Inga recensioner än

Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser

Studia, Distans
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
1 dag
Pris
7 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
3 maj, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 7 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Enligt riksdagens mål för arkitektur-, form- och design ska arkitektur, form och design bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

För att nå detta mål är det viktigt att planering och byggande sker med fokus på att skapa långsiktigt goda livsmiljöer för både dagens generationer och kommande.

Kommunens beslut i bygglovsärenden gör starka avtryck i hur den bebyggda miljön formas. För dig som arbetar med handläggning av bygglov kan det vara utmanande att göra korrekta prövningar av bygglov och fatta beslut med lagstöd, som säkerställer hållbara och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.

Denna kurs ger dig ökad säkerhet i hur du ska gå till väga för att avgöra om en ansökan om bygglov ska beviljas eller avslås och när vidare utredningar krävs. Under kursen får du en tydlig genomgång av plan- och bygglagens bestämmelser som skyddar kulturvärden, med hänvisning till relevanta rättsfall där man tolkat och tillämpat varsamhetsbestämmelser och begreppet förvanskning. Dessutom får du tips och inspiration om hur du kan arbeta för att öka förståelsen för värdet av god arkitektur och väl gestaltad miljö hos politiker, allmänhet och andra kommunala förvaltningar.

Ur kursens innehåll:

  • Hur arbeta med gestaltningsfrågor i bygglovsprocesser för att främja god arkitektur och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer?
  • När gäller förvanskningsförbudet och hur avgöra vad som är en särskilt värdefull byggnad?
  • Praktisk hantering av kulturvärden i bygglovsprocessen
  • Bedömning av fasadändringar och fönsterbyten
  • Förhållningssätt till samtida arkitektur och kulturmiljö
  • Genomgång av relevanta bestämmelser i plan- och bygglagen som skyddar kulturvärden
  • Hur öka förståelsen för värdet av god arkitektur och väl gestaltad miljö hos politiker, allmänhet och andra kommunala förvaltningar?
  • Lär och inspireras av framgångsrikt arbete i Karlshamns kommun

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

3 maj, 2023

  • Onlineutbildning
  • Distans

Varför välja Studia?

Distansutbildningar

Nöjd kund-garanti

Erbjuder hybridupplägg

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med handläggning av bygglov, är bygglovschef eller har en annan roll och är intresserad av frågor som rör arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser.

Kursledare

Annika Andersson, Bebyggelseantikvarie, Attikan AB och planchef, Norrtälje kommun 

Annika är bebyggelseantikvarie med lång erfarenhet i frågor gällande kulturvärden i stadsplanerings- och bygglovsprocesser. Hon har arbetat som bygglovshandläggare, planhandläggare och expertstöd i rättsprocesser. Sedan 2022 driver Annika konsultföretaget Attikan AB, med hantering av kulturvärden i bygglovsprocessen som specialitet. Annika arbetar även som planchef i Norrtälje. Med erfarenhet från hela stadsbyggnadsprocessen, från planbesked till slutbesked, är hon mycket väl insatt i frågor rörande myndighetsutövning och komplexa stadsbyggnadsfrågor.

Emina Kovacic, Stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun och ordförande i Sveriges arkitekter 

Som stadsbyggnadschef ansvarar Emina för översiktsplanering, detaljplanering, bygglov och mätning. Genom sin roll som stadsarkitekt samarbetar hon i olika former med Blekinge Tekniska Högskolas institution för fysisk planering. Emina är även ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd och därmed engagerad i frågor som rör arkitektur, stadsbyggnad och kulturmiljö. Emina är även ordförande i Sveriges arkitekter sedan 2021.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Arkitektur och kulturvärden i bygglovsprocesser, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...

Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Highlights