Visa utbildning.se som: Mobil

Certifierad IT-arkitekt Master

Dataföreningen Kompetens
Kort om utbildningen
12-dagarsprogram
89 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-06 08:30 - Stockholm
Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2020-05-06 08:30  
89 950 SEK
2020-09-16 08:30  
89 950 SEK

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig en bred genomgång av området IT-arkitektur som helhet och rollen som IT-arkitekt. Utbildningen ger dig också en praktisk och teoretisk verktygslåda att använda i ditt dagliga arbete. Du får även lära dig alla viktiga begrepp, ett gemensamt språk för området IT-arkitektur. Utbildningen vänder sig till alla typer av IT-arkitekter.

Som IT-arkitekt har du ansvar för att omsätta kraven till en realiserbar och effektiv arkitektur. En certifierad IT-arkitekt har förmågan att välja den lämpligaste tekniska lösningen för verksamheten.

"Kvalitetssäkra dina kunskaper, vi har certifierat närmare 1.700 IT-arkitekter"

  Målgrupp

  Certifierad IT-arkitekt Master vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta:

  • Som IT-arkitekt (exempelvis lösnings-, mjukvaru- eller infrastrukturarkitekt) och vill fördjupa dig ytterligare inom ditt yrkesområde
  • Med utformning av IT-system
  • Med val av tekniska lösningar rörande infrastruktur för olika typer av IT-system

  Efter denna utbildning kan du

  Med denna utbildning får du god kännedom i området IT-arkitektur samt kunskap om hur man tar fram, beskriver och värderar arkitekturer. Du får även tillgång till ett gediget nätverk av IT-arkitekter. Utbildningen ska förbereda för arbete med IT-arkitektur, såväl utveckling och värdering som förvaltning.

  Förutom din personliga handledare, möter du även ett tjugotal experter under din utbildning. Du har även möjlighet att ta med ett verkligt case som du arbetar med under utbildningens gång. 

  • Begrepp, principer och metoder för utformning av IT-arkitektur
  • Omsätta verksamhetens krav på IT-stöd till en väl fungerande IT-arkitektur
  • Identifiera och värdera de arkitekturdrivande kraven i en komplex kravbild
  • Beskriva och kommunicera arkitekturen till aktuella målgrupper
  • Behärska viktiga arkitekturstilar och mönster

  Med denna utbildning får du

  Utbildningen ger dig:

  • Föreläsningar från ca 25 av Sveriges främsta experter inom området
  • Ett 60-tal olika ämnen inom området IT-arkitektur presenteras
  • Personlig handledning med inlämningsuppgifter och projektarbete under hela utbildningen
  • Kunskap om verktyg, begrepp, standarder, metoder och mycket mer

  Övrigt

  Inga formella förkunskaper fordras. Däremot är det önskvärt med flerårig erfarenhet av IT-branschen

  Upplägg

  Utbildningen är tolv dagar lång och uppdelad i sex block om två dagar. Utöver de tolv dagarna krävs ungefär lika mycket tid för egna självstudier och det projektarbete som ligger till grund för certifieringen.

  Projektarbetet ger dig möjlighet att fördjupa dig inom ett specifikt område exempelvis ett aktuellt arkitekturproblem i din dagliga verksamhet, ett nytt teknikområde, eller ett annat ämne inom området IT-arkitektur som intresserar dig. Under detta arbete får du kontinuerligt stöd av din handledare och även värdefulla synpunkter från några av dina kurskollegor.

  Innehåll:

  • Arkitektur som begrepp och arbetsområde
  • Rollen som IT-arkitekt – vad en IT-arkitekt gör
  • Standarder inom IT-arkitektur
  • Arkitektur – vad, varför och hur – struktur och funktion, om system, komponenter och gränssnitt, mönster och stilar, arkitektur på olika abstraktionsnivåer och med olika perspektiv, att beskriva en arkitektur
  • Hur verksamhetskraven styr arkitekturvalet
  • Att utforma en IT-arkitektur

  Verksamhetsnära arkitektur

  Ger en förståelse för vad som bör ingå i en verksamhetsnära IT-arkitektur, hur man tar fram den, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas.

  • Innehåll:
  • Verksamhetsnära arkitektur och verksamhetsobjekt
  • Verksamhetsmodellering
  • Att beskriva arkitekturer, från stadsplan till detaljmodeller
  • Specifikation och användning av verksamhetskomponenter
  • Kravhantering
  • Övergripande arkitekturarbete – erfarenheter

  Teknisk IT-arkitektur 

  Ger en förståelse för vad som ingår i en teknisk infrastruktur och de grundläggande problemen vid uppbyggnad av distribuerade komponentbaserade system.

