CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt det nya EU-direktivet

Aktuell Hållbarhet Utbildning, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
19 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 augusti, 2024 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
2 dagar
Pris
19 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 augusti, 2024 (+4 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Från 19 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning, CSRD, innebär att kraven på hur hållbarhet ska rapporteras har förändrats i grunden och är nu betydligt mer omfattande än tidigare. Denna tvådagarsutbildning syftar till att ge dig goda kunskaper om CSRD och göra dig väl förberedd för att redovisa enligt de nya obligatoriska rapporteringsstandarderna ESRS. Du får bland annat lära dig vad direktivet innebär för ditt företag, vad som ska redovisas, hur det ska redovisas och hur du gör en dubbel väsentlighetsbedömning. 

Kommande kursstarter

Välj mellan 4 kursstarter

28 augusti, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

4 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

10 september, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

24 september, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som behöver förstå CSRD och ESRS och de nya krav detta medför på företags hållbarhetsredovisning, till exempel för att själva leda eller spela en central roll i arbetet med redovisning enligt CSRD/ESRS.

Kursinnehåll

UTBILDNINGENS MOMENT:

1. CSRD:s grundprinciper och implementering i svensk lag

 • Vilka som omfattas av CSRD enligt årsredovisningslagen
 • Vad som behöver finnas med i redovisningen
 • Krav på granskning av revisor
 • Koppling till andra ramverk och redovisningskrav, såsom GRI, EU-taxonomin, OECD:s vägledning för tillbörlig aktsamhet, SASB, TCFD och GHG

2. ESRS – de nya obligatoriska standarderna för hållbarhetsredovisning

 • Vad de nya obligatoriska redovisningsstandarderna, ESRS, innebär för redovisande företag
 • Standardernas struktur, innehåll och hur du redovisar enligt dessa

3. Dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS

 • Väsentlighetsbedömningens ökade betydelse i CSRD och vad det innebär att den ska genomföras enligt principen om dubbel väsentlighet (hur verksamheten påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar verksamheten)
 • Hur du gör en dubbel väsentlighetsbedömning
 • Intressenternas roll i den dubbla väsentlighetsbedömningen

4. Allmänna upplysningar om företaget och hållbarhetsredovisningen

 • Allmän information som det redovisande företaget ska lämna om sin affär, sin styrning, sina intressenter, sina väsentliga frågor, hur dessa tagits fram och annan allmän information om företaget och dess hållbarhetsredovisning enligt ESRS 2 
 • Ytterligare krav på information om företaget och dess hållbarhetsredovisning som beskrivs i de tematiska standarderna

5. Redovisning av de väsentliga frågorna

 • Kravet på att lämna information om väsentliga hållbarhetsfrågor
 • Fokus på styrningen av de väsentliga frågorna
 • Grundläggande information som ska lämnas om de väsentliga frågorna, så kallade minimikrav på upplysningar, enligt ESRS 2
 • Krav på information om de väsentliga frågorna enligt de tio tematiska standarderna 
 • Sätt att avgöra vilken information som ska lämnas utifrån den dubbla väsentlighetsbedömningen

6. Din egen plan för att redovisa enligt CSRD/ESRS

 • Hur du omsätter dina kunskaper från utbildningen för att ta fram en handlingsplan för vad som behöver göras i din organisation för att redovisa enligt CSRD/ESRS.

Upplägg

PROGRAM

DAG 1 
09.00 Välkomna och introduktion av kurs och kursdeltagare

09.20 Introduktion till CSRD

 • Syftet med och bakgrunden till CSRD
 • Koppling till andra ramverk och redovisningskrav, såsom årsredovisningslagen (ÅRL), GRI, EU-taxonomin, OECD:s vägledning för tillbörlig aktsamhet, SASB, TCFD och GHG-protokollet

09.50 CSRD:s grundprinciper och koppling till föreslagna ändringar av årsredovisningslagen

 • Vilka som omfattas av CSRD enligt föreslagna ändringar av årsredovisningslagen
 • Vilka redovisningskrav som ingår i CSRD
 • Krav på granskning av revisor

10.20 Kaffe

10.40 ESRS – nya obligatoriska standarder för hållbarhetsredovisning
De nya standarderna för hållbarhetsredovisning, ESRS, handlar om hur du ska hållbarhetsredovisa i enlighet med CSRD. Här går vi igenom ESRS struktur, allmänna principer och introducerar de enskilda standarderna. 

 • Övergripande standarder – allmänna krav (ESRS 1) och allmänna upplysningar (ESRS 2)
 • Tematiska standarder (E1 – 5, S 1 – 4 och G1)  – exempelvis för biologisk mångfald, utsläpp, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter 

11.20 Allmänna krav på redovisningen och hur arbetet ska läggas upp
Vi går igenom ESRS 1 och de allmänna kraven på hur du rapporterar enligt ESRS.

12.00 Lunch 

13.00 Dubbel väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS
Väsentlighetsbedömningen har en central roll i CSRD för att identifiera de hållbarhetsfrågor som ett företag ska redovisa. I CSRD finns krav på att man ska arbeta med dubbel väsentlighet, det vill säga att analysera både hur företaget påverkar omgivningen och hur omgivningen påverkar företaget. Under detta pass går vi igenom hur du gör en väsentlighetsbedömning enligt CSRD/ESRS.

15.00 Fika 

15.20 Dubbel väsentlighetsbedömning (forts.)

16.00 Styrning av väsentliga frågor
Rapporteringen av hur företaget hanterar de väsentliga frågorna är central. Vi går igenom de grundläggande principerna för detta.

16.30 Summering och diskussion

17.00 Avslutning dag 1

DAG 2 
09.00 Introduktion av dagen
Vi summerar gårdagen och introducerar agendan för dagen.

09.30 Allmänna upplysningar om företaget och dess redovisning
Vi går igenom den obligatoriska informationen om företaget och hållbarhetsredovisningen enligt ESRS 2 som ska redovisas.

10.10 Kaffe 

10.30 Övning: Allmänna upplysningar om företaget och dess redovisning 

11.00 Redovisning av de väsentliga frågorna – minimikrav på upplysningar

 • Krav på upplysningar om policyer, mål, aktiviteter och mätetal.
 • Övning då du får gå in i ESRS 2 och se vad de behöver rapportera om i de identifierade väsentliga frågorna

12.00 Lunch

13.00 Redovisning av de väsentliga frågorna – de tematiska standarderna
I ESRS tematiska standarder beskrivs hur företaget ska redovisa hur de väsentliga frågorna hanteras. Det handlar till exempel om vilka policydokument som finns på plats, om mål är satta och i så fall vilka dessa är, vilka åtgärder som genomförts och är planerade, samt vad som mäts. Här fördjupar vi oss i hur redovisning enligt de tematiska standarderna ska göras. 

 • De tematiska standardernas struktur
 • Val av upplysningar utifrån väsentlighetsbedömningen
 • Krav på redovisning och redovisningsstruktur

13.45 Obligatoriska krav och infasning

 • Vilka rapporteringskrav som är obligatoriska/väsentliga samt vilka avsteg som kan göras
 • Företagsspecifik information (så kallade enhetsspecifika upplysningar), när man måste ta fram sådan och hur man i så fall gör det
 • Bestämmelser kring infasning av ESRS som underlättar rapporteringen de första åren 

14.15 Övning: Redovisning av de väsentliga frågorna 
Deltagarna får arbeta i grupper där de får fördjupa sig i de tematiska standarderna och hitta relevanta upplysningar utifrån de identifierade väsentliga frågorna.

15.15 Fika 

15.45 Egen handlingsplan
Arbetet med att ställa om för redovisning enligt CSRD och ESRS sker vanligen i flera steg. Ofta kan processen användas för att samtidigt utveckla företagets hållbarhetsarbete. Här får du som deltagare påbörja en handlingsplan för vad som behöver göras för att företaget ska kunna redovisa enligt CSRD och ESRS. 

16.30 Summering
Vi summerar utbildningen, besvarar utestående frågor och genomför en kort utvärdering.

17.00 Avslutning av dag 2

Vi strävar efter att ständigt förbättra utbildningen, programmet kan därför komma att justeras något. Alla väsentliga moment som beskrivs här kommer dock att finnas med.

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare efter genomförd utbildning har:

 • God kunskap om CSRD och de förändringar direktivet innebär jämfört med tidigare direktiv
 • God kunskap om ESRS, de nya obligatoriska standarderna för hållbarhetsredovisning 
 • Den kunskap som krävs för att redovisa enligt de nya kraven i CSRD
 • Förståelse för vilka steg din organisation behöver vidta för att genomföra redovisningen
 • Förståelse för hur CSRD relaterar till andra ramverk för hållbarhetsredovisning

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt det nya EU-direktivet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,4

Baseras på 251 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Kursdeltagare
20 mar 2024

Superbra och konkret kurs som ger utförlig praktisk kunskap att
ta med sig tillbaka i sitt arbete! Väldigt bra att få öva på de olika
beståndsdelarna mellan varven.

4/5
Kursdeltagare
20 mar 2024

Generellt bra utbildning. Bra blandning mellan presentation och
övningar. Övningarna kunde varit något tydligare. Jag tror det
hade hjälpt kursdeltagarna att fokusera på "rätt...

Visa mer
5/5
Kursdeltagare
20 mar 2024

Riktigt bra kring ett stort och komplext ämne. Imponerande hur
ledarna kan sammanställa och sammanfatta all denna
information och text utan att tappa viktiga detaljer.

Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights