Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Certifierad chefsarkitekt

Dataföreningen Kompetens
Kort om utbildningen
12-dagarsprogram
94 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-06 08:00 - Stockholm
Distans, Stockholm
Svenska
Kommande starter
Stockholm
94 500 SEK
2020-10-06

Distans
94 500 SEK
2020-10-06

Kursbeskrivning

Utbildningen ger dig en helhet inom arkitekturens och verksamhetens båda kretslopp och hur de effektivt samverkar mot gemensamma mål. Kommunikation och ledarskap är viktiga färdigheter för att övertyga och skapa handlingskraft.

Digitalisering driver en förändring utan motstycke och de aktörer som är väl förberedda kan skapa stora värden. En viktig del för att lyckas handlar om arkitekturen. Därför måste du som chefsarkitekt förhålla dig till den snabba utvecklingen och hitta rätt väg framåt genom att skapa en struktur för innovation, agilitet och snabba förändringar.

Utbildningen utvecklar din förmåga att leda arkitekturarbetet med verksamhetens strategier och mål i fokus – förmågor som är helt avgörande för att skapa ny konkurrenskraft genom arkitekturförmågan.

Vi skapar under utbildningen en attraktiv kompetensprofil för framtidens chefsarkitekt. Programmet inleds med ledarskapet över både sig själv och andra i förändring samt hur du som ledare kommunicerar och använder retoriken för att övertyga och nå fram i olika situationer. Kommunikation och ledarskap går som en röd tråd genom programmet och byggs på under gång. 

Genom arkitekturens kretslopp får du en helhetssyn från strategiarbete till styrning, införande, ramverk, uppföljning och nyckeltal. Andra centrala områden är till exempel arkitekturförmåga, projektstyrning och ett flertal gästföreläsningar av erfarna chefsarkitekter med case och exempel från verkligheten.

Verksamhetens kretslopp omfattar transformation, strategiutveckling, digitala acceleratorer och mer. De utgör viktiga delar för att hitta rätt väg framåt. Genom att knyta ihop de båda kretsloppen med ledarskap, styrning och samverkan skapas en gemensam målbild och handlingskraft. 

Skapa nya konkurrensfördelar med arkitekturen

 • Är du rustad för att göra arkitekturen till en verksamhetskritisk funktion genom att:
 • Sälja in dina förslag och övertyga rätt personer
 • Välja rätt arkitekturansats som stöd för innovation och förändring
 • Alltid ha kunden och affären som utgångspunkt
 • Samverka mot gemensamma mål
 • Fokusera och utveckla arkitekturfunktionen
 • Få inspiration och stöd i ett starkt nätverk

Chefsarkitekt

Under utbildningen arbetar du med ett tjugotal av Sveriges bästa föreläsare. Innehållet bygger på vetenskap, bästa tillämpningar och gedigen erfarenhet. Stor vikt läggs vid att skapa en kreativ miljö för inspiration, kunskap och nätverkande. 

I programmet ingår utvecklande hemuppgifter och en digital transformationsplan för din verksamhet. 

"En fantastisk utbildning som ger en förståelse för hur IT- och verksamhetsutveckling går hand-i-hand"

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildning för dig som

Utbildningen är skapad för dig inom privat och offentlig verksamhet som exempelvis arbetar som:

 • Chefsarkitekt
 • Verksamhetsarkitekt
 • Affärsarkitekt
 • IT-arkitekt
 • Informationsarkitekt
 • Andra arkitektroller
 • IT-ledare
 • Konsult
 • Eller inom verksamheten

Efter denna utbildning kan du

Utbildningen består av ett 15-tal fördjupningsområden som bildar en helhet för arkitekter som vill påverka och förändra.      

 • Efter utbildningen kan du:
 • Använda retorik på en helt ny nivå för att informera, sälja in och övertyga
 • Bygga upp arkitekturförmåga för verksamhetens behov av innovation och förändring
 • Få perspektiv och uppslag för att välja rätt strategisk väg framåt
 • Öka din förmåga och trovärdighet som ledare i arkitekturfunktionen
 • Förbättra samverkan och relationer med övriga verksamheten
 • Bli del av ett unikt nätverk av erfarna arkitekter
 • Etablera arkitektur som en viktig tillgång

Kursinnehåll

Utbildningen Certifierad Chefsarkitekt innehåller verktyg som en ledare behöver och innehåller ämnen som kommunikation och visualisering samt ledarskap, organisation och styrning. Arkitekturens olika perspektiv (affärs-, verksamhets- och IT-perspektiven) går som en röd tråd genom hela utbildningen för att säkerställa helheten i arkitekturarbetet och nytt för i vår är genomgångar av aktuella ämnen som säkerhet, infrastruktur och data management.

Nedan är en beskrivning av ingående ämnen på utbildningen:

Chefsarkitektens roll

Syfte: Ger en bred förståelse för arkitekturområdet som en chefsarkitekt verkar inom och synliggör chefsarkitektens ansvar som chef, ledare och coach

Innehåll: 

 • Orientering kring de vanligaste arkitekturramverken, arkitektrollerna och kompetenserna
 • Chefsarkitektens kompetensområden och förmågor
 • Vilket ansvar har chefsarkiteten?
 • Styrning och samverkan inom organisationen

Ledarskap

Syfte: Utforskar ledarskapets dimensioner och skapar en plattform för personlig utveckling.

Innehåll: 

 • Ledarskap och självledarskap
 • Att ha ett coachande förhållningsätt
 • Att styra och samverka
 • CXO-förmågan
 • Förändringsledning, att få alla med sig på resan

Kommunikation

Syfte: Ger verktyg och metoder som ökar förmågan att kommunicera med olika målgrupper, på olika sätt och med olika syften

Innehåll:

 • Grafisk facilitering och visuell kommunikation
 • Att styra och samverka
 • Retorik, konsten att övertyga

Transformation

Syfte: Ger kunskap om hur arkitekturen används i förändringsarbete och hur chefsarkitekten interagerar med andra transformationsprocesser i organisationen

Innehåll:

 • Affärstransformation och verksamhetsplanering
 • Portföljvärdering, nyttovärdering och programstyrning
 • Arkitektur som verktyg i förändringsarbete

Arkitekturförmåga, styrning och samverkan

Syfte: Ger förståelse och verktyg för hur arkitekturförmågan skapas, utvecklas och förstärks i en organisation. 

Innehåll:

 • Arkitekturledning och styrning
 • Målarkitekturen som styrmedel
 •  Att organisera arkitekturarbetet och utveckla chefsarkitektens ”ledningssystem”
 • Arkitektens roll i en agil organisation

Affärsperspektivet på arkitekturen

Syfte: Ger en förståelse för det affärsnära arkitekturarbetet, hur man förstår affärsperspektivet och hur detta kan dokumenteras och användas

Innehåll:

 • Att arbeta med arkitektur ur affärsperspektiv
 •  Affärsstrategier och verksamhetsmål
 •  Affärsmodellen som analysverktyg
 • Att utveckla kundresan och synliggöra värdeströmmarna

Verksamhetsperspektivet på arkitekturen

Syfte: Ger en förståelse för det verksamhetsnära arkitekturarbetet, hur man tar fram en verksamhetsarkitektur, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas

Innehåll:

 • Verksamhetsarkitekturens egenskaper och komponenter
 • Processer och processmodeller
 • Informationsmodeller
 • Verksamhetsförmågor
 • Kravhantering som säkrar verksamhetsdriven IT-utveckling

IT-perspektivet på arkitekturen

Syfte: Ger en förståelse för det IT-nära arkitekturarbetet, vilka komponenter som vanligen ingår, vilka olika specialistområden som finns inom IT-arkitekturen, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas

Innehåll:

 • IT-arkitekturens egenskaper och komponenter
 • Specialistområden inom IT-arkitekturen
 • Systemmodellering
 • Integrationsarkitektur
 • Infrastruktur

En arkitektur för framtiden

Syfte: Orienterar kring några viktiga områden och digitala accelatorer som chefsarkitekten behöver känna till

Innehåll:

 •  Hur skapar man en hållbar arkitektur?
 • Säkerhet, infrastruktur och molnet
 • Informationshantering och Data Management
 • Artificiell Intelligens och robotics
 • Hur skapar vi en ”anti-fragile”-arkitektur?

Tid & plats

12-dagarsprogram

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7

Erbjudande

Visste du att den här utbildningen kan genomföras som en företagsintern utbildning för ditt företag? I vissa situationer passar det till och med bättre med en företagsintern utbildning än en öppen kurs. 

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Tillsammans med våra lärare kan vi anpassa innehållet till din organisations arbetssätt, med exempelvis övningar baserat på den egna verksamheten.

Kursledare

Eva Kammerfors är certifierad affärs-och enterprisearkitekt med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling samt arkitekturstyrning och programledning. 

Eva är en av dem som startade utbildningen Certifierad Chefsarkitekt på DF Kompetens. Hon är en engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach som agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete.

Lärare och gästföreläsare

Under utbildningen träffar du ett 20-tal lärare och gästföreläsare som alla är experter inom sina områden. De är noggrant utvalda för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter på ett pedagogiskt och interaktivt sätt. Det handlar om mer än 500 års samlad erfarenhet. Bland gästföreläsarna återfinns flera erfarna chefsarkitekter. 

Examen, diplom m.m.

I utbildningen ingår sex hemuppgifter som är individuella. Uppgifterna sträcker sig över hela utbildningen och syftar till att deltagarna ska genomföra värdeskapande förändringar för sig själva och för verksamheten.

Godkänt resultat krävs på samtliga hemuppgifter och ingår i certifieringen.  Skulle du missa delar av kursen kan du ta igen dessa i efterföljande omgång.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad chefsarkitekt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 8 recensioner.

Tora Laure, vattenfall
(5)
Den bäst genomförda utbildning jag har varit på - väl genomtänkt upplägg och bra service rakt igenom
Pia Gisseman, swedbank
(5)
Helena och Eva är fantastiska kursledare och skapar en bra och trevlig atmosfär! Allt känns så väl genomtänkt och välorganiserat!
Anders Baer, Telia
(5)
Mina erfarenheter som jag tar med mig är mycket positiva. Det var en omfattande utbildning med flera olika delar som belystes som i sig skulle kunna vara sina egna utbildningar. Jag hoppas att jag även inom kort kan applicera och mäta utfallet av några av dessa lärdomar så att mitt arbete inom området kan förstärkas!

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens) är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar. Exempel på aktiviteter är program, kurser, konferenser och informationsmöten. Vårt mål är att erbjuda...


Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Dataföreningen Kompetens

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 8 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 329 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar