Visa utbildning.se som: Mobil

ABLC Certifieringsutbildning i Verksamhets- och Ledarskapscoaching

Schill Coaching AB
Kort om utbildningen
Längd: 10 dagar
Pris: 43 000 SEK exkl. moms
Typ: Öppen utbildning
   
Ort: Göteborg

Kursbeskrivning

n

Framtagen 2010 i samarbete med Volvo, SKF, Handelsbanken och ABLC. Nu startar vi omgång nitton.

Utbildningen har fått en European Quality Award avEMCC, Europas ledande kvalitetsorgan för coachutbildningar. Dessutom, efter arton månaders granskning, på den omfattande Practitioner-nivån vilket garanterar kvalité och djup.

Omfattning: 10 dagar under sex månader + individuell uppföljning av egna träningen. 

Utbildare: Olle Anfelt, Gregor Schill mfl

Pris: 43.000:-.  Inklusive dokumentation, DISC, lunch, fika och certifiering. Moms tillkommer. Privatpersoner kan kostnadsfritt delbetala på 24 månader. Företag kan betala på 2 terminer.

BUSINESS COACHING

 • Vilket avtryck vill jag göra som ledare?
 • Hur antar jag ett coachande förhållningssätt?
 • Hur kan coaching göra mig till en bättre ledare?
 • Hur kan jag stödja medarbetare och chefer på ett effektivare sätt?
 • Hur kan coaching vara ett stöd i verksamhetsutvecklingen?
 • Hur kan jag som extern coach stödja verksamheter och ledare

En certifieringsutbildning i verksamhetsrelaterad coaching för Dig som:

 • Arbetar som verksamhetsbaserad chef/ledare
 • Önskar arbeta som coachande chef/ledare
 • Arbetar inom HR-området
 • Arbetar eller vill arbeta som interncoach
 • Vill arbeta som extern coach/konsult
 • Och nu vill gå en certifieringsutbildning för några av landets mest erfarna utbildare inom området.

Utbildningen ger Dig djup teoretisk kunskap om, träning i och förutsättningar för ett coachande ledarskap och praktisk och personlig coaching med inriktning mot den egna verksamheten. Du blir också automatiskt medlem i ABLC´s coachnätverk och får tillgång till marknadsnyheter, events och handledningsträffar.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning har deltagaren såväl en stark personlig plattform för det fortsatta ledarskapet som väl utvecklade kunskaper om det praktiska coacharbetet. Under utbildningen utvecklar deltagaren ett personligt ledarskap, byggt på modern coachingteori och praktisk erfarenhet. Det innebär att Du efter utbildningen:

 • kan analysera och diskutera begreppet inhouse business coaching
 • har tillgång till ett antal modeller att tillämpa i coachingprocessen
 • har utvecklat, presenterat och argumenterat för Din personliga ledarskaps- och coachingfilosofi
 • har ett coachande förhållningssätt
 • kan sätta in coaching i ett organisations- och företagskulturellt sammanhang
 • har praktiserat dina kunskaper internt under minst 100 timmars ”avsiktlig träning”

Utbildningens form

Utbildningen bygger på att utveckla Dig i Din roll som coachande ledare och interncoach genom möten med människor, teoretiska studier, reflektion och praktisk tillämpning. Hemstudier i form av instuderings- och träningsuppgifter varvas med obligatoriska kursdagar. Under hela utbildningen står samtalet på olika arenor i fokus: samtalet med Dig själv i form av reflektion, samtalet mellan Dig och övriga deltagare, samtalet mellan Dig och kursledarna samt samtalet som pågår på Din arbetsplats och i Din vardagsmiljö. Totalt omfattar utbildningen 10 dagars lärarledd utbildning, inklusive två föreläsningsdagar med gruppreflektion samt två dagars certifieringsprocess. Individuella handledningssamtal med professionella coacher ingår som ett stöd i processen. För certifiering krävs dessutom godkänd intern praktik omfattande minst 100 timmars ”avsiktlig träning”. Antalet deltagare är begränsat till 16 personer.m

