Undvik dessa vanliga svenska språkfel

Visste du att det heter flera partner och inte partners? Eller att du skriver alla titlar med små bokstäver? Och "tv:arna" – det är faktiskt ett helt korrekt skrivsätt.

språkfel

Har du koll på den skrivna svenskan? Här har vi sammanställt sju av de vanligast förekommande skrivfelen i svenska språket.

 TV eller tv?

Etablerade förkortningar som används som självständiga ord och inte är egennamn skrivs med små bokstäver. Eftersom man säger "pc" och inte "personal computer" så skriver du alltså pc. Det samma gäller tv, vd, cd.

När man böjer förkortningen tv skriver man ett kolon efter förkortningen och innan ändelsen, alltså är det korrekt att skriva tv:n och tv:arna, vd:n och vd:arna.

 Hobbys eller hobbier?

Engelska låneord som slutar på –y som hobby, jury, ponny och lobby, ska i svenskan böjas i pluralform med tillägget -er, och inte med -s som man gör i engelskan. Det heter alltså en ponny och flera ponnyer, samt en hobby och flera hobbyer, inte ponnys eller hobbys.

 En partner, flera partner

Många skriver fel i pluralformen av ordet partner. Det korrekta är en partner, flera partner och de där partnerna. Man skriver alltså inte flera partners eller partnar.

Enligt Institutet för språk och folkminnen går det inte att skriva med ändelsen -s, eftersom det då inte går att sätta partner i bestämd form i plural. Du kan till exempel inte skriva "partnersna". I första hand ska låneord som slutar på -er böjas liknande ordet "åker", exempelvis en reporter, flera reportrar och de där reportrarna. När det blir svåruttalat böjs de istället som ”musiker”, exempelvis en musiker, flera musiker och de där musikerna. En partner, flera partner, de där partnerna.

skrivfel

 De, dem, dom

Har du svårt att hålla reda på när det ska vara de, dem eller dom? Du är inte ensam. Det är troligen ett av de vanligaste skrivfelen vi stöter på i svenska språket. En stor anledning är att vi inte skiljer på [dåmm] i talspråk. Så hur ska man då veta vilket ord som är rätt i sammanhanget? 

Det finns ett smart knep att ta till: Prova att byta ut de eller dem till jag eller mig, och se vilket som låter rätt. Kan du byta ut dom mot jag är det rätta svaret de.
Kan du byta ut dom mot mig är det rätta svaret dem.

Exempel 1: “Dom åker bil.”

Skulle du säga ”Jag åker bil” eller ”Mig åker bil”? Just det, jag åker bil.
Alltså blir den korrekta meningen i detta exempel: “de åker bil”. Jag = de.

Exempel 2: “Anna åker med dom”

Skulle du säga ”Anna åker med mig”? eller ”Anna åker med jag”?
Just det, Anna åker med mig. Alltså blir den korrekta meningen i detta exempel:
“Anna åker med dem”. Mig = dem.

Förvirrad? Chansa hellre på att skriva de än dem. Det är nämligen mer än 10 gånger så vanligt som dem. Och skippa dom. Ordet dom finns visserligen i Svenska Akademiens ordlista men anses ha en talspråklig prägel. Så säkrast är att inte använda det alls.

 Särskrivningar – komiskt och förvirrande

Surströmming eller sur strömming? Svensklärare eller svensk lärare? En felaktig särskrivning innebär att ett sammansatt ord (blomsterbutik) felaktigt skrivs som två eller flera ord (ex. blomster butik). Särskrivningar är idag ett vanligt förekommande fenomen, där vi troligen influerats mycket av engelskans särskrivningar. Dessvärre kan det orsaka språkförbistring, försvårat läsande och allmänt åtlöje.

Hur ska man då veta vad som gäller? En busenkel regel är: Om det uttalas som ett sammansatt ord skall det också skrivas som ett sammansatt ord! Se exempel nedan.

Korrekt

felanmäld

sjukgymnast

jätterolig

detsamma

såvida

kattmat

extraknäck

Felaktigt

fel anmäld

sjuk gymnast

jätte rolig

det samma

så vida

katt mat

extra knäck

Det finns fall där båda sätten faktiskt är acceptabla. Se då bara till att vara konsekvent genom hela din text.

Exempel på accepterade stavningar:

  • idag – i dag
  • igår – i går
  • imorgon – i morgon
  • ikväll – i kväll
  • inatt – i natt
  • för den skull – för den skull
  • över huvud taget – överhuvudtaget
  • så till vida – såtillvida

 Titlar med stor eller liten bokstav?

Tilltals- och persontitlar skrivs med liten begynnelsebokstav i löpande text, exempelvis direktör Andersson och vd Svensson. Om en titel står på en ensam rad på ett visitkort kan det skrivas på två alternativa sätt, som båda är korrekta:  

Anna Andersson

direktör

eller 

Anna Andersson

Direktör 

 Förkortningar med eller utan punkter?

Skriver man mm. Eller m.m? Du kan förkorta ”med mera” både med och utan punkter Det rekommenderade skrivsättet är dock ”m.m.”. En fördel med att använda punkter är att förkortningen inte kan hamna konstigt vid radbrytningar. Notera dock att det ska vara en punkt efter båda bokstäverna, och inte enbart en punkt i slutet. Du kan alltså förkorta med mera med ”m.m.” men inte genom att skriva ”mm.”.

Lär dig skriva som ett proffs!

Här hittar du alla kurser inom skrivande och copy!


Annonser

Du kanske också är intresserad av: