Vidareutbildning för miljö- och hälsoskyddsinspektör

Vidareutbildning för miljö- och hälsoskyddsinspektör

Som miljö- och hälsoskyddsinspektör ansvarar du för det kommunala miljö- och hälsoskyddsarbetet, inklusive djur- och livsmedelstillsynen. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer kontrollerar att restauranger, bensinstationer, industrier, vattenverk och enskilda avloppsanläggningar följer uppsatta lagar och förordningar. 

I arbetet som miljö- och hälsoskyddsinspektör håller du även koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom inspektioner, provtagningar, mätningar och utredningar. Du granskar även miljöplaner och ritningar inför nybyggnationer.

Förslag på vidareutbildning för dig som miljö- och hälsoinspektör

Som inspektören måste du vara pedagogisk och bra på att kommunicera, inte minst när åsikterna om vad som ska göras går isär. I arbetet stödjer man sig på lagstiftningen inom området - miljöbalken, livsmedelslagen och en lång rad EU-förordningar.

Arbetet har ett stort fokus på juridik och förvaltning. Som miljö- och hälsoinspektör skriver du ut tillstånd, förelägganden och remissyttranden och måste ibland dra ärendet för politikerna i nämnden. Om du vill känna dig tryggare när du håller ett föredrag kan kurser inom presentationsteknik och retorik vara något för dig.

Om du som miljö- och hälsoinspektör vill ta ett större ansvar på din arbetsplats kan en ledarskapsutbildning vara något för dig. Du kan välja att antingen läsa ett längre och mer omfattande ledarskapsprogram eller en kortare ledarskapskurs där du får möjlighet att fokusera på exempelvis coachande ledarskap eller konflikthantering.

Att tänka på om du vill vidareutbilda dig

Att läsa en utbildning samtidigt som du arbetar kräver engagemang och planering. Även om du läser en kurs på distans kommer du att behöva avsätta tid för att kunna ta till dig de nya kunskaperna. Ett första steg när du bestämt dig för att du vill läsa en utbildning kan vara att kolla upp om din arbetsplats har en policy för kompetensutveckling.

När du väljer utbildning är det bra att försöka kartlägga de egna kunskapsluckorna och se om det finns något område du skulle kunna bli bättre på. Om du har svårt att välja vilken utbildning du vill läsa kan du tala med dina kollegor, kanske har de tips på en kurs eller arrangör som varit bra.

Framtidsutsikter

Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas arbetsmarknad bedöms vara i god balans det kommande åren. Beroende på inriktning kan möjligheterna till arbete se olika ut. Arbetsgivarna har under några års tid framför allt haft svårt att hitta livsmedelsinspektörer.

[Facebook:recommend]


Behöver du hjälp att hitta vidareutbildning?

Berätta för oss vad du letar efter, så hjälper vi dig hitta rätt!

Hur funkar det?

Efter att du skickat in din förfrågan tar vi genom intresseanmälningar kontakt med de utbildare som bäst matchar dina önskemål. Du får en bekräftelse direkt till din mail och inom 1–2 dagar kontaktar utbildningsarrangörerna dig med all information du behöver för att eventuellt gå vidare och boka utbildningen. Vi hör av oss till dig om vi behöver kompletterande uppgifter. 

This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Fyll i

Vår utbildningsrådgivning är kostnadsfri och inte bindande.


Annonser