Utbildningens innehåll

 • Coaching – egentligen
 • Personligt Ledarskap – ledarskap inifrån och ut
 • Coaching som grundläggande förhållningssätt
 • Att anta ett coachande förhållningssätt
 • Coachingprocessen
 • Coachande ledarskap – individ- och situationsanpassat
 • Grupp- och teamcoaching
 • Verksamhetsbaserad coaching, ledaren som coach
 • Att utvärdera coachingens betydelse för arbetet

Förväntningar på deltagare

Du måste ha tillgång till träningsmiljö som erbjuder möjligheter till tillämpning av coaching och det coachande förhållningssättet. Genomförd, godkänd utbildning och praktik leder till en certifiering som Verksamhets- och Ledarskapscoach med inriktning mot ”in-house” coaching.

Lärare och handledare

Olle Anfelt

 • Beteendevetare, Mental Coach och Ledarskapsansvarig inom svensk elitidrott.
 • Erfaren utbildare inom coachande ledarskap och business coaching.
 • Utvecklade bl.a. Sveriges första akademiska uppdragsutbildning i ämnet coaching.
 • Håller i coachingutbildningar inom såväl offentliga sektorn som näringsliv och idrott.

Gregor Schill

 • Certifierad Internationell Business Coach.
 • Mångårig bakgrund som ledare i en högpresterande miljö i näringslivet.
 • Licensierad Mental Coach.
 • Håller utbildningar inom skola, kommun, näringsliv och idrott.

CAMILLA RUDEVÄRN

 • Certifierad Internationell ICC Coach och ABLC Business & Leadership Coach.
 • Examinator systematiskt kvalitétsarbete.
 • Pedagogisk bakgrund.
 • Handleder coacher, coachar chefer enskilt och i grupp samt utbildar inom coaching, coachande förhållningssätt och gruppcoaching.

m

Sagt av kursdeltagare

n

Sagt av deltagare:

Utbildningen har gett mig en djupare insikt om mig själv och färdigheter och konkreta processer/verktyg för business-/leadership coaching. Tryggheten att jag kan coacha.
– Ekkehard Schwartz, Vice President Transformation, Volvo Car Corporation

Utbildningen har gett mig kunskaper i coaching som kan omsättas till kompetens i min vardag som ledare.  Lärt känna min personlighet och mina drivkrafter på ett bättre sätt.
– Helena Torége, Enhetschef, SCB

Tack så mycket för en extremt givande utbildning!!!
– Johan Stenson, HR-Coach, Volvo Car Corporation

 Utbildningen ger Dig djup teoretisk kunskap om, träning i och förutsättningar för praktisk och personlig coaching med inriktning mot det egna ledarskapet och den egna verksamheten.  Det coachande förhållningssättet står i fokus.

Du blir genom utbildningen automatiskt medlem i The Association of Business and Leadership Coaching´s coachnätverk och får tillgång till nyheter och events,

Tid & plats

Utbildning start november Göteborg: 

Modul ett 27-28 november 2017

Modul två 17-19 januari 2018

Modul tre 1-2 mars 2018

Modul fyra 23 mars 2018

Modul fem 8-9 maj 2018

Utbildning start maj 2018 i Göteborg:

Modul ett 28-29 maj 2018

Modul två 29-31 augusti 2018

Modul tre 4-5 oktober 2018

Modul fyra 26 oktober 2018

Modul fem 29-30 november 2018

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ABLC Certifieringsutbildning i Verksamhets- och Ledarskapscoaching , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Schill Coaching AB

Schill Coaching AB

Schill Coaching AB:s kärnverksamhet består av utbildningar och individuella program inom coaching, mental träning, Prestationspsykologi  och ledarskap. Vi erbjuder internationella certifieringutbildningar, diplomutbildningar, öppna och interna kurser samt skräddarsydda lösningar. Dessutom arrangeras seminarier och utbildningar med den kände danske terapeuten och...


Läs mer om Schill Coaching AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Schill Coaching AB

Storgatan 3
411 24 Göteborg

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera ABLC Certifieringsutbildning i Verksamhets- och Ledarskapscoaching !

Arrangörsrecensioner
          (4,7)
Baseras på 7 recensioner
Alla recensioner för arrangören