Projektledare|Certifierad projektledare

Längd
12 dagar
Längd
12 dagar
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Projektledare|Certifierad projektledare

Certifierad Projektledare

Framgångsrika projekt kräver tydliga mål, struktur och en roll- och ansvarsfördelning. Det krävs även god kommunikation och engagerade medarbetare som känner inspiration inför sina uppgifter.

Som certifierad projektledare ökar dina möjligheter att uppfylla de höga krav du ställs inför som projektledare. I vår utbildning får du kunskap om hur projekt planeras, organiseras och styrs så att du når uppsatta mål. Du får även insikt i hur du leder, inspirerar och frigör dina medarbetares potentialer.

Omfattning
Utbildningen genomförs under cirka sex månader, med totalt 12 seminariedagar uppdelade på fyra seminarietillfällen där seminarium 1 och 4 genomförs som obligatoriskt internat.

Genomförande
Ditt arbete inleds cirka två veckor före det första seminariet med uppgifter som du får från Westhagen Utbildning. Även din närmaste chef kommer att vara delaktig, både inför och under utbildningen. Din chefs delaktighet är viktig för att projektverksamheten i din organisation ska kunna utvecklas. För att praktisera dina kunskaper arbetar du under utbildningen med ett projekt från din ordinarie verksamhet. Uppnådda resultat och effekter i detta projekt redovisar du i form av en slutrapport som du sammanställer under utbildningen.

Upplevelsebaserad pedagogik
Sätten att ta in och bearbeta ny kunskap skiljer sig från person till person. Några av oss föredrar att studera teorier och analyser, andra vill experimentera och upptäcka medan några lär bäst genom upplevelser och konkreta situationer. Vi arbetar både med upplevelsebaserad processpedagogik och teoretiska analyser där alla delmoment i processen vävs samman till en helhet.

Lärteam
Vid det första seminariet skapas lärteam som håller ihop genom utbildningen. Lärteamets medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och skapar ett forum för diskussioner. Sammanhållningen blir stark och kontakterna fortsätter ofta även efter utbildningen. Lärteamet tar ett gemensamt ansvar för att uppsatta personliga mål nås. Lärteamet ger möjlighet att följa en grupps utveckling och bidra till en grupps utveckling i praktiken.

Programansvarig ger stöd under utbildningen 
Programansvarig är tillgänglig under hela utbildningen som en sammanhållande länk samt stöd för deltagare, lärteam och handledare.

Avslutning och certifiering

Godkända för Certifiering blir de som visat att de har förmåga att praktiskt omsätta sina kunskaper i projektledning och som uppfyller de formella kraven för certifiering. Dina erfarenheter och slutsatser, tillsammans med praktisk handling, redovisar du i slutrapporten.

Internationell certifiering enligt IPMA

IPMA, PMI och övriga certifieringar

Westhagen är opartiska, med det menar vi att vi stödjer certifieringar generellt och tar inte ställning för eller emot någon enskild certifiering. Att certifiera sig via en tredjepart som till exempel IPMA eller PMI kräver både ett personligt och organisatoriskt engagemang.

Vad innebär det att vara Certifierad Projektledare hos Westhagen?

Den certifiering vi själva gör i anslutning till programmet Certifierad Projektledare har för avsikt att ge våra kunder ett grundläggande program i projektledning och visa hur proceduren för en tredjeparts certifiering kan se ut. Som deltagare i programmet har du också tillgång till vårt stöd i din egen eventuella certiferingsprocess.

Innehåll

Ledarskap, 3 dagar
Din förmåga att leda effektivt är av stor betydelse i projektledarrollen. Under seminariet ges möjlighet att öka dina kunskaper om dig själv, dina personliga preferenser, hur du använder mer av dina styrkor och dina utvecklingsområden. Det ger dig också kännedom om hur andra tänker och vad som driver dem.

 • Personliga preferenser - självkännedom  
 • One-to-one leadership - motivationsteorier
 • Olika ledarstilar
 • Coachande ledarskap
 • Kommunikation i vardagen
 • Tid - stress - press
 • Konflikthantering
 • Personlig planering

 

Projektstyrning, 3 dagar
Seminariets tyngdpunkt är en projektstyrningsmodell för start, genomförande och avslut, och vi tar upp centrala begrepp och kritiska framgångsfaktorer för projektarbetet.

 • Projektuppbyggnad och projekts livscykel
 • Startsäkring
 • Styrmodell för projekt
 • Att planera och organisera projekt
 • Att ge och ta emot uppdrag i projekt
 • Att skapa kreativa och kraftfulla medlemmar och team i projekt
 • Projektadministration
 • Mötesledning
 • Olika projektkaraktärer 
 • Att leverera resultat

 

Kommunikation, 3 dagar
Som projektledare är det viktigt att förstå och behärska kommunikationens olika möjligheter. Unders seminariet behandlas olika situationer, metoder och kanaler. Du ökar kunskapen om ditt eget sätt att kommunicera och hur du kan utveckla ett bra klimat för dialog med såväl medarbetare som kunder och övriga intressenter runt projektet.

 • Kommunikationsteorier - generellt/individuellt
 • Kommunikation - ett viktigt verktyg för ledare
 • Att påverka och låta sig påverkas
 • Kommunikation i svåra situationer
 • Att ge feedback - få andra att växa
 • Konflikter och konflikthantering
 • Att kommunicera vid förändring

 

Egen ledarstil och Verkställa och skapa nytta, 3 dagar

Utvecklingsprocessen fokuseras nu på att om­sätta lärdomarna och idéer från hela program­met. Vad kan deltagaren göra i den egna verk­samheten för att skapa nytta och effekt av egna insikter och lärdomar. Vilka olika roller kan vara strategiska för fortsatt utveckling av det egna projektarbetet? Dag tre kommer deltagarens chef att bjudas in. Lärteamets gemensamma projekt presenteras. Chefen och medarbetaren får en möjlighet att tillsammans förstå hur man verk­ställer och skapar nytta i den egna organisatio­nen utifrån deltagarens nya kunskaper och ut­vecklingsprocess.

Målgrupp

Utbildningen bidrar både till din personliga utveckling som projektledare och till utvecklingen av projektverksamheten i din organisation. Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar för projektverksamhet, exempelvis som projektledare, processledare, teamledare, linjechef eller ansvarig för projektkontor.

Investering

Pris: 53 500 kr/deltagare, exkl. moms
Observera att internat- och konferenskostnader tillkommer. 

12 seminariedagar (3 x 4 dgr). Projektarbete tillkommer. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Projektledare|Certifierad projektledare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner
Skriv en recension
4/5
Jörgen Sehlin
19 maj 2014

En genuin utbildning med mycket kompetenta lärare. En utbildning som jag verkligen rekommenderar till den som vill lära sig mer om kommunikation, projektstyrning mm.

Westhagen Utbildning AB
Sundsvall

Westhagen Utbildning AB

Det är tillsammans med våra kunder vi skapar resultaten och allt fler väljer att använda vår kompetens. Vi har uppdrag över hela landet. Sedan 1989 har vi, genom Project Management Training, PMT, ökat kompetensen inom projektarbete i olika organisationer. Varje år...

Läs mer om Westhagen Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Highlights