Visa utbildning.se som: Mobil
Visar 1-24 av 24 träffar
 

Mer om Kurser i ABK 09

ABK 09

ABK 09 innehåller de allmänna bestämmelserna för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet. Bestämmelserna kan användas inom alla teknikområden och de är utarbetade och antagna av branschorganisationen Byggandets Kontraktskommitté. ABK 09 kan också användas vid andra typer av konsultuppdrag som exempelvis olika slag av utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.

Målsättningen vid utformningen av ABK 09 var att bestämmelserna ska ge förutsättningar för hög kvalitet i uppdragsresultatet. Detta kräver att beställare och konsult har en överensstämmande uppfattning om uppdragets syfte, omfattning och kvalitetsnivå avseende det färdiga objektet.

ABK 09 bakgrund

År 1966 kom första utgåvan av ABK. Sedan dess har innehållet reviderats 1976, 1987, 1996 och nu 2009. Denna version ersätter alltså ABK 96. Innehållet har till så stor del som möjligt anpassats till den struktur som används för AB 04 och ABT 06 för att underlätta användningen. Det innebär att innehållet har flyttats runt och att en hel ny textdel och paragrafer tillkommit jämfört med ABK 96. Inledningen med förord och begreppsförklaringar samt de inledande kapitlen innehåller flest nyheter. Den nya kapitelordningen ser ut så här:

  1. Omfattning
  2. Genomförande
  3. Organisation
  4. Tider
  5. Ansvar
  6. Ekonomi
  7. Rätt till uppdragsresultatet/nyttjanderätt, äganderätt och rätt till uppfinning
  8. Hävning
  9. Tvistelösning
  10. Förenklad tvistelösning

I ABK 96 fanns 13 paragrafer med underpunkter. Sakfrågan är fortfarande den samma men de flesta paragrafer återfinns i ABK 09 på nya platser och i vissa fall har de justerats textmässigt. 

Det har gått ca ett decennium mellan varje ABK-utgåva. Under den tidsperioden händer mycket på marknaden så en översyn och en nyutgåva av ABK är nödvändig. De frågor som lett till nyutgåvor rör huvudsakligen ansvar, ersättningsformer och nyttjanderätt. Kommande versioner kommer säkerligen även de att baseras på de frågorna, men även på arbetsformer (förtroendefull samverkan, partnering), nya produktionsprocesser och miljöområdets snabba utveckling ställer branschens standardavtalsbestämmelser inför nya krav.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!
Reportage
Jobbar du med bygg/fastighet?

BFAB är den ledande leverantören i Sverige av fortbildning inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi finns till för att du som arbetar i sektorn skall få bästa möjliga utbud av kompetensutveckling inom allt från teknik, ekonomi, juridik till projekt- och processledning.

Läs mer
VJS - kvalificerad fortbildning
Ämnesområden

VJS har som mål att ge deltagarna kunskaper som de direkt kan använda i sin yrkesutövning. Detta gör man genom att erbjuder kvalificerad fortbildning inom en mängd olika ämnesområden...

Läs mer
Vässa kompetensen med Hjärtum Ut...

”Bästa utbildning jag varit på, alla kategorier.”

"Nyvunnen kunskap, nya verktyg, bra exempel, dialog, balansen teori-praktik."

 Vilka säger så och om vad?

Läs mer
Teknologisk Institut

”Nu kan jag se och lösa problem jag tidigare inte ens visste fanns. Mitt arbete har blivit effektivare och mycket roligare!" berättar Timmy Rudegran.

Läs mer