Inga recensioner än

Scenarioanalys

Kairos Future, i Stockholm
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
november 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Nästa kurstillfälle
november 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Grundkurs i scenarioanalys

Står du och din organisation inför en osäker framtid som kan innebära stora förändringar så gäller det att inte blunda för framtiden. Istället gäller det att skaffa sig redskap för att hantera den på ett strukturerat sätt. Det är precis det scenarioanalys handlar om, att på ett systematiskt sätt analysera och gestalta olika utfall av osäkra framtider.

Scenarier som verktyg i utvecklingsarbetet

Ett av de mest kraftfulla instrumenten när det gäller att skapa insikt om framtiden är just scenarier. Insikter som landar i både hjärtat och hjärnan. Att kunna hantera scenarier är ett av de mest värdefulla verktygen vid framtidsrelaterat utvecklingsarbete. Scenarier kan användas både för att skapa nya möjligheter liksom för att säkerställa att man vet vilka hotbilder som väntar runt hörnet. De kan också användas för att skapa en gemensam förståelse för vilka strategiska alternativ som finns.

I grundkurs för scenarioanalys får du verktyg för att ta fram scenarier och använda dem i det dagliga arbetet, oavsett om det är interna vägvalsscenarier eller scenarier som visa på olika utfall av omvärldsutvecklingen.

Mål med grundkurs i scenarioteknik:

Efter avslutad kurs kan du grunderna i scenarioteknik och har metoder för att hantera och beskriva konsekvenserna av de osäkra faktorer som framtiden för med sig. Scenarier kan hjälpa dig att kunna kommunicera framtiden i din organisation.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

november 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Grundkurs i scenarioteknik ger:

 • Grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna använda scenarier som ett verktyg i ett dagligt praktisk arbete
 • Konkreta instrument/verktyg med vars hjälp du kan göra framtiden begriplig för andra
 • Du får verktyg som hjälper dig att hantera de osäkra faktorerna i omvärlden på ett strukturerat sätt

Innehåll

Innehåll:

E-learning modul (någon/några timmar)

 • Introduktion till omvärldsanalys
 • Omvärldsanalys

Dag 1:

 • Introduktion till scenarier
 • Scenariotekniker
 • Den säkra utvecklingen
 • Den osäkra utvecklingen

Dag 2:

 • Scenariokors
 • Scenariogestaltning
 • Alternativ scenarioteknik

Målgrupp

Ledare, strateger, affärsutvecklare, organisationskonsulter och andra som arbetar med strategiarbete. Inga förkunskaper krävs.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Scenarioanalys, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Kairos Future
Västra Järnvägsgatan 3
111 64 Stockholm

Kairos Future är norra Europas ledande företag inom gränslandet framtid/strategi. Inom ramen för Kairos Academy erbjuder vi Nordens största utbud av öppna utbildningar i omvärldsanalys och framtidsstrategi. Vi erbjuder också skräddarsydda utbildningar för ditt företag och din organisations behov. ...

Läs mer om Kairos Future och visa alla utbildningar.

Highlights