Välfärdsteknik och digitala verktyg

Längd
13 veckor
Längd
13 veckor
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Elev framför dator

Kursen syftar till att du ska ha kunskap om hur du ger digitalt stöd och skapar anpassning till deltagare/brukare i användandet av internet, mail, appar och program som ger en person möjlighet till kommunikation eller underhållning. Kursen ska även ge förståelse om rollen som stödjare till personer med intellektuell funktionsnedsättning i användandet av digitala tekniker och dess konsekvenser.

Kursen ska ge kunskaper och färdighet i hur du självständigt matchar befintlig teknik och hittar nya lösningar efter individens behov, i syfte att främja den en skildes möjligheter till aktivitet, självständighet och självbestämmande.

Målgrupp

Ett års heltid yrkeserfarenhet inom intellektuell och eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Du ska i samband med ansökan bifoga ett tjänstgöringsintyg att du har minst 1 års arbetslivserfarenhet.

Kursinnehåll

Kursen varvar teori om digitala verktyg med praktiska uppgifter för att skapa förståelse och insikt i hur man kan arbeta för att ge brukare/ boende/deltagare delaktighet, inflytande och självbestämmande genom stöd och dialog.

Kursen ger dig verktyg i din yrkesroll

 • att ta fram visuellt stöd/bildstöd – Widgit/Widgitonline efter en persons behov
 • att göra anpassningar för ökad tillgänglighet och möjlighet till användande av surfplatta/dator, såsom synanpassningar-förstorad text, talsynteser, bildstöd mm
 • att identifiera deltagare/brukares intressen och behov och därigenom möjliggöra ett ökat självständigt användande
 • att kunna reflektera kring etik, värdegrund och säkerhetsaspekter för att kunna arbeta med riskbedömningar gällande välfärdsteknik och surfa smart
 • att använda och stödja personal och deltagare/brukare i några It-tekniska verktyg/ hjälpmedel (utifrån stödassistentens/ boendestödjarens uppdrag)

Efter utbildningen kommer du att ha kunskaper om/i

 • lagar och styrdokument som styr verksamheten med mer fokus på verksamhetens lokala mål, känna till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, MFD/tillgänglighet och socialstyrelsens riktlinjer med fokus på välfärdsteknologi.
 • ur support kan ges till deltagare/brukare att logga in på internet, Apple ID, mail, vara del av sociala medier mm
 • olika tekniska mjukvaror, program och appar.
 • hur förstå sin roll som stödjare till en deltagare/brukare som använder välfärdsteknik och konsekvenserna det kan medföra
 • om du delar information och vem du delar den med.

Efter utbildningen kommer du att ha färdighet i att

 • ta fram visuellt stöd/bildstöd – Widgit/Widgitonline efter en persons behov
 • göra anpassningar för ökad tillgänglighet och möjlighet till användande av surfplatta/dator, såsom synanpassningar-förstorad text, talsynteser, bildstöd mm
 • identifiera deltagare/brukares intressen och behov och därigenom möjliggöra ett ökat självständigt användande
 • kunna reflektera kring etik, värdegrund och säkerhetsaspekter för att kunna arbeta med riskbedömningar gällande välfärdsteknik och surfa smart
 • använda och stödja personal och deltagare/brukare i några It-tekniska verktyg/ hjälpmedel (utifrån stödassistentens/ boendestödjarens uppdrag)

Efter utbildningen kommer du att ha kompetens att

 • självständigt använda såväl nya lösningar som matchning av befintlig välfärdsteknik mot individens behov.
 • ge teknikstöd i syfte att främja den enskildes möjligheter till aktivitet, självständighet och självbestämmande.
 • uppdatera sin tekniska kompetens i den snabba digitala utveckling som sker idag, för att tekniken ska stämma med aktuella behov och utvecklas i ett livslångt lärande.
 • vara medveten om sin roll som stödjare i deltagarens/brukarens utveckling i digitalt användande

Upplägg

Vi erbjuder undervisning på flera sätt för att underlätta för dig.

 • Föreläsning på skolan 1 förmiddag eller eftermiddag/kväll i veckan
 • En digital lektion vid egen dator 1 förmiddag eller eftermiddag/kväll i veckan

Mellan föreläsningarna följer du studierna på skolans lärplattform där förinspelat material finns, litteraturhänvisningar, inlämningsuppgifter och allt annat som behövs för att på ett pedagogiskt sätt kunna följa sin studieplan.

Lärare

Utbildningen är på halvtid och du behöver planera att studera motsvarande 20 timmar per vecka för att klara utbildningen. Lärarledd undervisning och handledning sker under vardagar (ca 6 timmar lärarledd undervisning/handledning per vecka i snitt). Som på all eftergymnasial utbildning rekommenderas närvaro.

Lärare finns på plats några timmar per vecka (vi erbjuder självklart handledning digitalt om så önskas) och du kan alltid ställa frågor via lärplattformen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Välfärdsteknik och digitala verktyg, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Yrkeshögskolan i Borås
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Längre utbildningar och korta kurser

Yrkeshögskolan i Borås har en klar idé. Vi ska kombinera teoretiska studier med praktiskt arbete och aktivt arbeta tillsammans med vårt lokala näringsliv. Det är nu inte helt unikt för just våra YH-utbildningar, men vi tror att vi är ovanligt...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights