Lean Six Sigma Black Belt ™ (IASSC ™), Premium e-learning, incl. online exam

Längd
Egen takt
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Längd
Egen takt
Pris
11 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill, i din egen takt! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Språk
Engelska
Från 11 500 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Lean Six Sigma Black Belt ™ (IASSC ™)

Premium e-learning, incl. online exam

Lean Six Sigma Black Belt är en möjlighet för yrkesverksamma som har en gedigen förståelse för Lean Six Sigma-metodik och förmåga att framgångsrikt leda komplexa förbättringsprojekt att validera sina färdigheter.

Bli en värdefull medarbetare med Lean Six Sigma Black Belt-certifiering

Ett Lean Six Sigma Black Belt har en grundlig förståelse för alla aspekter inom D-M-A-I-C-faserna. De förstår hur man utför och tolkar Six Sigma-verktyg och hur man använder standardprinciper för Lean. De har också en mer omfattande förståelse för D-M-A-I-C-fasen än ett Green Belt.

IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt-certifieringen är en professionell referens som erkänner en individs expertis inom Lean Six Sigma-metodiken.
Fördelarna med IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt-certifieringen är många. Den ger individer de färdigheter och kunskaper de behöver för att förbättra affärsprocesser och driva organisationsförändringar. Den förbättrar också deras karriärmöjligheter och intjäningspotential, eftersom Lean Six Sigma är mycket efterfrågat i flera branscher.

Certifieringen visar också på ett engagemang för excellens och en vilja att göra mer än vad som krävs för att uppnå resultat. Det hjälper individer att sticka ut på en trång arbetsmarknad och få det erkännande de förtjänar för sin expertis och erfarenhet.

Kursbeskrivning

Utbildningsprogrammet för Lean Six Sigma Black Belt-certifiering är perfekt för alla som arbetar med kvalitetsstyrning och som vill öka sin karriär och få sin Six Sigma Black Belt-certifiering. Denna kurs har anpassats till IASSC-examen för att säkerställa att denna Lean Six Sigma Black Belt-utbildning ger dig möjlighet att hantera komplexa projekt samtidigt som du enkelt implementerar Six Sigma-metoder.

Utbildnings- och certifieringskursen Lean Six Sigma Black Belt är utformad för att hjälpa dig att behärska de kombinerade begreppen Lean och Six Sigma. Kursen hjälper dig att utveckla en djupgående förståelse för Six Sigmas faser Define, Measure, Analyze, Improve, and Control (DMAIC) och hur du maximerar kundvärdet samtidigt som du minimerar slöseriet.

Programinnehåll

 • Ett års tillgång till vår praktiska e-learning
 • 9 timmars självstudier online (e-learning)
 • 36 timmars instruktörsledd utbildning
 • 4 simuleringsprov för Lean Six Sigma Black Belt
 • 35 PDU:er och sex frågesporter vid slutet av varje kapitel
 • Två projekt i slutet av kursen
 • Erfarenhetsbaserat lärande genom fallstudier
 • Certifikat för avslutad kurs
 • Den officiella examen ingår

Lean Six Sigma Black Belt certifiering

Vår Certified Lean Six Sigma Black Belt är anpassad till IASSC och ASQ

Förkunskaper

Det finns inga förkunskaper som krävs för att delta i IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt-examen. Formell Lean Six Sigma-utbildning från en verifierad Lean Six Sigma-utbildare eller företagsprogram rekommenderas om sökande vill öka sina chanser att klara examen. Det rekommenderas också att du har någon form av praktisk erfarenhet av Lean Six Sigma-arbete.

Viktiga läranderesultat

I slutet av Lean Six Sigma Black Belt-utbildningen kommer du att veta hur du gör:

 • Tillämpa Lean-koncept som 5S, avfallsreduktion, processkartläggning, värdeflödeskartläggning, och felsökning
 • Tillämpa grundläggande och mer avancerade statistiska analyser för att fastställa förhållandet mellan viktiga ingångar och processutgångar
 • Effektivt hantera gruppdynamik och förstå hur man arbetar med flera nivåer av ledarskap för att undanröja hinder och uppnå projektframgång
 • Avsluta projekt och lämna över kontrollen till processägare
 • Presentera projekt för instruktörer, kollegor och chefer

Detaljer och kriterier för certifiering

AVC Lean Six Sigma Black Belt-certifieringen följer den omvända klassrumsmodellen. Det självgående innehållet online fungerar som det förlästa materialet för live-sessionerna. För att få Simplilearns certifiering måste deltagaren slutföra de självlärda onlinevideorna, delta i live-sessioner och klara både projekten och utvärderingarna.

ASSC-certifiering

Examensavgiften ingår. Kandidaten kan få IASSC-certifiering i Lean Six Sigma Black Belt genom att delta i IASSC Certified Lean Six Sigma Black Belt-examen och få minst 70 % poäng. Vid godkänt resultat erhåller kandidaten ett certifikat, lämpligt för inramning, utfärdat av IASSC.

Målgrupp

Lean Six Sigma är för yrkesverksamma som vill förstå och tillämpa Lean Six Sigmas principer och verktyg för att effektivt arbeta med eller som medlem i ett processförbättringsteam. Lean Six Sigma är idealisk för:

 • Chefer för kvalitetssystem
 • Kvalitetsingenjörer
 • Kvalitetskontrollanter
 • Kvalitetsanalytiker och chefer
 • Kvalitetsrevisorer
 • Personer som vill lära sig och praktisera Lean Six Sigma-principerna

Kursplan

Session 00 - Course Introduction

Session 01 - Define Phase

 • Lesson 01 - The Basics of Six Sigma
  - Introduction to define phase
  - Learning objectives
  - Six Sigma
  - Lean
  - Sigma shift
  - Yield
  - Continuous Improvement Process Evolution
  - Six Sigma Deliverables
  - Problem Solving Strategy
  - VOC Campaign
  - VOC Tools
  - KANO Analysis
  - Six Sigma Roles and Responsibilities
  - Project Champion and Master Black Belt
  - Black Belt and Yellow Belt
  - Drivers of Six Sigma

 • Lesson 02 - The Fundamentals of Six Sigma
  - Process
  - Project charter
  - Critical to quality
  - Cost of poor quality
  - Calculating CoPQ
  - Pareto Analysis
  - Basic six sigma metrics

 • Lesson 03 - Selecting Lean Six Sigma Projects
  - Selecting Lean Six Sigma Projects
  - Project Selection Roadmap
  - Project Charter Elements
  - Project Charter Business Case
  - Project Charter Problem Statement
  - Project Charter Goal Statement
  - Project Charter Scope
  - Project Charter Key Milestones
  - Project Charter Team Selection
  - Tuckman’s Stages of Team Formation
  - The RACI Matrix
  - Expected Financial Benefits
  - Developing Project Metrics
  - key performance indicator
  - Financial Evaluation and Benefits Capture
  - Net present value

 • Lesson 04 - The Lean Enterprise
  - Selecting lean six sigma projects
  - Principles of Lean
  - Lean Methodology
  - Lean and Six Sigma
  - 3M’s of Lean
  - Categories of Waste: TIMWOOD
  - Category of Waste: DOWNTIME
  - 5S
  - Steps in 5S

Session 02 - Measure Phase

 • Lesson 01 - Process Definition
  - Introduction to measure phase
  - Learning Objectives
  - Tools to Define a Process
  - Cause and Effect Diagram
  - Drawing a Fishbone diagram
  - Root Cause
  - Process Mapping
  - Creating a Process Map
  - Process Mapping Levels
  - Four Types of Process Maps
  - SIPOC Process Map
  - Value Stream Maps
  - Value Stream Maps: Key Metrices
  - X-Y Diagram or Scatter Plots
  - Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
  - FMEA Process
  - FMEA Template
  - Severity, Occurrence, and Detection Table
  - Risk Priority Number (RPN)

 • Lesson 02 - Six Sigma Statistics
  - Data
  - Measuring data
  - Basic Statistics
  - Measures of Central Tendency
  - Measures of Dispersion
  - Data Collection Plan
  - Data Collection Methodology
  - Develop a Measurement Plan
  - Collect Data
  - Sampling
  - Sampling methods
  - Graphical Analysis
  - Graphical Analysis Tool
  - Introduction to Minitab
  - Demo: Box Plot One Variable
  - Demo: Box Plot with Three Variables
  - Demo: Time series plot
  - Normal Distribution
  - Standard Normal Distribution
  - Demo: Normality

 • Lesson 03 - Measurement System Analysis
  - Introduction
  - Measurement System Analysis: Overview
  - Good and Poor Measurement System Analysis
  - Measurement Error: Categories
  - MSA: Sources of Variation
  - Repeatability
  - Reproducibility
  - Accuracy and Precision
  - Bias
  - Stability
  - Linearity
  - MSA: Types
  - Gage R&R Guidance in MINITAB
  - Gage R&R Ground Rules
  - Demo: Gage R_R Continuous Data
  - Attribute Gage Study
  - Demo: Gage R_R Attribute Data

 • Lesson 04- Process Capability
  - Introduction
  - Process Capability
  - RUMBA Analysis
  - Process Capabilities
  - Data Types
  - Baseline Performance
  - Components of Variation
  - Process Stability
  - Process Capability: Indices
  - Demo: Capability Analysis Continuous Data
  - Process Capability Indices: Example
  - Demo: Capability Analysis Continuous Data Sigma Level
  - Z Score
  - Process Baseline
  - Defects Per Unit
  - Defects Per Million Opportunities
  - Attribute Data: Example
  - Short-term and long-term Process Capability

Session 03 - Analyze Phase

 • Lesson 01 - Classes of Distribution
  - Introduction to Analyze phase
  - Learning Objectives
  - Frequency Distribution
  - Demo: Frequency Distribution
  - Probability Distribution
  - Types of Probability Distribution
  - Types of Discrete Probability Distribution
  - Types of Continuous Probability Distribution

 • Lesson 02 - Inferential Statistics
  - Introduction
  - Inferential Statistics
  - Branches of Inferential Statistics
  - Central Limit Theorem

 • Lesson 03 - Hypothesis Testing
  - Introduction
  - Basics of Hypothesis Testing
  - Confidence Interval
  - Significant difference
  - Detecting Significance
  - Statistical Hypothesis Test
  - Hypothesis Testing: Risks
  - Beta Risk
  - Power of a Hypothesis Test
  - Sample Size
  - Hypothesis Testing Roadmap

 • Lesson 04 - Hypothesis Testing with Normal Data
  - Introduction
  - Normal Data
  - One Sample t-test
  - One Sample t-test Sample Size
  - Demo:1 sample t test
  - Two-Sample t-test
  - Two-Sample t-test Example
  - Demo: 2 sample t test
  - Demo: Bartlett's Test
  - Paired t-test
  - Demo: Paired test
  - ANOVA
  - Demo: Anova
  - Residual Plot

 • Lesson 05 - Hypothesis Testing with Non-Normal Data
  - Introduction
  - Non Parametric tests
  - Mann-Whitney Tests
  - Demo: Mann_Whitney_Test
  - Kruskal-Wallis Test
  - Demo: Kruskal_Wallis_Test
  - Mood’s Median Test
  - Demo: Mood’s Median Test
  - Friedman Test
  - Demo: Friedman_Test
  - 1 Sample Sign Test
  - Demo: 1_Sample_Sign_Test
  - 1 Sample Wilcoxon Test
  - Demo: 1 Sample Wilcoxon Test
  - One-Sample Proportion Test
  - Demo: One-Sample Proportion Test
  - Two-Sample Proportion Test
  - Demo: Two-Sample Proportion Test
  - Chi-Square Tests
  - Demo: Chi-Square_Test_of_Independence
  - Chi-Square Goodness-of-Fit Test
  - Demo: Chi-Square Goodness-of-Fit Test
  - Chi-Square Cross Tabulation
  - Demo: Chi-Square Cross Tabulation
  - Demo: Levene_F-Test

Session 04 - Improve Phase

 • Lesson 01 - Simple Linear Regression
  - Introduction to improve phase
  - Learning objectives
  - Correlation
  - Demo: correlation
  - Demo: Scatter plot
  - Correlation and Causation
  - Predictor measures and Results
  - Correlation Coefficients
  - Regression Analysis
  - Demo: Regression
  - Residual Analysis

 • Lesson 02 - Multiple Regression Analysis
  - Introduction
  - Multi-Vari Analysis
  - Demo: Multi-Vari Analysis
  - Non Linear Regression
  - Multiple Linear Regression
  - Demo: Multiple Linear Regression
  - Variance Inflation Factor (VIF)
  - Variance Inflation Factor (VIF): Example
  - Confidence Interval in Multiple Linear Regression
  - Box Cox Transformation
  - Demo: Box-Cox Transformation

 • Lesson 03 - Designed Experiments
  - Introduction
  - Designed Experiments
  - Phases of DOE Process
  - Optimization and confirmation
  - Types of DOE Strategies
  - Full Factorial and Fractional Factorial Approaches
  - Experimental Design: Considerations

 • Lesson 04 - Factorial Experiments
  - Introduction
  - Factorial Designs
  - Full Factorial Experiments
  - Demo: Full Factorial Experiments
  - Quadratic Models
  - Types of Response Surface Designs
  - Balanced and Orthogonal Design
  - Center Points
  - Fractional Factorial Experiment
  - Confounding

Session 05 - Control Phase

 • Lesson 01 - Lean Controls
  - Introduction to Control Phase
  - Learning Objectives
  - Control Methods of 5S
  - Sort
  - Set in order
  - Shine standardize and sustain
  - Kanban
  - Kanban Principles
  - Steps to Implement Kanban
  - Poka Yoke or Mistake Proofing
  - Mistake Proofing Examples

 • Lesson 02 - Statistical Process Control (SPC)
  - Introduction
  - Statistical Process Control: Purpose
  - Control Charts
  - Control Charts: Objectives
  - Control Charts: Uses
  - Control Charts: Types
  - Control Charts: Steps
  - Subgroup
  - Consideration for Rational Subgrouping
  - Charts for Attribute Data
  - Tests for Special Causes
  - Demo: I MR chart
  - Demo: X Bar R chart
  - Demo: X Bar s chart
  - Demo: P charts
  - Demo: NP carts
  - Demo: U Charts
  - Demo: C charts
  - Demo: Cusum chart
  - Demo: EWMA chart

 • Lesson 03 - Six Sigma Control Plans
  - Introduction
  - Project Cost Benefit Analysis
  - Return on Investment (ROI)
  - Cost Benefit Analysis
  - Cost Benefit Analysis: Steps
  - NPV and IRR
  - Selecting the Right Solutions: Guidelines
  - Implementation of Proposed Solutions: Roadmap
  - Control Plan
  - Elements of a Control Plan
  - Control Plan: Training
  - Response Plan
  - Project Closure
  - Practise Projects:
  - V-tech Hydraulic Solutions
  - Elite Elegane


Tilldelad av IASSC

IASSC, International Association for Six Sigma Certification är en yrkesförening som erbjuder Six Sigma- och Lean Six Sigma-certifieringar till individer och organisationer över hela världen. IASSC är ett oberoende certifieringsorgan som tilldelar Lean Six Sigma-certifieringar baserade på internationellt erkända standarder och bästa praxis.

IASSC grundades 2009 och har sedan dess blivit en global ledare inom Six Sigma- och Lean Six Sigma-branschen. Certifieringsprogrammen är utformade för att ge individer en omfattande förståelse för Lean Six Sigma-metodiken och dess tillämpning i olika branscher. De erbjuder tre certifieringsnivåer - Yellow Belt, Green Belt och Black Belt - för att tillgodose individer i olika skeden av sin karriär. En av de unika aspekterna av IASSC:s certifieringsprogram är deras fokus på Lean Six Sigma-metodiken snarare än på någon specifik bransch eller teknik. Detta innebär att individer och organisationer kan tillämpa principerna och verktygen i Lean Six Sigma över ett brett spektrum. Källa: IASSC:s webbplats

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill, i din egen takt!

 • Onlineutbildning
 • Distans
 • Engelska

Certifikat

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma (Sex Sigma på svenska) är en metodik för förbättringsprojekt där fokus ligger på att reducera fel, variationer och kostnader och därigenom skapa så bra och lönsamma processer som möjligt.

Läs mer om Six Sigma

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Lean Six Sigma Black Belt ™ (IASSC ™), Premium e-learning, incl. online exam, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Anders W.
22 okt 2023

Jag har gått både Six Sigma Green Belt och Black Belt. Kurserna har hjälpt mig att gå vidare i min karriär och bli senior projektledare. Jag fick stor inspiration att tillämpa v...

Visa mer
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights