Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

KONE möter framtidens tekniska kompetenskrav med egenstartad utbildning

Många branscher lider idag av kompetensbrist. Teknikbranschen är en av många som söker med ljus och lykta efter rätt kompetens, som ibland verkar vara svår att finna. KONE har tagit saken i egna händer och startat sitt alldeles egna lärlingsprogram. Vad har vården, skolan och delar av teknikbranschen gemensamt? Samtliga är branscher som har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

KONE lärlingsprogram

Många branscher lider idag av kompetensbrist. Teknikbranschen är en av många som söker med ljus och lykta efter rätt kompetens, som ibland verkar vara svår att finna. KONE har tagit saken i egna händer och startat sitt alldeles egna lärlingsprogram.

Vad har vården, skolan och delar av teknikbranschen gemensamt? Samtliga är branscher som har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Teknikbranschen är komplex och i konstant utveckling. Detta gör det svårt för många företag att rekrytera rätt kompetens för att fylla sina specialistroller. I dessa fall är det inte ovanligt att branschen på olika sätt svarar genom att möta behovet på kompetens med utbildning. Så har fallet varit med t.ex. inom logistikbranschen med truckutbildning, inom produktion med CNC-operatörsutbildning och även svetsare för att nämna några.

Det är inte ovanligt att företag och branschorganisationer lokalt samordnar sig och sätter press på kommunen eller lokala utbildningsväsen. Så är fallet med YH-utbildning som styrs av hur det aktuella behovet på arbetsmarknaden ser ut nu och för de kommande åren. Men om behovet är mer specifikt eller om det rent av är så att branschen ännu inte mött kompetensbehovet – hur ska ni som företag möta ert rekryteringsbehov för fortsatt tillväxt? Ett alternativ är att ta saken i egna händer, precis som man gjort på KONE.

KONE ett exempel att följa

KONE är ett till grunden finskt företag vars svenska historia går tillbaka ända till 1887 då den första hydrauliska personhissen installerades i Stockholm av Graham Brothers som senare kom att införlivas i KONE. Med sina 800 servicekontor sysselsätter KONE över 55 000 medarbetare i ett sextiotal länder.

KONEs uppdrag är som de själva säger: ”att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö”. Företaget levererar hissar, rulltrappor och automatiska dörrar, liksom moderniserings-, service och underhållslösningar som bör skapa ett mervärde under byggnadens hela livscykel.

Som ett globalt företag är KONE ute efter kompetenta medarbetare. En god tillväxt och en kommande våg av pensioneringar står inför dörren. Utmaningen är att hitta tillräckligt många kandidater med rätt kompetens för att fylla dessa positioner. Främst är det teknikerroller som företaget har att fylla. Lösningen på problemet är elementär, men inte mindre listig för det. KONE tar saken i egna händer och erbjuder sedan augusti 2018 ett ettårigt lärlingsprogram för tekniker med inriktning på hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar för att möta deras kommande såväl som nuvarande rekryteringsbehov.

Situationen med KONE är knappast unik gentemot många andra företag som figurerar på den svenska marknaden. Brist på rätt typ av kompetens är otvivelaktigt problematiskt för företagets framtida tillväxt. Oavsett om affärerna florerar så finns det inte möjlighet att hantera dessa framgångar om ni inte har personal med ordentliga förutsättningar för att tillmötesgå arbetsuppgifterna i er organisation. Låt er därför inspireras av hur man jobbar på KONE och andra företag, möt ert tillväxtproblem med samma vigör!

Om lärlingsutbildningen för tekniker

KONEs prognos talar för att de kommer behövas allt fler hiss, rulltrapps- och porttekniker långsiktigt. KONE lockar potentiella tekniker med möjligheter till ett välbetalt jobb och personlig utveckling. Runt om i Sverige, både lokalt på landsorter som i storstäderna, finns det goda chanser till ett varierande och självständigt jobb för den som är intresserad.  Branschförbundet Hissförbundet har gjort en enkät som visar att det finns ett behov av att rekrytera ytterligare 900 personer inom de kommande 3–5 åren på grund av marknadstillväxten och pensionsavgångar.

