6 utbildningar för bättre konflikthantering

Bra konflikthantering är viktig för ditt och dina medarbetares välmående. Vi har listat sex utbildningar som hjälper dig att hantera och motverka destruktiva konflikter på jobbet.

Medarbetarsamtal mellan kvinnlig chef och manlig anställd

Vill du se till att dina medarbetare trivs och mår bra på jobbet? Konflikter av olika slag är ett naturligt inslag i all mänsklig interaktion och kan uppstå på alla arbetsplatser. 

Problematiska konflikter på en arbetsplats påverkar både medarbetarnas mående och prestation negativt. För att skapa och bibehålla en hälsosam arbetsmiljö är det viktigt dels med ett förebyggande arbete för att förhindra att onödiga konflikter uppstår, och dels med en beredskap för att hantera konflikter om de blossar upp.

Genom att vara tydlig med information, arbetsprocesser och ha ett bra feedback-system minskar risken för att missförstånd leder till sammanstötningar mellan chefer och medarbetare, och medarbetare emellan. Här har vi sammanställt en lista på sex utbildningar som kan hjälpa dig att bli bättre på att hantera och förebygga destruktiva konflikter på arbetsplatsen.

Utbildningar för dig som vill bli bättre på att hantera konflikter


Annonser