Planstridigt utgångsläge

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 maj, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
7 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
22 maj, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 7 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Planstridigt utgångsläge

En avgörande fråga för om bygglov överhuvudtaget kan beviljas är fastighetens respektive byggnadsverkets så kallade ”utgångsläge”. Bedömningen härom är komplex och ställer höga krav på handläggaren.

I denna kurs kommer vi att gå igenom hur bedömningen av en fastighets respektive ett byggnadsverks utgångsläge ska gå till – steg för steg. Vi kommer även att behandla de vanligaste fallgroparna och gå igenom kluriga situationer som innefattar administrativa planbestämmelser, nybyggnadsförbud, avstyckningar, tomtindelningar, olovliga åtgärder och mycket mer. 

Detta är en interaktiv kurs med konkreta exempel från verkliga fall. I slutet på kursdagen kommer kursdeltagarna att få lösa olika case för att sätta sina nyvunna kunskaper på prov. Tid kommer även att ges åt kursdeltagarnas medhavda frågeställningar.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

22 maj, 2024

  • Öppen utbildning
  • Stockholm
  • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till bygglovshandläggare som handlägger ansökningar om bygglov hos kommun. Kursen lämpar sig även för ombud och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med frågor rörande bygglov. Kursen är anpassad för dig som har viss förkunskap om plan-, lov- och byggprocessen.

Kursinnehåll

  • Regelverkets utformning och genomgång av relevant praxis
  • Hur görs bedömningen av utgångsläget? Vad ska prövas och i vilken ordning?
  • Vad menas med ”avvikelser som godtagits vid en tidigare bygglovsprövning eller fastighetsbildning”?
  • Har beslut om tomtindelning och nybyggnadsförbud någon betydelse vid prövningen av utgångsläget?
  • Hur ser utrymmet ut vid bedömning av om en avvikelse kan förklaras?
  • Gör det någon skillnad om avvikelsen uppstått på grund av antagande av en detaljplan?

Föreläsare

Anna Andersson är jurist vid Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och arbetar bland annat med att ge internt juridiskt stöd inom plan- och bygglagstiftningen. Hon har tidigare arbetat som jurist på Boverket. Under sin tid på Boverket arbetade Anna i regeringsuppdraget för kompetensinsatser inom plan- och bygglagstiftningen. Några av dessa insatser var att ta fram webbutbildningar inom bland annat byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Dessförinnan har hon arbetat som beredningsjurist på mark- och miljödomstol och tillsynsjurist på kommun. Anna har flerårig erfarenhet av att föreläsa om plan- och bygglagstiftningen.

Sandra Larsson är jurist på Länsstyrelsen i Stockholm och arbetar med att överpröva kommunala beslut enligt PBL. Hon föreläser även på Kungliga Tekniska Högskolan i kurser om samhällsbyggnad. Sandra har varit med i en expertgrupp som tagit fram Boverkets webbutbildning om byggnadsnämndens PBL-tillsyn. Tidigare har hon arbetat som tillsynsjurist och bygglovshandläggare på kommun.

Plats

Funckens gränd 1, Gamla stan, Stockholm.

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Examen, diplom m.m.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.
Våra kurser följer det som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning.
Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Planstridigt utgångsläge, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights