Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Praktisk internrevision – ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001- distans/online!

Effort Consulting AB
Kort om utbildningen
3 dagar
14 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-12-02 - Distans
Onlineutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

PRAKTISK INTERNREVISION – ISO 9001, ISO 14001 OCH ISO 45001

Utbildningen genomförs på distans-online via Zoom!

Intern revision är en strategisk aktivitet och rätt hanterat kanske den främsta förbättringsmotorn i verksamheten. Den moderna internrevisorn letar lika gärna förbättringar som avvikelser och rör sig högt och lågt i företaget. Det handlar till exempel om att kunna revidera höga chefers ledarskap, men också detaljer i lagstiftningen. Det krävs bland annat god social kompetens och andra positiva, personliga egenskaper. Utbildningen ger dig metodik och verktyg att genomföra effektiva, fokuserade och samordnade revisioner med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Du kan dessutom investera i en anpassad revisionsdag på hemmaplan. Det är en frivillig tilläggsmodul som innebär att utbildningsledaren och du en tid efter utbildningen tillsammans genomför en förbättringsinriktad revisionsdag av ditt verksamhetssystem.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till interna revisorer som reviderar eller kommer att revidera ledningssystem som uppfyller ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet och grundläggande kunskap om arbete med ledningssystem. För att bli Diplomerad Internrevisor krävs att du har gått Efforts utbildning Diplomerad KMA-samordnare, 3 dagar.

Kursinnehåll

FRÅN PROGRAMMET

– Vad och varför revision?
– Internrevisorns nya roll,  kompetens och personliga egenskaper
– Uppdaterade etiska principer
– Översikt – kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018
– Vilka är de viktigaste nya kraven att revidera?
– Revidera ledningen
– Revidera risker och möjligheter
– Revidera omvärldsanalys
– Revidera livscykelperspektivet
– Revidera värdekedjan, inte minst leverantörer
– Internrevision – enligt nya  ISO 19011:2018
– Bygga ett effektivt revisionsprogram
– Steg 1: Planera revision
– Steg 2: Genomföra revision
– Fördjupning: Effektiva intervjuer
– Steg 3: Dokumentera revision
– Steg 4: Följa upp revision
– Många revisionsövningar
– Skriftligt kunskapsprov

För att du som deltar ska få med dig så mycket utbyte som möjligt varvar utbildningen teori med praktiska exempel och övningar där du får dela dina perspektiv och ta del av de andra deltagarnas reflektioner.

Upplägg

GRUNDORSAKER, FÖRBÄTTRINGAR OCH LÄRANDE

Utbildningen genomförs på distans-online via Zoom!

Revisionsmetodiken enligt ISO 19011 är uppdaterad och moderniserad! Den är nu mer riskbaserad vilket ställer större krav på revisorn avseende kompetens och bedömningar. Det handlar också om att effektivt och trovärdigt kunna revidera de nya kraven i ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö), t ex avseende omvärlds- och intressentanalys, ledarskap, risker och möjligheter, förändringar och livscykelperspektiv.

Efter kursen kan du som intern revisor självständigt planera effektiva revisionsprogram. Du kan också tillämpa den uppdaterade och riskbaserade revisionsmetodiken enligt ISO 19011. Du kan genomföra integrerade och förbättringsinriktade revisioner av ditt ledningssystem och som möter kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Den här utbildningen är den avslutande delen av Efforts unika utbildningsprogram Diplomerad Internrevisor som omfattar sammanlagt 3+3 dagar. Den första delen utgörs av utbildningen Diplomerad KMA-samordnare. Du kan välja att gå hela programmet eller endast en av modulerna.

TILLÄGGSMODUL REVISIONSDAG HEMMAPLAN, 1 DAG

Under en koncentrerad och fokuserad dag på hemmaplan genomför utbildningsledaren tillsammans med dig en förbättringsinriktad revisionsdag av ditt verksamhetssystem.

Pris: 12.500 kr ex moms och reseomkostnader

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Praktisk internrevision – ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001- distans/online!, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Effort Consulting AB

Effort Consulting AB

Effort Consulting AB

Vi är managementkonsulter med inriktning på hållbarhet. Vi utvecklar, använder och förmedlar kunskap tillsammans med individer och organisationer som vill driva en hållbar verksamhet och stå som framgångsrika förebilder. Vi har funnits sedan år 2000 och håller företagsanpassade såväl som...


Läs mer om Effort Consulting AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Effort Consulting AB

World Trade Center
Mässans gata 10
412 51 Göteborg

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Praktisk internrevision – ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001- distans/online! från Effort Consulting AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Bli den första att recensera Praktisk internrevision – ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001- distans/online!!

Liknande utbildningar