Skapa en bättre arbetsmiljö med medarbetarskap

Bra ledarskap ger goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men är det verkligen det enda? Såklart inte. En av nycklarna till att skapa en bra arbetsmiljö är att jobba med aktivt medarbetarskap. Här får du reda på varför och hur du ska prioritera det i din organisation.

Bra ledarskap ger goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Men är det verkligen det enda? Såklart inte. En viktig nyckel i att skapa en bra arbetsmiljö är att jobba med aktivt medarbetarskap. Här får du reda på varför och hur du ska prioritera det i din organisation.

Kort sagt handlar medarbetarskap om medarbetarnas beteenden och förhållningssätt på arbetsplatsen. Hur vi arbetar, hur vi är mot våra kollegor och chefer och vår förmåga att hantera förändringar som uppstår i arbetsgruppen eller i organisationen. Ett bra medarbetarskap kan sätta tonen för en hel arbetsgrupp och förändra arbetsmiljön till det bättre.

Det här är medarbetarskap

Som medarbetare är du en del av en grupp, ett socialt sammanhang. Medarbetarskap handlar om att ta ansvar inom flera områden i det sociala sammanhanget; att främja bra samarbete med dina kollegor, att aktivt bidra till en positiv stämning i arbetsgruppen, att föra en öppen dialog och att sträva efter att agera med arbetsgivarens bästa i åtanke. Medarbetarskap handlar också om att skapa förståelse för attityder som bidrar till dålig stämning. När du förstår definitionen av medarbetarskap är det lätt att förstå hur det påverkar arbetsmiljön.

Gå en utbildning i medarbetarskap

Så kan medarbetarskap förbättra arbetsmiljön

Medarbetarskap hjälper till att skapa förutsättningar för ett öppet och vänligt arbetsklimat, men för att det ska fungera i praktiken måste det förankras bland medarbetarna som behöver vara överens om vad som är ett bra medarbetarskap och hur de definierar en god arbetsmiljö. Först då kan medarbetarskapet utvecklas till ett aktivt moment – aktivt medarbetarskap. Det finns flera aspekter att ha i åtanke när man pratar om medarbetarskap, bland andra: 

  • Motivation
  • Feedback
  • Kommunikation
  • Samspel
  • Konflikter

En motiverad medarbetare tenderar att smitta av sig på andra i arbetsgruppen och att få ordentlig feedback från både chef och kollegor är viktigt för att känna sig uppskattad. Vidare är en rak och tydlig kommunikation något som kan bidra till ett öppet och tolerant klimat bland medarbetarna. 

För att jobba effektivt med aktivt medarbetarskap måste ni gemensamt utforma era egna regler utifrån de aspekter som ingår i medarbetarskap. Att vara överens om vad som är ett bra medarbetarskap hjälper till att sätta förväntningar på medarbetare som i sin tur kan ta ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö.

5 tips på hur en bättre arbetsmiljö kan skapas med hjälp av medarbetarskap:

  1. Definiera era viktigaste kriterier för ett bra medarbetarskap.
  2. Ta fram interna spelregler för arbetsgruppen, baserat på de viktigaste kriterierna för ett bra medarbetarskap.
  3. Sätt ramar för hur ni ger och tar emot feedback.
  4. Kom överens om hur ni ska hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen.
  5. Skapa individuella incitament som kan motivera till bra medarbetarskap.


Medarbetarskap är allas ansvar

En bra arbetsmiljö uppstår inte per automatik – det kräver samarbete mellan både chef och medarbetare. På samma sätt som arbetsgivaren måste vårda relationen till sina anställda måste de anställda ta ansvar för att vårda de relationer som finns på arbetsplatsen. Glöms det bort kommer det att påverka arbetsmiljön negativt och på lång sikt även företagets utveckling. Som tur är kan alla prioritera att utveckla sitt medarbetarskap och det finns många olika sätt att tillämpa detta på i den egna organisationen. Ett bra sätt att komma igång är genom utbildning inom området. Med extern hjälp ser ni till att arbetet sköts på rätt sätt.

Hitta utbildningar i medarbetarskap


Annonser