Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Grävarbete i kommunal mark

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-08 - Distans
Distans, Stockholm
Kommande starter
Stockholm
7 900 SEK
2020-09-08

Distans
7 900 SEK
2020-09-08

Kursbeskrivning

Grävarbete i kommunal mark - Hur säkerställa kvaliteten vid utförandet av grävarbeten - från grävtillstånd till garantitidens utgång

På denna kurs kan du välja om du vill delta i Stockholm eller digitalt på distans!

För att få gräva i kommunal mark krävs i de allra flesta kommuner ett så kallat grävtillstånd. När ledningsägare gräver ner fiber eller annan infrastruktur i kommunal mark är det ofta en utmaning att säkerställa kvaliteten i utförandet och återställandet. Under denna kurs fördjupar du din kunskap om hur du arbetar med planering och genomförande av grävarbete i kommunal mark, från ansökan om grävtillstånd kommit in till dess att garantitiden har gått ut.

Idag är det allt fler aktörer som behöver utföra grävarbeten i kommunal mark, då nya ledningar ska dras eller renoveras, för till exempel fiber, fjärrvärme, el- och va-ledning. Detta leder till både ökad konkurrens om utrymmet i den offentliga marken och fler pågående grävarbeten i våra tätorter, vilket har gjort det allt viktigare för kommunen att styra och planera utförandet av grävarbeten.

Om kommunen inte ställer rätt krav och ger tydliga instruktioner i grävtillståndet om hur arbetet ska utföras, kan grävarbetet utföras på fel sätt vilket leder till stora kostnader för kommunen. Vanliga situationer är till exempel att ledningar inte har dragits så som överenskommet vad gäller placering eller djup, fyllnadsmaterial som inte håller rätt kvalitet eller skador på asfaltsbeläggning och gröna anläggningar. Brister vid utförandet av tidigare schaktarbeten hindrar och/eller fördyrar kommande utveckling av marken, till exempel då en ny verksamhet ska etableras, renovering/byte av va-ledningar eller vid andra grävarbeten.

Under den här kursen får du ökad kunskap om hur du utformar tydliga grävbestämmelser och handlägger grävtillstånd, samt hur du får byggherren - genom entreprenörer och underentreprenörer - att utföra arbetet enligt de anvisningar som kommunen ger, så att ledningar och annan infrastruktur kommer på rätt plats och att marken återställs enligt uppsatta krav.

Ur kursens innehåll:

  • Hur säkerställer du kvaliteten i utförandet av grävarbeten i kommunal mark? Arbetsprocessen från tillståndsgivning till återställande och besiktning
  • Grävarbete i kommunal mark – juridiken kring ansvarsfördelning och avtalsskrivning samt möjligheten till sanktioner och viten vid felaktigt utfört arbete
  • Hur bör ett grävtillstånd utformas och vad ska det innehålla för krav på ledningsägaren/entreprenören?
  • Hur får man entreprenören att följa kommunens grävbestämmelser, både genom avtal och andra instruktioner?
  • Hur kan kommunen arbeta med digitaliserad arbetsprocess för att få mer tid till platsbesök och uppföljning av grävarbeten?
  • TA-planer vid handläggning av grävtillstånd – när och varför krävs en TA-plan vid grävning i kommunal mark?
  • Effektiva rutiner och arbetssätt som kvalitetssäkrar utförandet av grävarbeten i kommunal mark - Goda exempel från Mölndal, Ängelholm och Säffle

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar i kommunen och ansvarar för frågor om grävarbete i kommunal mark, till exempel som gatuchef, gatuingenjör, trafikingenjör, driftsledare och gatutekniker. Även andra som är intresserade är välkomna till kursen!

Kursledare

Anna Berlin
Enhetschef, Stadsmiljö och trafik, Lilla Edets kommun

Christian Arnbom
Advokat, Advokaterna Gustafsson, Arnbom & Hedberg KB

Ulrika Asztély Nilsson
Avdelningschef, Stadsmiljö, Tekniska förvaltningen, Mölndals stad

Jerry Palm
Gatuingenjör och ansvarig för asfaltsbeläggning, Trafik och stadsplanering, Ängelholms kommun

Hans Sundberg
Gatuingenjör, Gatuenheten, Säffle kommun

Anncatrin Elversson
TA-chef, Peab och aktiv i SBSV:s styrelse, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grävarbete i kommunal mark, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Grävarbete i kommunal mark!

Liknande utbildningar