Lärlingsutbildningen sträcker sig över ett år och varvar flitigt mellan teori och praktik. Praktiken sker på ett flertal orter runt om i hela landet. Den som blir antagen till lärlingsprogrammet blir anställd och får lön från det att programmet startar. Efter avslutad utbildning har lärlingen chansen att få en tillsvidareanställning som tekniker eller installatör på KONE.

I utbildningen kommer den som blir antagen att arbeta med teknologi som ligger i framkant för branschen. KONE har till exempel ett samarbete med det välkända IT-företaget IBM gjort hissarna smartare. Genom att ansluta KONEs hissar till molnet kan man samla stora mängder data från sensorer som genom IoT (Internet of Things. På så sätt kan man skräddarsy det perfekta underhållet för varje hiss, vilket i sin tur betyder färre fel, snabbare reparationer och längre livslängd på hissen. Hissens svar på smarta telefoner kanske?

Intervju med Styrbjörn Andrén

Vi tog även chansen att ställa några frågor till Styrbjörn Andrén, Learning and Development Manager på KONE.

 

1. Första vågen av utbildningen började i augusti. Hur har det gått än så länge?
Första vågen har gått väldigt bra, vi har full styrka och täckning från Malmö till Hudiksvall. Feedback från lärlingar och handledare har varit mycket positiv.

2. Tror ni att ni kommer fortsätta köra utbildningen efter nuvarande kull är avklarad?
Just nu planeras nästa start av Lärlingsprogrammet till hösten 2019 och de som är intresserade bör vara på tårna i mitten av mars då vi planerat att öppna ansökningsperioden för nästa års program.

3. Hur många lärlingsplatser erbjuder ni?
Vi kommer att erbjuda femton lärlingsplatser utspridda över hela Sverige, exakta orter är ännu inte fastställt.

4. Hur skiljer sig arbetet som tekniker på en liten ort mot en storstad? Är det någon skillnad?
Mindre orter kan innebära mer variation mellan hissar, rulltrappor och portar och ibland kan det också innebära att man både installerar och utför underhållsservice. På stora orter jobbar man ofta i en grupp som är mer specialiserad på t.ex. service av rulltrappor.

5. Varför ska man söka till ert lärlingsprogram, tycker du? Vad är det bästa med er på KONE?
Lärlingsprogrammet har en stor bredd med både hissar, rulltrappor samt portar och dörrar. Att det är mycket praktik under utbildningen uppskattas också mycket av våra lärlingar. Vi betalar även lärlingslön till skillnad mot många andra liknande utbildningsalternativ. Du kommer att ingå i ett nätverk av tekniker och du kommer att få utbildning om den allra senaste tekniken. Du kommer efter utbildningen att kunna jobba med både hissar, rulltrappor, portar och automatiska dörrar. Framtidsutsikterna för tekniker är mycket goda i branschen, en allt mer urbaniserad värld i kombination med stora pensionsavgångar gör att behovet är stort av utbildade tekniker.

 

Läs mer om KONE:s program här.

Möt ert kompetensbehov!

Så vad har ert företag att vinna på att följa KONEs exempel? Förutom att försäkra er tillväxt och förse er själva med exakt rätt kompetens skulle denna typ av ingång i ditt företag vara en språngbräda till andra bra saker som en onboarding-process för att så snabbt som möjligt få igång dina nya medarbetare. Det säger också något om ditt företags entreprenörskap och varumärke. Driftighet belönar sig alltid i längden.

Gör som KONE och vänta inte på rätt kompetens, skapa den själv. Och i de lägen ni inte kan är ni varmt välkomna till oss på utbildning.se. Som du säkert förstått av artikeln älskar vi kompetensutveckling.


Annonser

Du kanske också är intresserad av: