Effektiv inlärning – metoder för att förbättra minnet

Varför fastnar aldrig viss kunskap i ditt minne? Det kan bero på att du inte använder en inlärningsstil som passar dig.

Oavsett hur väl utformad undervisningen är finns det en risk för att informationen inte fastnar i minnet. Det finns dock faktorer som verkar vara kopplade till vad vi minns. Genom enkla metoder är det möjligt för dig att uppnå en mer effektiv inlärning och öka möjligheten att minnas information.

Hjärnans filter avgör – men det finns sätt att förbättra inlärningen

Våra hjärnor är anmärkningsvärt väl rustade för att hantera överdrivna mängder information. Lösningen är att helt enkelt filtrera bort det mesta. Du skulle kunna se på ditt minne som en full mail-inbox och hjärnan som ett spamfilter där nästan allt hamnar i papperskorgen direkt.

Beslutet om vilken information som behålls och vad som inte når minnet fattas på en bråkdels sekund – men det finns strategier för att åstadkomma effektiv inlärning:

1. Koppla till gammal kunskap

Effektiv inlärning kan exempelvis handla om att koppla den nya kunskapen till redan existerande kunskap. Detta kan innebära att du använder ord och termer du är bekant med, relaterar den nya informationen till något du redan kan eller jämför nya koncept med tidigare erfarenheter.

2. Välj aktiva lärosituationer

Våra hjärnor föredrar aktiva lärandesituationer framför passiva. En passiv lärandesituation kan exempelvis vara att lyssna på instruktioner, medan en aktiv lärandesituation kan innebära övning och realistiska övningar kopplade till din arbetssituation.

3. Repetera, repetera, repetera

Information som repeteras har en förmåga att fastna i vårt minne. Detta är anledningen till att lösenord, koder och sånger ofta är lätt att minnas.

4. Var social

Hjärnans filter föredrar information som kommer från en social kontext, i synnerhet när den kommer från vänner eller individer i vår direkta närhet. Om du exempelvis upptäcker att dina medarbetare ser viss information som extra viktig är det mer sannolikt att den nya kunskapen kan passera din hjärnas spamfilter och fastnar i ditt minne.

Ett sätt att utnyttja denna faktor för att effektivisera din inlärning är att använda rollspel eller gruppdiskussioner.

7 inlärningsstilar – vilken har du?

För att din inlärning ska bli effektiv är det viktigt att känna dig själv och veta på vilket sätt du lättast lär och fokusera på detta. Det brukar talas om sju olika inlärningsstilar:

Visuell inlärningsstil – du lär dig lättast med hjälp av bilder.

Verbal inlärningsstil – du lär dig lättast av att höra eller läsa.

Kinestetisk inlärningsstil – du lär dig lättast av att använda dina händer och din kropp.

Auditiv inlärning – du lär dig lättast genom musik och ljud.

Logisk inlärning – du lär dig lättast genom resonemang och systematiskt tänkande.

Enskild inlärning – du lär dig lättast om du studerar ensam.

Social inlärning – du lär dig lättast genom att arbeta tillsammans med andra människor.

Vill du lära dig mer?

På utbildning.se har vi ett stort utbud av kurser inom personlig effektivitet. Genom att gå en kurs i personlig effektivitet kan du bland annat lära dig om stress och vår mentala kapacitet, tidstjuvar och arbetsmönster, konsten att säga nej och hur du hanterar en översvämmande inkorg.

Se kurser inom personlig effektivitet


Annonser