Ledarskap för läkare

Dagens Medicin Utbildning
Kort om utbildningen
2 dagar
12 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-03-29 - Stockholm
Rikstäckande, Stockholm
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning

Kommande starter
Stockholm
12 900 SEK
2023-03-29

Sverige
Hör gärna av er för mer information
Ledarskap för läkare

Kursbeskrivning

Denna Lipus-certifierade utbildning, som riktar sig till alla läkare, ST-läkare samt klinik- och verksamhetschefer, handlar om hur du kan stärka dig i rollen som chef och ledare genom ett personligt och modernt ledarskap. Du får bland annat lära dig att kommunicera tydligt, använda insikter från beteendepsykologin, arbeta med feedback, stresshantering för dig och dina medarbetare och att skapa engagemang för ett gott samarbete på din arbetsplats.

Att vara läkare innebär att man är en ledare, även om man inte har en chefsbefattning. Och hur du lyckas som ledare är avgörande för hur ditt team mår och presterar. Denna två-dagarsutbildning handlar om hur du ska lyckas med ditt ledarskap. Kursen växlar mellan föreläsning, diskussioner och praktiska övningar. Utbildningen svarar mot Socialstyrelsens delmål a1 (SOSFS 2015:8) och STa5 (HSLF-FS 2021:8) för ST-läkare och ger ett intyg att skicka in till Socialstyrelsen.

Du får lära dig

 • Att utveckla ditt ledarskap och stärka dig i rollen som ledare eller chef
 • Hur du blir en bättre rollmodell
 • Att arbeta med feedback på effektivt sätt
 • Stresshantering och återhämtning för dig och dina medarbetare
 • Beteendepsykologi - varför gör vi som vi gör
 • Lyckas med kommunikation mellan ledare och medarbetare i teamet
 • Skapa engagemang i arbetsgruppen
 • Tips för bra samarbete i team
 • Att hantera ”besvärliga” medarbetare, konflikter och motstånd i arbetsgruppen
 • Att ta fram en praktisk handlingsplan för ditt eget ledarskap

GODKÄND AV LIPUS
Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, har granskat och godkänt denna kurs (Lipus-nr: 20220064). Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

Upplägg

Dag 1

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till dagen, presentation av deltagarna
 • Syfte och mål med kursen 

09.30 Utmaningar för ledare och chefer

 • Utmaningar för ledare och chefer i dagens sjukvård: paradigmskiftet mellan NPM (New Public Management) och tillitsbaserad ledning och styrning
 • Olika ledarskapsstilar – vad betyder de? 

10.15 Kaffe

10.30 Ledarskap

 • Vad kännetecknar en bra ledare
 • Ditt eget ledarskap 

11.30 Ledarbeteenden

 • Ledarens ansvar som rollmodell
 • Hur förändras en kultur genom ledarbeteenden 

12.00 Lunch

13.00 Effektiv kommunikation och vanliga misstag

 • Effektiv kommunikation för att nå fram till alla
 • Hur man bemöter motstånd
 • Vanliga misstag i kommunikation hos ledare
 • Samarbete i vårdteam – framgångsfaktorer 

14.15 Kaffe

14.30 Struktur och planering

 • Tidseffektivitet – tidstjuvar, effektivisera ditt arbetssätt, delegera och att säga nej 

15.00 Stressens påverkan

 • Stressens påverkan på individ och organisation
 • Hur påverkar stress mig som individ
 • Stresshantering – strategisk kompetens
 • Handlingsplan för att orka vara en bra läkare och ledare 

Dag 2

09.00 Incheckning och sammanfattning från gårdagen

09.15 Beteendepsykologi - varför gör vi som vi gör?

 • Beteendepsykologi - vad är ett beteende?
 • Skilj beteende från egenskap
 • Beteendepsykologi - varför gör vi som vi gör? 

10.15 Kaffe

10.30 Motivation och feedback

 • Motivation – piska eller morot, hur fungerar det egentligen?
 • Vikten av psykologisk trygghet
 • Feedback – ditt viktigaste verktyg
 • Positiv feedback
 • Rollspel positiv feedback 

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning feedback

 • Korrigerande feedback
 • Rollspel korrigerande feedback
 • Besvärliga beteenden – kan de ändras? 

14.15 Kaffe

14.30 Konflikthantering

 • Konflikthantering – modeller för att handskas med dem 

15.00 Summering och avslut

 • Handlingsplan för ditt ledarskap
 • Avslutande diskussioner
 • Utvärdering av kursen

Mål med utbildningen

Att du som är läkare ska bli en bättre chef och ledare genom:

 • Att kunna applicera kursens kunskap i vardagens ledarskap som läkare, generellt och i specifika situationer.
 • Ökad kunskap och färdigheter i kommunikation och beteendepsykologi
 • Att kunna ge rätt sorts beteendespecifik feedback i vardagen
 • Kunna hantera stress och vara en bra rollmodell för att skapa ett bättre arbetsklimat

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskap för läkare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,2

Baseras på 42 recensioner.

Kursdeltagare
Kursdeltagare

Roligt, intressant, inpirerande. Möjligen kunde det varit ännu tydligare fokus på att leda med tydliga exempel på fallgropar och önskvärda beteenden. Det transformativa ledarskapet för mig fortfarande något diffust hur man närmar sig.

Kursdeltagare

Bra, trevlig, lättsam, bra och sympatiska föreläsare

Dagens Medicin Utbildning

Dagens Medicin Utbildning erbjuder kurser för specialister och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Vår idé och vår uppgift är att bidra till en mer effektiv och hållbar vård genom att förse dig med kunskap, kompetens och inspiration. Vi erbjuder kurser...


Läs mer om Dagens Medicin Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Dagens Medicin Utbildning

Recensioner
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 42 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,3)
Baseras på 231 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Ledarskap för läkare från Dagens Medicin Utbildning, fyll i dina uppgifter: