Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Lean Six Sigma Green Belt ™ (IASSC ™), Premium e-learning, incl. online exam

Längd
Egen takt
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
9 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 9 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Lean Six Sigma Green Belt ™ (IASSC ™)

Premium e-learning, incl. online exam

Denna certifiering omfattar mer avancerade begrepp och tekniker som används i Lean Six Sigma-metodiken och är lämplig för personer som vill leda processförbättringsinitiativ inom sin organisation.

Stärk din karriär med Lean Six Sigma

Vill du bli projektledare eller kvalitetsanalytiker? Lean Six Sigma är en metod på högsta nivå som blandar principerna för Lean-tillverkning med Six Sigma statistisk analys. Denna certifiering täcker mer avancerade begrepp och tekniker som används i Lean Six Sigma-metodiken och är lämplig för personer som vill leda processförbättringsinitiativ inom organisation. Personer som slutför certifieringen kommer att ha färdigheter och kunskaper för att identifiera förbättringsområden inom sin organisation, samla in och analysera data, utveckla och implementera lösningar för processförbättring samt
mäta effektiviteten av de implementerade lösningarna.

Förbättra din yrkesprofil

Genom att certifiera dig i Lean Six Sigma Green Belt får du färdigheter och
kunskaper för att identifiera och eliminera ineffektivitet i processer, stärka kvaliteten och optimera resursutnyttjandet. Kursen ger en fullständig förståelse för DMAIC-metoden så att du framgångsrikt kan leda processförbättringsprojekt. Genom att gå Green Belt kursen kan deltagarna visa sitt engagemang för ständiga förbättringar och sin förmåga
att leverera konkreta resultat till organisationen. Det är en resa med problemlösning, beslutsfattande och processexcellens.

Kursbeskrivning

Lean Six Sigma Green Belt kursen ger en översikt över Six Sigma och DMAIC-metoden, och är anpassad till de ledande Green Belt-certifieringarna hos ASQ och IASSC. I den här kursen får du lära dig att identifiera processproblem genom att mäta nuvarande prestanda och hur man formulerar lösningar.

Det finns stora fördelar med att gå den här kursen

 • Kursen ger en omfattande läroplan som täcker Yellow Belt och Green Belt principer, begrepp och verktyg.
 • Materialet är utformat för att vara mycket relevant för flera sektorer och branscher.
 • Förmågan att tillämpa förvärvade kunskaper i verkliga processförbättringsprojekt.
 • Öppnar upp för olika karriärmöjligheter inom olika branscher.

Programinnehåll

 • Ett års tillgång till vår praktiska e-learning
 • 56 timmar praktiskt lärande
 • 16 timmars självstudier online (e-learning)
 • 40 timmars instruktörsledd utbildning
 • 35 PDU erbjuds
 • Fyra simuleringsuppgifter, 4 projekt i verkliga livet
 • Intyg om avslutad kurs
 • Den officiella examen ingår

Anpassning av certifiering

Vår Certified Lean Six Sigma Green Belt är anpassad till IASSC och ASQ.

Förkunskapskrav

Det finns inga förkunskaper som krävs för att delta i IASSC Certified Lean Six Sigma Green Belt-examen.

Viktiga läranderesultat

I slutet av denna Six Sigma Green Belt-utbildning kommer du att kunna:

 • Bli en viktig intressent i att leda och implementera Lean Six Sigma-projekt i din organisation
 • Beskriva hur man identifierar ett förbättringsprojekt i Define-fasen
 • Förklara hur man mäter process och produkt i Measure-fasen
 • Utföra dataanalys och hypotesprövning i Analysfasen
 • Identifiera möjliga förbättringsåtgärder för utförandet av variationer i Improve-fasen
 • Definiera effektiva driftsnivåer för in- och utflöden i Control-fasen
 • Använda DFSS-verktyg som Quality Function Deployment (QFD), Failure Mode and Effects
 • Analys (FMEA) och riskprioritetsnummer (RPN)

Kriterier för certifiering av avslutad kurs

 • Slutföra 85 procent av kursen
 • Genomföra ett simuleringstest med ett resultat på minst 60 procent

Målgrupp

 • Chefer för kvalitetssystem
 • Kvalitetsingenjörer
 • Kvalitetskontrollanter
 • Kvalitetsanalytiker och chefer
 • Kvalitetsrevisorer
 • Personer som vill lära sig och praktisera Lean Six Sigma-principerna

Kursplan

 • Module 00 - Course Introduction

 • Module 01 - Six Sigma and Organizational Goals
  o Lesson 1.0 - Introduction to Six Sigma and Organizational Goals
  o Lesson 1.1 - Six Sigma and Organizational Goals
  o Lesson 1.2 - Lean Principles in the Organization
  o Lesson 1.3 - Design for Six Sigma (DFSS) Methodologies
  o Lesson 1.4 - Summary to Six Sigma and the Organization

 • Module 02 - Define Phase
  o Lesson 2.0 - Introduction to Define Phase
  o Lesson 2.1 - Project Identification
  o Lesson 2.2 - Voice of the Customer (VOC)
  o Lesson 2.3 - Project Management Basics
  o Lesson 2.4 - Management and Planning Tools (Apply)
  o Lesson 2.5 - Business Results for Projects
  o Lesson 2.6 - Team Dynamics and Performance
  o Lesson 2.7 - Summary of Define Phase
  o Lesson 2.8 - Project 1

 • Module 03 - Measure Phase
  o Lesson 3.0 - Introduction to Measure Phase
  o Lesson 3.1 - Process Analysis and Documentation (Create)
  o Lesson 3.2 - Probability and Statistics
  o Lesson 3.3 - Collecting and Summarizing Data
  o Lesson 3.4 - Statistical Distributions (Understand)
  o Lesson 3.5 - Measurement System Analysis (MSA)(Evaluate)
  o Lesson 3.6 - Process and Performance Capability
  o Lesson 3.7 - Summary of Measure Phase
  o Lesson 3.8 – Project

 • Module 04 - Analyze Phase
  o Lesson 4.0 - Introduction to Analyze Phase
  o Lesson 4.1 - Hypothesis Testing
  o Lesson 4.2 - Exploratory Data Analysis
  o Lesson 4.3 - Summary of Analyze Phase
  o Lesson 4.4 - Project

 • Module 05 - Improve Phase
  o Lesson 5.0 - Introduction to Improve Phase
  o Lesson 5.1 - Design of Experiments (DOE)
  o Lesson 5.2 - Root Cause Analysis (Analyze)
  o Lesson 5.3 - Lean Tools08:49Preview
  o Lesson 5.4 - Selecting a Solution
  o Lesson 5.5 - Summary Improve Phase
  o Lesson 5.6 - Project

 • Module 06 - Control Phase
  o Lesson 6.0 - Introduction to Control Phase
  o Lesson 6.1 - Statistical Process Control (SPC)
  o Lesson 6.2 - Control Plan (Apply)
  o Lesson 6.3 - Lean Tools for Process Control
  o Lesson 6.4 - Summary of Control Phase
  o Lesson 6.5 – Project

 • Tips and Tricks
 • Practice Projects


Examensformat

 • Varaktighet på 3 timmar.
 • Totalt 100 frågor plus 10 extra icke-graderade frågor.
 • 20 flervalsfrågor och sant/falskt-frågor från varje huvudavsnitt i IASSC Lean Six Sigma Green Belt Body of Knowledge.
 • Godkänd poäng: 385/500 (77%)


Tilldelad av IASSC

IASSC, International Association for Six Sigma Certification är en yrkesförening som erbjuder Six Sigma- och Lean Six Sigma-certifieringar till individer och organisationer över hela världen. IASSC är ett oberoende certifieringsorgan som tilldelar Lean Six Sigma-certifieringar baserade på internationellt erkända standarder och bästa praxis.

IASSC grundades 2009 och har sedan dess blivit en global ledare inom Six Sigma- och Lean Six Sigma-branschen. Certifieringsprogrammen är utformade för att ge individer en omfattande förståelse för Lean Six Sigma-metodiken och dess tillämpning i olika branscher. De erbjuder tre certifieringsnivåer - Yellow Belt, Green Belt och Black Belt - för att tillgodose individer i olika skeden av sin karriär. En av de unika aspekterna av IASSC:s certifieringsprogram är deras fokus på Lean Six Sigma-metodiken snarare än på någon specifik bransch eller teknik. Detta innebär att individer och organisationer kan tillämpa principerna och verktygen i Lean Six Sigma över ett brett spektrum. Källa: IASSC:s webbplats

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Certifikat

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma (Sex Sigma på svenska) är en metodik för förbättringsprojekt där fokus ligger på att reducera fel, variationer och kostnader och därigenom skapa så bra och lönsamma processer som möjligt.

Läs mer om Six Sigma

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean Six Sigma Green Belt ™ (IASSC ™), Premium e-learning, incl. online exam, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights