Visa utbildning.se som: Mobil

Har covid-19 påverkat dina planer på att läsa en utbildning? Svara på vår korta undersökning och hjälp oss att hjälpa dig!

Arbetslivets Rehabiliteringskoordinator

Zober Arbetsmiljö AB
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-03-17 - Stockholm
Sista ansökan: 19 februari 2021
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Välkommen till Arbetslivets Rehabiliteringskoordinator!

Utbildningen klargör "Arbetsgivarens Rehabiliteringsansvar" utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv.  

Tydliggör arbetsgivarens, arbetstagarens och andra aktörers rehabiliteringsansvar. Klargör hur företagets arbetslivsinriktade rehabilitering kan organiseras, bedrivas och utvecklas. 

1 juli 2018! Arbetsgivaren får skyldighet att göra en rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning. Med krav på utredning, plan, dokumentation, uppföljning och samverkan. Arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd förändras.

En 2-dagarskurs med klassisk undervisning och ny pedagogik med kunskapsspel!

Utbildningen vänder sig till personalchefer, HR administratörer, arbetsledare/chefer, företagshälsovård, skyddsombud, fackliga företrädare och rehabkonsulter.

Kursen innehåller bland annat:

 • Arbetsgivarens skyldighet att göra en rehabiliteringsplan efter 30 dagar
 • Krav på utredning, plan, dokumentation, uppföljning och samverkan.
 • Hur påverkas rehabiliteringskedjan
 • DFA - Kedjan  (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegänsning)
 • Rätten till sjuklön-sjukpenning-sjukersättning utifrån DFA - Kedjan
 • Karensavgift och rutiner för tidiga sjukskrivningar
 • Vad betyder "normalt förekommande arbete"
 • Arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd 
 • Striktare tillämpning av rehabiliteringskedjan efter borttagandet av 1 års gränsen för sjukpenning 
 • Beskrivning av krav på medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbete... 
 • Vad händer med incitament och aktiviteter
 • Vad händer med ramtid (450-dagar) och sammanläggning av tidigare sjukperioder 
 • Hur påverkas rehabiliteringskedjan 
 • Arbetsgivarens roll och ansvar
 • Försäkringskassans roll och ansvar
 • Arbetsförmedlingens roll och ansvar 
 • Samverkan och rutiner: 
 • Arbetsgivare - Försäkringskassa - Arbetsförmedling 
 • Avstämningsmöte, kontaktmöte och överlämnandemöte 
 • Förebyggande sjukpenning 
 • Nytt bedömningsverktyg (aktivitetsförmågeutredning AFU)

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen Arbetslivetsrehabiliteringsansvar vänder sig till:

 • Personalchefer
 • HR administratörer
 • Arbetsledare/Chefer
 • Företagshälsovård
 • Skyddsombud
 • Fackliga företrädare
 • Rehabkonsulter

Ur kursinnehållet:

Dag 1

  Nya lagar och regler i praktisk tillämpning

  • Nya Regler! Arbetsgivarens skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan efter 30 dagar!
  • Krav på utredning, plan, dokumentation, uppföljning och samverkan.
  • Arbetsplatsnära stöd förändras till arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd
  • Hur påverkas rehabiliteringskedjan
  • DFA - Kedjan  (Diagnos-Funktionsnedsättning-Aktivitetsbegänsning)
  • Rätten till sjuklön-sjukpenning-sjukersättning
  • Arbetsplatsnära rehabiliteringsstöd 
  • beräkning av ramtid (450-dagar)
  • sammanläggning av tidigare sjukperioder
  • rätten till fortlöpande sjukpenning
  • utförsäkring och förlängd sjukpenning
  • överklagande av beslut
  • arbetsgivarens roll och ansvar


  Försäkringskassans roll och ansvar

  • samverkan och rutiner:
  • - Försäkringskassa - Arbetsförmedling efter dag 90 - 180 - 365 osv
  • avstämningsmöte, kontaktmöte och överlämnandemöte
  • nyheter och "på gång" i regelverken
  • nytt bedömningsverktyg (aktivitetsförmågeutredning (AFU) 
  • nytt bidrag till arbetsgivaren ska förbättra arbetstagarens rehabilitering 


  Arbetsförmedlingens roll och ansvar

  • resurser och kompetens
  • stöd för arbetstagare och arbetsgivare
  • vad händer när AF tar över i rehabkedjan?

  Kunskapsspel

  • regelverket
  • arbetsgivarens ansvar
  • arbetstagarens ansvar
  • Försäkringskassans ansvar
  • Arbetsförmedlingens ansvar


  Dag 2

   Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

   • arbetsrättsliga gränsdragningar i rehabiliteringsarbetet
   • uppsägning av personliga skäl vid skada/sjukdom
   • begränsningar i arbetstagarens anställningsskydd
   • arbetsrätten i rehabiliteringskedjan

   Praxis utifrån arbetsdomstolens senaste domar

   • uppsägningar
   • avsked
   • lönetvist
   • arbetstagarens skyldigheter

    Kunskapsspel

    • lagen om anställningsskydd
    • arbetsmiljölagen
    • arbetsanpassning och rehabilitering (afs 1994:1)

    Handläggarens omvärld

    • organisation, policy
    • krav på kompetens i "linje" och "stab"
    • rutiner i rehabiliteringsprocessen
    • arbetsledare- och chefsrollen
    • koordinatorsrollen

    Avslutning

    Kursledare:

    Lars Englund, Erik Danhard/Per Sundelius, Benny Gustafsson

    Tid & plats

    23-24 september 2020 Stockholm, Hilton Slussen

    25-26 november 2020 Stockholm, Hilton Slussen

    Investering

    9 900 kr/deltagare. Lunch, kaffe och kursdokumentation ingår. Moms tillkommer.

    Intresseanmälan

    Fyll i formuläret för att få mer information om Arbetslivets Rehabiliteringskoordinator, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

    Zober Arbetsmiljö AB

    Zober Arbetsmiljö AB

    Vi har utbildat 20.000-25.000 deltagare i externa öppna kurser. Företagsinternt har vi utbildat över 150.000 (!) chefer, arbetsledare, skyddsombud, personalchefer, HR-adm osv Vi har mångårig erfarenhet av kompetensutveckling inom arbetsmiljö och rehabilitering. Vi utbildar över hela landet, både privata företag och offentliga organisationer. Genom våra...


    Läs mer om Zober Arbetsmiljö AB och visa alla utbildningar.

    Kontaktuppgifter

    Zober Arbetsmiljö AB

    Vretavägen 43
    755 91 Uppsala

     Visa telefonnummer

    Intresseanmälan

    För att få mer information om utbildningen Arbetslivets Rehabiliteringskoordinator från Zober Arbetsmiljö AB, fyll i dina uppgifter:

    Recensioner
    Bli den första att recensera Arbetslivets Rehabiliteringskoordinator!

    Liknande utbildningar