SE HIT! 😀 Sista chansen att ansöka till SSE MBA-stipendiet 2024, värt 645 000 kr. Årets ansökan stänger fredag 2024-05-31.

Att bygga en informationssäkerhetskultur

Längd
10 veckor
Nästa kurstillfälle
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
10 veckor
Nästa kurstillfälle
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

informationssäkerhet

Att bygga en informationssäkerhetskultur 

Utbildningen riktar sig till de som önskar öka sin förståelse och sina färdigheter i hur man bygger en god säkerhetskultur i en organisation, och utgör således ett tillägg till en redan befintlig bakgrund inom det mer generella och breda informationssäkerhetsområdet. Utbildningsnivån är anpassad för att uppnå den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Vår 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Företagsuniversitetet är certifierade av Almega

I maj 2021 fick Företagsuniversitetet Almega Utbildningsföretagens högt ansedda auktorisation och anses därmed uppfylla de fastställda kvalitetskriterierna.

 – Vi är stolta över auktorisationen. Det är ett formellt bevis på det som våra kursdeltagare och kunder alltid vittnat om: att Företagsuniversitetet står för hög kvalitet och att vi har system för att åstadkomma det, säger Stefan Haglund, Företagsuniversitetets vd.

 

Behörighet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhets- och/eller informationssäkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där informationssäkerhet har ingått.

Kursinnehåll

1. Ansvar, roller och organisation

Kursen ger en introduktion till säkerhetskultur och hur det förhåller sig till informationssäkerhetsarbetet i stort. Här ges en grundläggande förståelse för olika roller kopplat till informationssäkerhet i en organisation och den ansvarsfördelning det medför, samt för de styr- och stöddokument som påverkar säkerhetskulturen.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

 • Att leda och utveckla informationssäkerhetsarbetet
 • Styr- och stöddokument för informationssäkerhet inkl. informationsklassificering
 • Organisationsteori, grundteman och variationer
 • Att arbeta i grupp, projekt eller team
 • Att skapa engagemang och motivation i organisationen
 • Olika rollers kunskapsbehov
 • Utmaningar och svårigheter
 • Ledningens medvetenhet och engagemang

2. Verksamhetsdriven informations- och kontinuitetshantering

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse kring informationssäkerhetsarbetet för både kärn- och stödverksamheter utifrån den internationella standarden inom informationssäkerhet ISO 27000. Särskilt fokus läggs på riktlinjerna för informationssäkerhetsåtgärder enligt SSENISO/IEC27002 som ger vägledning i hur organisationer ska välja ut, införa och förvalta säkerhetsåtgärder med utgångspunkt i de informationssäkerhetsrisker som finns i organisationens omgivning. Kursen ger även de studerande en grundförståelse för hur organisationens tillgångar kan identifieras och analyseras, och hur en god kontinuitetshantering kan byggas för att säkra dessa på lång sikt. Detta inkluderar även en genomgång av incidenthanteringsprocesser.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

 • Trender inom informations- och cybersäkerhet
 • Kontinuitetshantering enligt ISO 27000-standarden för informationssäkerhet
 • Incidenthantering på nationell och internationell nivå
 • Intern och extern uppföljning av informationssäkerhet inkl. revision
 • Projektledning ur ett informationssäkerhetsperspektiv
 • Modeller och metodstöd för klassificering av informationstillgångar

3. Människan och informationssäkerhet, medvetenhet, beteende och kultur

Kursen bygger på de studerandes förståelse för och kompetens kring säkerhetsmedvetandehöjande åtgärder vilket är avgörande för att skapa en god säkerhetskultur i en organisation. Kursen fokuserar på människans roll i säkerhetsarbetet, och hennes medvetenhet, beteende och kultur. Här presenteras även ledarskapets kommunikationsstrategier och visuellt ledarskap.

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:

 • Människan och informationssäkerhet
 • Sårbarheten i vårt mänskliga beteende
 • Människan som hot, skydd och tillgång
 • Tekniska, administrativa kunskapsbaserade skydd
 • Medvetenhet, beteende och kultur
 • Faktorer som påverkar människans beteende
 • Behovet av säkerhetsmedvetande och kultur
 • Regelefterlevnad

Summa: 20 Yh-poäng

Upplägg

Utbildningen pågår i 10 veckor med 10 lärarledda dagar och 10 självstudiedagar.

Detta utgör 40 % av heltidsstudier vilket möjliggör för de studerande att kunna arbeta vid sidan om studierna. Upplägget kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring.

Föreläsningarna blir inspelade. 

Online via Zoom 

Ledningsgrupp

I utbildningens ledningsgrupp är personer från följande företag och organisationer representerade:

 • Kronan Säkerhet
 • Svenska Kraftnät
 • Locum
 • Projsec AB
 • Stockholms stad
 • Tryggare Sverige
 • Fairdeal Group AB
 • Riksdagen
 • Secnet
 • Combitech
 • Försvarsmakten
 • Säkkon
 • Ramboll
 • Secnet
 • Arbetsmarknadsförvaltningen
 • Företagsuniversitetet

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Att bygga en informationssäkerhetskultur, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Företagsuniversitetet
Posthuset
Vasagatan 28
11120 Stockholm

Uppgradera dina kunskaper på Företagsuniversitetet

Hos oss hittar du den kunskap du behöver för att framtidssäkra dig i din yrkesroll. Vi erbjuder kurser inom allt från HR, ledarskap och kommunikation till säkerhet och ekonomi. Både öppna datumsatta kurser och företagsinterna skräddarsydda utbildningar. Hos oss hittar...

Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Highlights