Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsnytt Akademi
Kort om utbildningen
1 dag
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-05-10 09:00 - Stockholm
Rikstäckande, Stockholm
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning

Kommande starter
Stockholm
8 900 SEK
2023-05-10

Sverige
Hör gärna av er för mer information
Energieffektivisering i praktiken

Kursbeskrivning

Energieffektivisering i praktiken - Heldagsutbildning i Stockholm

Denna utbildning handlar om hur du arbetar med energieffektivisering i praktiken – från att identifiera vilka åtgärder som har störst effekt till att ta fram en konkret handlingsplan. Vi går igenom vilka som är de vanligaste bristerna i byggnader och vilka åtgärder som bäst effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm. Du får också lära dig hur du tar fram driftstrategier för en god inomhusmiljö, samt hur du upprättar och tolkar en energideklaration.

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som berör energieffektivisering, till exempel:

 • Förvaltare 
 • Driftchefer 
 • Drifttekniker 
 • Verksamhetsansvariga

Kursinnehåll

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur du identifierar vilka installationer som har störst effektiviseringspotential 
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnaden
 • Vilka åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och klimatskärm
 • Att skapa en handlingsplan för de åtgärder som ska genomföras
 • Hur du tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift, genom behovsstyrning och hantering av driftfall för dygn och säsong
 • Energianvändningens fördelning i byggnader
 • Riktvärden för energieffektiv drift; branschstandarder och certifiering
 • Boverkets byggregler
 • Hur du upprättar och tolkar en energideklaration

Upplägg

Program

09.00 Välkomna och introduktion

09.15 Energianvändning i byggnader

 • Energiläget i Sverige – energiförsörjningens uppbyggnad och energianvändningens fördelning i byggnader. 
 • Boverkets byggregler, BBR – krav vid uppförande av nybyggnad, skillnad mellan primärenergital och energiprestanda
 • Hur du upprättar och tolkar byggnadens energideklaration

10.00 Riktvärden för energieffektiv drift

 • Branschstandarder för energi i byggnader 
 • Certifiering och klassning av byggnader

10.30 Kaffe

10.45 Installationer med stor effektiviseringspotential

 • Principer för att utforma energieffektiva system och byggnader 
 • Exempel på vanliga brister i befintliga byggnader
 • Åtgärder som effektiviserar ventilation, värme- och tappvarmvatten, komfortkyla, belysning och byggnad

11.45 Lunch

12.45 Driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift

 • Grunder vid styrning av byggnaders installationer. 
 • Principer för att utforma driftstrategi, exempelvis:
  • Behovsstyrning 
  • Driftfall för dygn och säsong
  • Effektbegränsning och laststyrning
  • Felsökning och optimering

14.45 Kaffe

15.00 Handlingsplan för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder

Utvärdering och val av åtgärder, lönsamhetskriterier och samordning av åtgärder där vi bland annat går igenom:

 • Upphandlingsunderlag, omfattning och styrning. 
 • Kontroller och provningar i slutskedet. 
 • Optimering av driftinställningar. 
 • Uppföljning och benchmarking

16.45-17.00 Sammanfattning och avslut

Kursledare

Magnus Stjerndahl

Magnus Stjerndahl är partner och energiexpert på Aktea Energi AB, med 15 års erfarenhet som funktionskontrollant OVK och teknisk specialist med inriktning på energieffektivitet, inom såväl kommersiella- och offentliga byggnader, industri och produktion, som i enskilda flerbostadshus och bestånd av fastigheter, liksom i anläggningar för energiförsörjning. Genom åren har Magnus samordnat och genomfört ett stort antal energikartläggningar, byggt upp system för strukturerat energiarbete i företag och arbetat med att implementera och följa upp handlingsplaner för energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat i byggnader.

Mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få kunskaper, färdigheter och verktyg för att:

 • Identifiera brister i byggnader och vilka installationer som har störst effektiviseringspotential 
 • Ta fram en handlingsplan för att genomföra effektiviseringsåtgärder 
 • Tar fram en driftstrategi för god inomhusmiljö och energieffektiv drift 
 • Upprätta och tolka en energideklaration

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 39 recensioner.

Fastighetsnytt Akademi

Rusta dig med den senaste kunskapen!

Fastighetsnytt Akademi är ledande inom utbildningar för dig i fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ekonomi, fastighetstransaktioner, överlåtelser, affärsutveckling, marknadsföring, hållbarhet och miljö. Vår idé och vår uppgift är att guida dig genom dina och din organisations...


Läs mer om Fastighetsnytt Akademi och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Fastighetsnytt Akademi


Recensioner
Kursrecensioner
(4,0)
Baseras på 39 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 215 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan från Fastighetsnytt Akademi, fyll i dina uppgifter: