Inga recensioner än

Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Studia, Distans
Längd
2 dagar
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
9 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
17 oktober, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 9 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Det är resurseffektivt att återanvända överskottsmassor från exploatering, eftersom en ökad återvinning av avfall som uppstår i bygg- och infrastrukturprojekt främjar en mer cirkulär ekonomi och minskar behovet av nya material i anläggningsprojekt. Men det är samtidigt svårt att bedöma om massorna är lämpliga att använda på platsen, så att de inte riskerar att medföra risker för spridning och exponering av föroreningar – både på kort och lång sikt. 

Under denna kurs går vi igenom lagstiftning och aktuell rättspraxis på området, samt förslag till ny lagstiftning. Du ökar även din kunskap kring hur du riskbedömer avfallsmassor som ska användas för anläggningsändamål, så att du kan göra korrekta bedömningar i ditt tillsynsarbete. På så sätt bidrar vi både till en ökad resurseffektivitet och giftfria kretslopp i vårt samhälle.

Under kursdagarna varvar vi föreläsningar med interaktiva moment som diskussioner och erfarenhetsutbyte i grupp. Du har även möjlighet att ställa dina frågor till våra mycket erfarna och pedagogiska kursledare.

Ur kursens innehåll:

  • Grunderna i avfallslagstiftningen – vad är avfall och vad är en biprodukt? När upphör avfall att vara avfall?
  • Hur fungerar miljöprövningen vid anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål? Gränsdragning mellan anmälan och tillstånd
  • Genomgång av praxis – vad är ett återvinningsförfarande?
  • Bedömning av avfallsmassor – vilka kriterier måste vara uppfyllda för att få återvinna massor för anläggningsändamål?
  • Användning av avfallsmassor – hur bedömer man föroreningsrisken i avfallet på platsen där det ska användas?
  • Hur säkerställer vi att massorna används för anläggningsändamålet?
  • Vilka krav är lämpliga att ställa gällande provtagning av massor?
  • Lagring av avfall – hur hantera stora lagringsmängder vid tillsyn?

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

17 oktober, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Varför välja Studia?

Distansutbildningar

Nöjd kund-garanti

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljöskyddsinspektör på landets kommuner. Arbetar du med dessa frågor på Länsstyrelse eller som konsult är du också välkommen att delta på kursen.

Kursledare

Linnea Ljung 
Advokat och delägare, verksam inom miljörätt vid Setterwalls Advokatbyrå

Linnéa Abdallah 
Jurist, verksam inom miljörätt vid Setterwalls Advokatbyrå

Ida Torp
Miljökonsult och specialist avfall, Liljemark Consulting

Jessica Åberg 
Senior miljökonsult och specialist riskbedömning och provtagning, Liljemark Consulting

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Återvinning av avfall för anläggningsändamål, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...

Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Highlights