  • Innehåll:
  • Komponenter och distribuerade system
  • Arkitekturproblem vid utformning av distribuerade system
  • Tekniska typarkitekturer med praktikfall
  • Teknikval, middleware, Internet, säkerhet
  • Den fysiska infrastrukturens betydelse

  Metoder, mönster och ramverk, arkitekturgranskning

  Belyser arkitekturutformning med hjälp av olika metoder, bland annat RUP och agilt.  Metoder för bedömning av arkitekturens kvalitativa egenskaper. Användning av mönster och ramverk som stilbildare och konstruktionshjälpmedel vid arkitekturutformning.

  • Innehåll:
  • Att utvärdera och välja arkitekturlösning
  • Mönster och ramverk som konstruktionshjälpmedel
  • Erfarenheter av egenutvecklade och kommersiella ramverk
  • Att dokumentera en arkitektur
  • UML för arkitekturbeskrivning
  • Agilt arkitekturarbete

  Tjänster, integration, informationssäkerhet och molnlösningar

  Tillämpa och fördjupa teori inom området systemintegration och tjänsteorientering.  Öva på att identifiera och prioritera krav utgående från systems önskade funktionalitet samt att utforma arkitektur och infrastruktur.

  • Innehåll:
  • Tjänsteorienterad arkitektur
  • Webbtjänster
  • Systemintegration
  • Praktiska erfarenheter av tjänster och integration
  • Molnarkitektur
  • Informationssäkerhet

  Test, kvalitet, trender samt ledningens syn på IT-arkitektur

  Ger en förståelse för hur arkitekturarbete kan motiveras gentemot ledningen, hur test av system och arkitekturer kan utformas, vad som pågår kring standardisering inom arkitekturområdet.

  • Innehåll:
  • Test och testbarhet hos arkitekturer
  • Lönsamhetsbedömningar
  • Hur får man ledningen intresserad av IT-arkitekturfrågor
  • Redovisning av projektarbeten
  • Certifiering

  Tid & plats

  12-dagasprogram

  F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

  Erbjudande

  Visste du att den här utbildningen kan genomföras som en företagsintern utbildning för ditt företag? I vissa situationer passar det till och med bättre med en företagsintern utbildning än en öppen kurs. 

  Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

  Tillsammans med våra lärare kan vi anpassa innehållet till din organisations arbetssätt, med exempelvis övningar baserat på den egna verksamheten.

  Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

  Kursledare

  Mats Gustafsson är teknisk fysiker. Han har varit konsult sedan mitten av 1980-talet och är en pionjär inom objektorientering och komponentbaserad systemutveckling. Mats arbetar idag som IT-arkitekt på Waymark. 

  Michael Thurell är konsult med närmare 30 års erfarenhet av objektorientering och modellering. Han har arbetat med de flesta OO-språk och OO-metoder med fokus på C++, C# och .NET. Michael arbetar nu med IT-arkitektur, modellering, utbildning och utveckling inom dessa områden.

  Per Elgh har arbetat i IT-branschen sedan 1983, i roller som utvecklare, projektledare, konsultchef, vd för olika konsultbolag och nu ansvarig för Waymark.

  Dessutom medverkar ytterligare ett tjugotal experter som presenterar fördjupningar inom sina specialområden.

  Examen, diplom m.m.

  Utbildningen ger möjlighet till certifieringen DFK-CIA. För certifiering krävs 100% deltagande i samtliga utbildningsavsnitt, utförda inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete samt en godkänd slutpresentation av projektarbetet. 

  Intresseanmälan

  Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad IT-arkitekt Master, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

  Recensioner

  Snittbetyg: 4,7

  Baseras på 39 recensioner.

  Olle Brorsson, Telia
  (5)
  Utbildningen mycket lärorik och gör att jag som certifierad har en kvalitetsstämpel :) Utbildningen är dessutom välrenommerad.
  Rickard Roslan
  (5)
  Få en grund att stå på och verktyg att jobba med
  Stefan Pesula, Knowit
  (5)
  Viktiga och aktuella ämnen för IT-arkitekter som presenteras av kompetenta lärare.

  Dataföreningen Kompetens

  Dataföreningen Kompetens

  Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens) är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar. Exempel på aktiviteter är program, kurser, konferenser och informationsmöten. Vårt mål är att erbjuda...


  Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

  Kontaktuppgifter

  Dataföreningen Kompetens

  Fleminggatan 7
  112 26 Stockholm

   Visa telefonnummer

  Recensioner
  Kursrecensioner
  (4,6)
  Baseras på 39 recensioner.
  Läs recensioner
  Arrangörsrecensioner
  (4,7)
  Baseras på 329 recensioner.
  Alla recensioner för arrangören