Upskill & reskill: framtidssäkra dina kompetenser

Hälften av all personal kommer att behöva kompetensutveckling eller omskolning redan 2022. Företag och individer bär ett stort ansvar för att uppdatera och utveckla nya kunskaper. Lär de dig kvaliteter som är nödvändiga för att du ska kunna anpassa dig i ett föränderligt landskap!

Upskill & reskill – så kan du framtidssäkra dina kompetenser

Mer än hälften av all personal kommer att behöva kompetensutveckling eller omskolning redan 2022, enligt World Economic Forum. Kort sagt innebär det att både företag och individer bär ett stort ansvar för att uppdatera och utveckla nya kompetenser. Det är svårt att säga exakt vilka färdigheter som kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad. Men det finns några väsentliga mänskliga kvaliteter som är nödvändiga för att du ska kunna anpassa dig i ett föränderligt landskap.

Upskilling och reskilling är ord som benämner dagens behov av att uppdatera, förbättra och skaffa nya kunskaper för att kunna anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad. Vad betyder upskilling och reskilling? Upskill innebär att du uppdaterar och förbättrar den kunskap och erfarenhet som du redan har. Reskill innebär att du lär om och skaffar helt nya kunskaper.

McKinsey & Company, ett globalt konsultföretag som ger råd om strategisk ledning till bland annat företag och organisationer, skriver att den mest grundläggande färdigheten yrkesverksamma bör sträva efter de kommande decennierna är avsiktligt lärande. Att lära dig rätt tankesätt och färdigheter för att utveckla ditt lärande kan vara en tillgång i ditt yrkesliv och ge dig en konkurrensfördel i den föränderliga värld vi befinner oss i. Alla kan behärska avsiktligt lärande, men det finns fem grundläggande metoder, eller beteenden, du kan ägna dig åt för att skifta ditt fokus och säkerställa att du lär dig i allt du gör.

1) Sätt små och tydliga mål

Konkreta mål är ett effektivt verktyg för inlärning. Forskning visar att det finns en koppling mellan konkret målsättning och hur väl inlärningen fungerar. Den bästa formen av lärande sker när du försöker åstadkomma något du bryr dig om. Nedan följer några tips om hur du kan sätta framgångsrika mål:

Sätt ett mål som är viktigt för dig. Tydliga mål hjälper dig att hålla motivationen uppe. Vilka mål är viktiga för dig? Det kan vara ett karriärmål som att omskola dig eller bli befordrad eller ett mål kopplat till dina färdigheter – som att förbättra din presentationsteknik. Det viktigaste är att du är mån om att uppnå det.

Konkretisera målet. Var specifik och tydlig med vad du kommer att uppnå med ditt mål – vilka problem och utmaningar du kommer att lösa. Att lära dig något enbart för lärandets skull kan verka kul till en början, men för de allra flesta räcker det inte som motivation för att faktiskt uppnå målet. Så istället för att säga “Jag vill lära mig mer om teknik”, kan du specificera det till att “Jag skulle vilja vara ett bra stöd för våra digitala experter och kunna lösa problem tillsammans med dem. ”.

Se möjligheter istället för motgångar. Med rätt tankesätt kan du vända de mest utmanande situationerna i din karriär till lärtillfällen. Covid-19 har exempelvis medfört stora förändringar på många arbetsplatser. Kanske var du inte exalterad över att ställa om föreläsningar till digitalt eller att leda ditt team hemifrån vardagsrummet. Men faktum är att det här kan vara det enda tillfället i din karriär då du har möjligheten att göra det. Kan du komma på några situationer där du hade kunnat applicera det här tankesättet och omvandla utmanande omständigheter till att lära dig något istället? Ha som mål att framöver dra nytta av vad dessa situationer kan lära dig!

Utbildningar i självledarskap

2) Eliminera distraktioner

Hur du använder din tid och hanterar distraktioner är avgörande för ditt lärande. Här följer tre strategier som kan hjälpa dig eliminera de där hindren som står mellan dig och dina mål.

Utvärdera dig själv och gör en plan. Hur väljer du att prioritera din tid och energi? Går dina val i linje med dina mål? Fundera på vad du inte gör som du kan börja göra, men viktigast av allt: fundera på vad du kan sluta göra för att lättare nå dina mål. 

Var i nuet. Underlätta för dig själv genom att rikta din energi och minimera distraktioner runt om dig. Lägg undan telefonen, stäng ner mailen, ta en promenad när du behöver ladda om och ställ in ditt alarm som påminner dig om att sträcka på dig varje timme. Hitta småsaker som hjälper dig att fokusera och vara i nuet.

Prova dig fram och var flexibel. Det kan ta tid att hitta metoderna som fungerar bäst för dig, men låt dig inte tappa motivationen för det. Fokusera på dina mål, prova dig fram och var flexibel kring dina strategier för hur du når målen.

Jag vill gå en kurs i personlig effektivitet

3) Be om konstruktiv feedback

Feedback kommer i många olika former – i rätt form är feedback ett fantastiskt verktyg att använda för att dra lärdomar från. Så, vilken typ av feedback ska du be om för att få ut mesta möjliga av den och hur ska du hantera den?

Förbered andra på vilken typ av feedback du vill ha. Istället för att efter ett möte fråga “Vad tyckte du”, kan du förbereda den du vill ha feedback från genom att ge ett exempel. Det skulle kunna vara att säga “jag vill förbättra mitt kroppsspråk när jag presenterar, jag skulle uppskatta om du ger mig feedback på det efter mötet”.

Be dem utveckla. Feedback är bäst när den följs av detaljer och exempel. Om någon kommenterar att du verkade defensiv under ett möte, be dem utveckla på vilket sätt det syntes. Var det något du sa, något i ditt tonläge eller kroppsspråk? Det är detaljer som dessa som gör att du kan lära från och jobba på feedbacken.

Bestäm hur du hanterar feedback. Du måste inte agera på all feedback du får. Se feedbacken som information du samlar in för att hjälpa dig att förbättras. I slutändan är det du själv som avgör vad du gör med informationen.

Ta hjälp av experter. Känner du till någon som redan jobbar inom den roll du vill jobba inom eller som har just den specialistkunskap du strävar efter? En expert kan ge dig insikter som kan vara svåra att tillskansa sig på egen hand – använd dem!

4) Öva medvetet i områden du vill utvecklas inom

Psykologen K. Anders Ericsson studerade kompetensutveckling inom flera områden som bland annat idrott, medicin och musik och konstaterade att det finns en vetenskaplig metod för att utveckla expertis. Han menar att det sker när vi medvetet övar på något på precis lagom utmanande nivå. 

Så, hur kan du applicera det här i ditt yrkesliv? Att repetera arbetsuppgifter om och om igen kommer inte få dig att utvecklas och fortsätta att lära. Effektiv inlärning sker när du fokuserar på kunskapsluckorna i dina redan existerande kompetenser och medvetet övar på dem. På så sätt får du möjlighet att öva på precis rätt nivå av utmaning, fokuserat på exakt den färdighet du saknar. Inte för svårt, inte för lätt och inte för repetitivt.

5) Öva regelbunden reflektion

Reflektion är en viktig del i lärandet. Ju bättre vi blir på att reflektera desto snabbare kan vi känna igen mönster och göra förändringar i vårt beteende. Att reflektera över en tidigare situation gör det möjligt för oss att överväga hur effektiva våra handlingar var och sedan projicera framåt hur vi skulle närma oss en liknande situation i framtiden.

De bästa problemlösarna ser till nya strategier när de gamla inte fungerar. I en värld som präglas av ett högt tempo är det avgörande att ha ett reflekterande tankesätt då du genom reflektion kan utveckla din kognitiva förmåga med nya processer. Om du strävar efter att alltid tänka på hur du kan förfina och förbättra kan du dessutom, i längden, uppleva förändringar som mindre bekymmersamma.

Gå en utbildning i personlig utveckling


Annonser