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark

Åtgärder och arbetssätt vid ny- och ombyggnation för att rena, fördröja och nyttja dagvattnet

Vi står inför en stor utmaning i våra städer då vi behöver hantera ökade mängder nederbörd och fler extrema skyfall i urbana miljöer med redan många hårdgjorda ytor. Kommunens dagvattenstrategi och skyfallsplan är ofta tydliga med att man ska arbeta aktivt för att hantera dagvatten mer hållbart i urbana miljöer, med olika innovativa och öppna gröna lösningar som infiltrerar, fördröjer och renar dagvattnet nära källan.

I alla ny- och ombyggnadsprojekt i urbana miljöer har vi chansen att förbättra dagvattenhanteringen efter dagens krav och möjlighet att använda dagvattnet som en resurs i gaturummet och på kvartersmark, men det är inte enkelt att omvandla strategier och planer till handling i de faktiska projekten och anläggningsarbetena.

Under denna kurs fördjupar vi oss kring hur olika dagvattenlösningar fungerar för olika typer av gatumiljöer eller kvartersmark, och hur man som kommun kan arbeta för att få nya innovativa och hållbara dagvattenlösningar på plats vid ny- och ombyggnadsprojekt, på både kommunal och privat mark.

Ur kursinnehållet:

  • Hållbara dagvattenanläggningar för att hantera ett ökat dagvattenflöde i urban miljö – när passar olika lösningar?
  • Hur väljer du rätt åtgärd för att uppnå syftet med dagvattenhanteringen?
  • Drift och underhåll av dagvattenanläggningar – hur säkerställer vi en långsiktigt säker funktion av anläggningarna?
  • Funktionell och innovativ dagvattenhantering i gatumiljö – hur blir strategin verklighet i ombyggnationen av Värmdövägen? Nacka kommun
  • Blågröngrå-system för att rena, fördröja och nyttja dagvatten i gaturummet – hur anlägga och drifta innovativa system i praktiken? Erfarenheter från Vellinge och Uppsala
  • Hur skapar vi en hållbar och robust dagvattenhantering på såväl privat som kommunägd mark? Erfarenheter från Täby kommuns mångåriga dagvattenarbete
  • Handlingsplan för god vattenstatus och lokala åtgärdsprogram – hur fungerar verktygen i praktiken? Stockholms stad

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med genomförandet av ny- eller ombyggnationsprojekt i kommunen, t.ex. inom gata och VA. Även du som arbetar med strategiska dagvatten-, klimatanpassnings- och miljöfrågor är välkommen till kursen.

Kursledare

Hannes Öckerman
Civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och miljökonsult, WRS

Godecke Blecken
Biträdande professor inom VA-teknik, Luleå Tekniska Universitet och dagvattenexpert på Sweco Environment i Luleå

Agata Wehlin
Dagvattenspecialist, enheten för Bygg- och anläggning, Nacka kommun

Kent Fridell
Landskapsingenjör och specialist inom blågröngrå infrastruktur, Edge

Andreas Jacobs
VA-projektör och dagvattenspecialist, Täby kommun

Juha Salonsaari
Enhetschef på Vattenmiljöenheten, Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Hållbara dagvattenlösningar i gatumiljö och på kvartersmark, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer