Offentlighetspricipen och sekretess

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
1 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
1 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Offentlighetspricipen och sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess

Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former.

I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Vissa uppgifter hos en myndighet kan vara sekretessreglerade och sekretessbelagda uppgifter ska myndigheten inte lämna ut. Anställda på en myndighet måste alltså vara förtrogna med såväl reglerna om myndigheters informationsskyldighet som reglerna om sekretess.

De svenska myndigheterna arbetar i offentlighetens ljus, eftersom det är en strävan att den offentliga verksamheten ska ske i öppna former. Denna offentlighetsprincip brukar särskilt förknippas med rätten att få ta del av s.k. allmänna handlingar. Rätten att ta del av allmänna handlingar är fastslagen i grundlag, i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, vilket visar hur viktig denna rättighet bedöms att vara.

Vad innebär denna rätt att få ta del av allmänna handlingar? Vad är en allmän handling? Hur lämnas allmänna handlingar ut och får myndigheten ta ut en avgift för detta? Vem på myndigheten kan bestämma om en allmän handling ska lämnas ut eller inte och är sådana beslut möjliga att överklaga? Vad har myndigheterna för informationsskyldighet i förhållande till allmänheten? Dessa frågor skulle kunna bli aktuella hos vilken myndighet som helst och exemplifierar vilka frågeställningar som kommer att behandlas i kursens första moment.

Även om offentlighet är en utgångspunkt i myndigheternas verksamhet, så kan vissa uppgifter hos en myndighet vara sekretessreglerade. Sekretess betyder ett förbud för myndigheten att röja sådana uppgifter. Myndigheten och dess anställda har då en skyldighet att pröva om en uppgift kan lämnas ut eller om den är sekretessbelagd. Det avslutande kursmomentet ägnas åt sekretessregleringen, d.v.s. offentlighets- och sekretesslagen. Vad är sekretess och vem måste iaktta sekretessregleringen? Hur ska sekretessregler läsas och hur görs en sekretessbedömning? Hur vet man om sekretessen är stark eller svag på ett visst område? Dessa frågor utgör ett axplock och exemplifierar vilka frågeställningar som kommer att behandlas i kursens andra moment. 

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

1 oktober, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar på myndigheter eller kommuner samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper om offentlighet och sekretess.

Kursinnehåll

 • Myndigheternas informationsskyldighet
 • Offentlighetsprincipen
 • Allmänna handlingar
 • Vad är en allmän handling?
 • När blir en handling allmän?
 • Hur ska handlingar lämnas ut?
 • Dokumentationsplikt och andra regler som förstärker skyddet för allmänna handlingar
 • Vad är sekretess
 • Förhållandet mellan TF 2 kap och OSL
 • Sekretessreglers uppbyggnad
 • Meddelarfrihet

Föreläsare

Lena Sandström är adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Plats

Fakultetskurser, Funckens gränd 1 i gamla stan

Tid & plats

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Investering

I kursavgiften ingår kursmaterial, frukost, fika och lunch. Moms tillkommer.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighetspricipen och sekretess, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights