Visa utbildning.se som: Mobil

Projektledning - kompetenspaket projektledare.

VeaLearn Utbildning
Kort om utbildningen
6,5 timmar
4 300 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Börja utbildningen idag! - Distans
Onlineutbildning
   
Distans
Projektledning - grund och fördjupning - VeaLearn Utbildning

Kursbeskrivning

Kompetenspaket för projektledare - tre diplomerade projektutbildningar online, föredrag och kurslitteratur! Löpande kurstart.
VeaLearn erbjuder ett väl sammansatt digitalt utbildningsprogram inom Projektledning grund och Projektledning fördjupning samt utbildning till Diplomerad mötesledare. I kompetenspaketet för projektledare ingår inte mindre än tre diplomerade online utbildningar, föredrag och litteratur, alla med mycket gediget innehåll. Se i kursbeskrivningen.  

I de diplomerade projektledningsutbildningarna får du gedigen utbildning i metodik få bra verktyg varvat med praktiska exempel. Du kommer att få värdefulla kunskaper och god stabil grund för att efter utbildningen kunna utöva projektledning, ta tillvara allas kompetens och ha en gedigen kunskap om projektets olika faser och riskhantering.

Projektledning innebär också att ha en förmåga att hantera en stor mängd information och möten med styrgrupp, projektmedarbetare, referensgrupper och andra intressenter. 

Projektledning fördjupning breddar dina kunskaper bland annat i agilt ledarskap och agila arbetsmetoder. Vidare lyfter den betydelsen av att som ledare kunna förstå och hantera arbetsgruppens drivkrafter och behov.

Utbildningen ”Diplomerad mötesledare” hjälper dig att hitta tekniker och metoder för att leda möten på ett bra sätt. Genom utbildningen får du redskap för att leda och variera dina möten utifrån målet och gruppens behov.

Utbildningarna är tillgängliga i dator, mobil eller Ipad vilket innebär att du som kursdeltagare kan utbilda sig oavsett ort och plats!

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill utbilda dig till projektledare. Det passar även för dig som arbetar i andra roller i projektet, t.ex. projektmedarbetare, beställare eller medlem i styrgruppen eller referensgruppen. Utbildningen passar de flesta företag och organisationer och projekt! 

Kursinnehåll

I utbildningen ingår följande:

 • Projektledarskap – projektledning grundkurs
 • Projektledarskap – projektledning fördjupning
 • Diplomerad mötesledare
 • Föredrag online ( ca 400 st. föreläsningar)  samt
 • Boken ”Psykologi för projektledare” skriven av författaren Leif E. Andersson.

Utbildningarna är princip identiska till traditionell utbildning dock i koncentrerad form. Fördelen med att utbilda dig online är att det är kostnadseffektivt dessutom hållbart både över tid och ur miljösynpunkt

Projektutbildning online - utbilda dig när du har möjlighet!
Lär, pausa och repetera hur mycket du önskar under utbildningstiden! Giltighetstiden på detta kompetenspaket är 12 månader. Utbildningarna är tillgängliga i dator, mobil eller Ipad.

Utbildningstid: ca 6 timmar och 27 min vilket motsvarar två och halv dags lärarledd utbildning. Beräknar gärna lite extra tid för övningar mm. Dessutom behöver du beräkna tid för litteratur.

Upplägg

Projektledarskap – projektledning grundkurs

 • Ramen för projekt
 • Olika typer av projekt
 • Terminologi
 • Organisation – roller och ansvar
 • Intressentanalys
 • Projektplanering och utvärdering
 • Uppföljning
 • Workshop
 • Projektdokumentation
 • Riskhantering och riskanalys
 • Projektledarskap
 • Personligheter och profiler
 • Samprojekt
 • Praktiska råd

Projektledarskap – projektledning fördjupning

 • Vad har hänt under 20 år?
 • Metod, organisation och arbetssätt
 • Projektledarskap – ansvar och befogenheter
 • Projektledaren och styrgruppen
 • Projektgruppen och Projektledaren 
 • Projektledaren och samverkan
 • Intressentanalys
 • Planeringsprocesser och förankring
 • Workshopledning
 • Projektdokumentation
 • Projektekonomi
 • Risker, analys och hantering
 • Humanrisk
 • Projektledarskapet ur ett agilt perspektiv
 • Personligheter och profiler
 • Distansarbete
 • Löpande projektdrift
 • Kvalitet i projekt
 • Reflektion
 • Tips och råd

Diplomerad mötesledare

 • Möteskultur
 • Mötet som ett strategiskt verktyg i organisationen
 • Skapa gemensamma spelregler
 • Mötesplanering, syfte och mål
 • Att inleda och avsluta på rätt sätt
 • Att skapa engagemang och delaktighet
 • Icebreakers & Energizers
 • Hantera olika personligheter och utmanande beteenden
 • Förstå olika inlärningsstilar och att anpassa mötet
 • Presentationsteknik och kommunikationsråd
 • Verbal och icke-verbal kommunikation
 • Använda hjälpmedel under mötet
 • Death by PowerPoint
 • Möblering och fysisk miljö som inspirerar
 • Optimera virtuella möten
 • Mötesuppföljning
 • Åtgärdsplan

Psykologi för projektledare- fackbok - kompetenspaket - VealearnFacklitteratur: 
”Psykologi för projektledare” ger dig ett stöd i projektprocessen och hur du hanterar att möta och ta tillvara den kompetens som finns i projektet. Författaren går även igenom faserna i projektarbete och dessutom organisations- och gruppsykologi, ledarskap i projekt i teori och praktik samt utvärdering.

Författare: Leif E. Andersson.  

Föredrag online- kategorier- Vealearn utbilbdningspaket

Föredrag online - I VeaLearns kompetenspaket får du
även tillgång till olika föreläsningar från kända föreläsare. 

Kursledare

Liselotte Norén som håller i projektledarutbildningar har en gedigen bakgrund och har arbetat som processledare, förändringsledare och projektledare i många olika typer av verksamheter innan hon började som utbildare. Bakgrund som IT-chef på koncernnivå, som konsultchef och som VD i tjänsteföretag har hon ovanligt stort affärsmässigt fokus i sina utbildningar.

Caroline Murray Carlsson, Antoni Lacinai, Micke Darmell samt Andreas Olsson. Alla fyra mycket duktiga och erfarna utbildare, författare och föreläsare. 

Examen, diplom m.m.

Du erhåller diplom efter varje avslutad utbildning samt att du fått godkänt på kontrollfrågorna. Utbildningsfrågorna är utformade av utbildaren och krav på att du svarat rätt till ca 80% på kontrollfrågorna. I annat fall kommer får du en ny test.

Till diplomet kan du även ladda ner en specifikation. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Projektledning - kompetenspaket projektledare., direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VeaLearn Utbildning

Få tillgång till fantastisk kunskapsbank online inom 25-tal ämnesområden! Vealearns grundades 2015 och har sedan dess utbildat chefer och övriga medarbetare inom olika ämnesområden. Hos Vealearn utbildning hittar du effektiv och hållbar kompetensutveckling för privat som offentlig verksamhet. Utbildningsutbudet är...


Läs mer om VeaLearn Utbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VeaLearn Utbildning

Svartmangatan 7
111 29 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Projektledning - kompetenspaket projektledare.!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Projektledning - kompetenspaket projektledare. från VeaLearn Utbildning, fyll i dina uppgifter: