Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling

Längd
25 timmar
Pris
6 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Valfri kursstart med start hösten 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
25 timmar
Pris
6 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Valfri kursstart med start hösten 2023 se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Parkinsons sjukdom - diagnostik och behandling

Parkinsons sjukdom och andra parkinsonism-sjukdomar är vanligt förekommande och blir allt vanligare med en åldrande befolkning. Dessa tillstånd är ofta komplexa och kräver mycket kunskap inom sjukvården.

Utvecklingen av såväl diagnostik som behandlingsmöjligheter är snabb. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska personer med Parkinsons sjukdom följas upp halvårsvis inom sjukvården. Därtill bör teambehandling erbjudas.
Syftet med den här utbildningen är att förmedla såväl grundläggande som specialiserad information om Parkinsons sjukdom och annan parkinsonism.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Valfri kursstart med start hösten 2023

 • Onlineutbildning
 • Distans

Kursmål

Målsättningen är att deltagarna efter fullgjord kurs ska:

 • ha kunskap om diagnostik vid Parkinsons sjukdom
 • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot atypisk parkinsonism
 • ha kunskap om läkemedels- och DBS-behandlingar vid Parkinsons sjukdom

Kursintyg erhålls vid godkänd kurs (närvaro och examination).

DELMÅL I UTBILDNINGEN

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning:

SOSFS 2015:8
Allmänmedicin:
 c3
Intermedicin: c2, c3
Geriatrik: c2, c3, c7
Njurmedicin: c2,c3
Psykiatri: c2,c7
Akutsjukvård: c3
Neurologi: c3

SOSFS 2021
Allmänmedicin:
 STc3
Intermedicin: STc2, STc3
Geriatrik: STc2, STc3, STc7
Njurmedicin: STc2, STc3
Psykiatri: STc2, STc7
Akutsjukvård:STc3
Neurologi: STc3

Målgrupp

Alla som arbetar med personer med Parkinsons sjukdom, kliniskt och/eller vetenskapligt, har nytta av utbildningen.

Till exempel läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, neurologi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin, m.m., samt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, neuropsykologer och sjuksköterskor.

Utbildningen inte tänkt för grundutbildningsnivå.

Kursinnehåll

Parkinson asynkron kurs – Du väljer själv när och i vilken ordning du vill genomföra kursens olika delar.

 1. Parkinsons sjukdom: symtomdebut och diagnostik
  I detta avsnitt diskuteras vilka symtom som kan identifieras före, vid och efter diagnostillfället, samt hur diagnosen ställs
 2. Behandling i tidig sjukdomsfas
  Genomgång av grundläggande läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom, samt omvårdnadsaspekter och fysioterapi.
 3. Behandling i tidig komplikationsfas
  Olika strategier vid begynnande motoriska fluktuationer.
 4. Behandling av icke-motoriska symtom
  Många icke-motoriska symtom kan behandlas
 5. Avancerad parkinsonbehandling – introduktion
  Beskrivning av de olika avancerade behandlingsmetoderna och jämförelse av indikationer, diskussion om terapival.
 6. Avancerad parkinsonbehandling – DBS
  Apomorfin som injektions- eller infusionsbehandling: historik, klinisk användning och praktiska aspekter.
 7. Avancerad parkinsonbehandling – Apomorfin
  Levodopa som mikrotablett- eller infusionsbehandling: historik, klinisk användning och praktiska aspekter.
 8. Avancerad parkinsonbehandling – Levodopa-mikrotabletter och –pumpar
  Översikt över behandlingar vid långt framskriden neurodegenerativ process.
 9. Behandling i sen sjukdomsfas
  Hur behandlas Parkinsons sjukdom när akuta sjukdomar eller andra tillstånd samexisterar?
 10. Parkinsonpatienter på akutmottagning, icke-neurologisk vårdavdelning eller i samband med op.
  Hur behandlas Parkinsons sjukdom när akuta sjukdomar eller andra tillstånd samexisterar?
 11. Framtida behandlingar
  Kort översikt över hur Parkinsons sjukdom kan komma att behandlas framöver.
 12. Parkinsons sjukdom – en neurovetenskaplig bakgrund
  Historik kring Parkinsons sjukdom och en lång forskargärning.
 13. Parkinsons sjukdom ur ett patientperspektiv

Upplägg

Tanken med en helt digital kurs är att den ska vara lättillgänglig, vilket förhoppningsvis främjar lärandet. Materialet kan då studeras i lagom portioner, i vilken ordning som passar dig bäst.

Kursen genomförs via universitetets lärplattform Studium.

Kursen är indelad i moduler. Varje modul innehåller minst en föreläsningsfilm med tillhörande quizfråga samt Powerpoint-material.

Övrigt material i kursen är ett batteri av quizfrågor för självtestning. Det finns även ett Frågor&svar-material där deltagaren kan få svar på vanliga frågor kopplade till kursmaterialet.

Kursen genomförs i egen takt under de 3 månader deltagaren har tillgång till kursen. Räkna med ca 25 timmar.

Kursledare

Kursansvariga

Dag Nyholm, är specialistläkare och professor i neurologi. Forskningen rör mestadels området rörelsestörningar - särskilt optimering av behandlingar vid Parkinsons sjukdom, men också cervikal dystoni, essentiell tremor, Huntingtons sjukdom och normaltryckshydrocefalus. Projekt pågår även inom andra delar av klinisk neurologi, som motorneuronsjukdom och stroke.

Mezin Öthman är specialistläkare i neurologi och internmedicin. Han är också forskarassistent vid institutionen för medicinska vetenskaper, neurologi.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Uppsala universitet - uppdragsutbildning
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala

Uppsala universitet, uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. De väljer oss för att vi utbildar och inspirerar deras medarbetare till att växa i sin yrkesroll och att på så sätt utveckla verksamheten. Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger...

Läs mer om Uppsala universitet - uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights