Visa utbildning.se som: Mobil

Behörighetsförlängning Maskinbefäl

Chalmers Professional Education
Kort om utbildningen
10 dagar
29 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-10-28 - Göteborg
Öppen utbildning
   
Göteborg

Kursbeskrivning

Behörighetsförlängning Maskinbefäl

Behöver du förlänga din behörighet? Har du arbetat iland, saknar tillräcklig tjänstgöringstid till sjöss och behöver aktualisera dina kunskaper skall du gå vår kurs.

Kursen är om totalt två veckor (5 plus 5 dagar) och består av både teori och praktik. Kursen ges vanligen gång per år. 

Målgrupp

Av Transportstyrelsen utfärdat behörighetsbevis som maskinbefäl klass VII eller högre. Kursen är avsedd för maskinbefäl vars behörighet måste förnyas och som inte har tillräcklig tjänstgöring till sjöss under de senaste fem åren. 

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge deltagaren förutsättning för att kvalificera sig för fortsatt tjänstgöring i maskinbefälsbefattningar ombord och samtidigt kunna visa och aktualisera egen yrkeskompetetens. Kursen ger dig erforderliga kunskaper enligt gällande bestämmelser i överensstämmelse med TSFS 2013:47 och STCW Manila.

Kursen innehåller bland annat:
- Författning, miljö- och sjöfartsskydd: Översiktligt om relevanta internationella och svenska bestämmelser med avseende på fartygs säkerhet, personlig säkerhet samt maritimt miljöskydd
- Vakthållning och Engine room Resource Management
- Fartygsteknik: stabilitet, fartygsmotstånd och underhållssystem
- Driftteknik med teori och simulering rörande bl.a. uppstart, kontinuerlig drift och felsökning
- Maskin-, regler och elteknik

Förtydligande/tilläggstext, Behörighetsförlängning Maskinbefäl:

Den som genom en behörighetsförlängande kurs en gång har erhållit en förlängning av giltighetstiden för sitt behörighetsbevis och vars behörighetsbevis trots detta har upphört att gälla ska, för att få giltighetstiden förlängd ytterligare, uppfylla tjänstgöring till sjöss enligt TSFS 2013:47 2 kap17§ eller komplettera sin utbildning enligt ett särskilt beslut av Transportstyrelsen.
• Den behörighetsförlängande kursen ger inte rätt till erhållande av ett certifikat som skyddsansvarig ombord. Om ett sådant certifikat ska erhållas måste sjömannen genomgå en av Transportstyrelsen godkänd kurs för skyddsansvarig ombord.

För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator. Godkänt resultat på kursen rapporteras direkt till Transportstyrelsen blir synligt i sjömansregistret. Motsvarande behörighet söker deltagaren själv ut från Transportstyrelsen. För detta debiterar Transportstyrelsen en avgift. 

För dig som betalar kursen privat finns möjlighet att söka stipendie för kurskostnaden hos Stiftelsen Sveriges Sjömanshus under 2018. Se deras hemsida för referens eller hör av dig till kursledningen.

Examen, diplom m.m.

För examination: obligatorisk närvaro samt godkända praktiska moment i simulator. Deltagaren skickar själv intyget till: Tranportstyrelsen, Sjöfartsavdelningen, Sjöpersonalsektionen, Box 658, 601 15 Norrköping. Denna kurs ger underlag för förnyad grundbehörighet. Notera att för att Du skall få ut ny, full behörighet, behöver Du förutom giltigt friskintyg inneha giltigt intyg från Basic Safety, räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Avancerad brand (AFF) samt grundläggande utbildning i sjukvård.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Behörighetsförlängning Maskinbefäl, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education

Chalmers Professional Education är Chalmers organisation för specialsydda utbildningar av yrkesverksamma i näringslivet, så kallad uppdragsutbildning. Främst handlar detta om att hantera utmaningar inom produktutveckling, teknikbaserad affärsutveckling, processutveckling, projektledning, produktion och logistik. Vårt mål är att förse näringslivet med världsledande...


Läs mer om Chalmers Professional Education och visa alla utbildningar.
Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Behörighetsförlängning Maskinbefäl!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 25 recensioner.
Alla recensioner för arrangören