Inga recensioner än

Certifierad informationsarkitekt

Längd
12-dagarsprogram
Pris
94 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
12-dagarsprogram
Pris
94 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
15 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 94 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Utbildningen Certifierad informationsarkitekt lär dig beskriva, analysera och förbättra verksamhetens hantering av information.

Vår värld är idag till stor del digitaliserad och allt fler verksamheter inser att förståelig, kvalitativ och tillgänglig information är nyckeln till både en effektiv verksamhet och att kunna agera snabbt på nya affärsmöjligheter. Ändå är informationshantering något som ofta inte hanteras som den kritiska resurs den är. Informationsarkitekten spelar därför en allt viktigare roll för att göra informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har idag och framåt.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

15 november, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Med denna utbildning får du

 • Ökad kunskap i att kartlägga och analysera informationsstrukturer och informationsberoenden
 • Ökad kunskap i att designa informationsstrukturer och informationsberoenden för en hållbar och förändringsbar verksamhet
 • Förståelse för vilka krav som ställs på verksamhetens informationshantering utifrån nya ökande krav på digitalisering, automatisering och regelefterlevnad

Övrigt

Tre avsnitt äger rum i våra lokaler, i centrala Stockholm, och tre avsnitt på internat. Under de dagar som är på internat kommer vi även fortsätta med kvällspass om ca 1-2h per tillfälle.

Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften. I priset ingår kursdokumentation, lunch, kaffe och middag vid eventuella kvällspass.

Målgrupp

Certifierad informationsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera sin informationsresurs på ett effektivt sätt.

Exempelvis till dig som är verksam som:

 • Informationsarkitekt
 • Informationsmodellerare
 • Enterprise-arkitekt/Verksamhetsarkitekt
 • IT-arkitekt
 • Data scientists
 • Systemutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Business analyst/Kravhanterare
 • Data steward
 • Business  Intelligence-arkitekt

Kursinnehåll

Block 1

 • Introduktion till informationsarkitektur
 • Informationsmodellering – Grunder i hantverket
 • Uppgiftsbeskrivning av hemuppgift 1 - Informationsmodellering

Block 2

 • Analysera hur verksamheten och dess förmågor idag hanterar sin information
 • Gruppera och analysera information
 • Identifiera och sammanställa åtgärder för förbättrad informationshantering
 • Designa morgondagens informationshantering och informationsgränssnitt
 • Uppgiftsbeskrivning av hemuppgift 2 - Informationsanalys

Block 3

 • Informationsarkitektens roll, arbete och sammanhang
 • Informationsarkitektur och Data Governance
 • Informationsarkitektur och informationssäkerhet
 • Grafisk gestaltning av våra modeller
 • Fördjupad informationsmodellering - Modellmönster
 • Uppgiftsbeskrivning av hemuppgift 3 - Handlingsplan

Block 4

 • Informationsarkitekturens roll vid verksamhets- och IT-utveckling (t.ex. vid kravarbete och utvärdering av system)
 • Modeller, Arkitektens redskap - Att arbeta fram, förvalta och använda
 • Applikationsplanering och IT-arkitektur
 • Fördjupad informationsmodellering - Tillståndsdiagram

Block 5

 • Presentation av hemuppgift 3 - Handlingsplan
 • Fördjupad informationsmodellering - Modellmönster
 • Informationsarkitektur och Business Intelligence
 • Kurssammanfattning

Block 6

 • Tenta
 • Informationsarkitekturens koppling till Artificiell intelligens (AI)
 • Avslutande grupparbete
 • Examinationsceremoni

Kursledare

Mathias Lindkvist, IRM, informationsarkitekt, utbildare och konsult. Mathias har lång erfarenhet av företagsövergripande informationsarkitekturfrågor. Han har även stor erfarenhet av kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data-Warehouse projekt. Han brinner för att analysera, visualisera och kommunicera ett företags informationsbehov för att i slutändan effektivisera den totala informationsförsörjningen.

Pia-Lina Andersson, IRM, informationsarkitekt med stor teknisk förståelse och som kan översätta affärskrav i tekniska termer till en användarvänlig lösning. Hennes erfarenhet av data och informationsanalys sträcker sig från verksamhetskunskap till värdeskapande BI-lösningar för beslutsstöd, rapportering och analys, via praktiskt arbete som redovisningsekonom, controller, datamodellerare och hantering av master- och metadata, integrering och säkerhet.

Lars Gunnarsson, IRM, är informationsarkitekt, utbildare och konsult. Han har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning. Lars har en bakgrund inom krav- och testledning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad informationsarkitekt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Dataföreningen Kompetens
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Dataföreningen Kompetens är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, objektledning och informationssäkerhet.Vårt utbud är inriktat på högre vidareutbildning med kompetensutvecklingssteg som ger en påtaglig verksamhetsnytta och tydliga karriärsteg. Vi erbjuder såväl uppdateringar inom aktuella spetsområden som fördjupningar...

Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

Highlights