Visa utbildning.se som: Mobil

SBA Brandskyddsansvarig

Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB
Kort om utbildningen
1 dag
5 500 - 5 700 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-14 08:15 - Kungsbacka
Kungsbacka, Stockholm, Västerås
Öppen utbildning
Kommande starter
Kungsbacka
2019-11-14 08:15  
5 500 SEK
Stockholm
2019-11-20 08:15  
5 500 SEK
Västerås
2020-01-21 08:00  
5 500 SEK

Kursbeskrivning

SBA Brandskyddsansvarig 

Kursen behandlar bland annat lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga. 

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap i

 • att på ett kostnadseffektivt sätt organisera och planera företagets brandsäkerthet 
 • att leda och planera brandsäkerheten vid ombyggnader och förändringar i verksamheten 
 • att besluta om brandsäkerhetsåtgärder och ha kännedom om de ekonomiska och praktiska konsekvenser av vidtagna åtgärder 
 • att ansvara för kontrollverksamheten på företaget och ha kunskap om hur brandskyddskontroller utförs och behov av åtgärder före, under och efter tillsyn 
 • gällande lagar, förordningar och föreskrifter 

Kursintyg utfärdas efter genomgående kurs. 

Företagsanpassad kurs

Kursen kan även genomföras som en företagsanpassad kurs, skicka en intresseanmälan för mer information.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till dig som är ansvarig för inköp av företagets brandskydd. 

Kursinnehåll

 • Organisation i företaget 
 • SBA – systematiskt brandskyddsarbete 
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Automatiska brandlarm och släckanordningar 
 • Kostnad / Nytta 
 • Vad och vilka hotas av en brand 
 • Företagets fortlevnad 
 • Lagar och föreskrifter 
 • Kommunala räddningstjänsten 
 • Släckmedel och släckmetoder 
 • Kontrollmetoder och dokumentation 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om SBA Brandskyddsansvarig, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB

A&L-Gruppen

Välkommen till Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB

Hos oss får du hjälp med utbildningar och konsultation inom arbetsmiljö och lagkrav, risk- och säkerhet samt fordonsutbildningar. Du får allting du behöver bekvämt via ett företag istället för att behöva ha kontakt med flera. Vår bredd är unik! Anlitar...


Läs mer om Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Arbetsmiljö & Lagkravsgruppen AB

Varlabergsvägen 29
434 39 Kungsbacka

 Visa telefonnummer