Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling

Uppsala universitet - uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
2 tillfällen
6 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Kursen kommer att gå ht 2023 men datum ej klart - Distans
Onlineutbildning
Distans

Kursbeskrivning

Parkinsons sjukdom - diagnostik och behandling

Parkinsons sjukdom och andra parkinsonism-sjukdomar är vanligt förekommande och blir allt vanligare med en åldrande befolkning. Dessa tillstånd är ofta komplexa och kräver mycket kunskap inom sjukvården. 

Utvecklingen av såväl diagnostik som behandlingsmöjligheter är snabb. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska personer med Parkinsons sjukdom följas upp halvårsvis inom sjukvården. Därtill bör teambehandling erbjudas.
Syftet med den här utbildningen är att förmedla såväl grundläggande som specialiserad information om Parkinsons sjukdom och annan parkinsonism.

Utbildningen kommer att innehålla flera delar där man kan välja att läsa en eller flera delar. 
I denna första del är fokus på grundläggande diagnostik samt läkemedels- och DBS-behandling.

Tanken med en digital kurs är att den ska vara lättillgänglig, vilket förhoppningsvis främjar lärandet. Materialet kan då studeras i lagom portioner, i vilken ordning som passar dig bäst.
Den gemensamma starten och avslutande examinationen sker via Zoom och i lärplattformen Studium.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Kursmål

Målsättningen är att deltagarna efter fullgjord kurs ska:

  • ha kunskap om diagnostik vid Parkinsons sjukdom
  • kunna föra ett differentialdiagnostiskt resonemang gentemot atypisk parkinsonism
  • ha kunskap om läkemedels- och DBS-behandlingar vid Parkinsons sjukdom

Kursintyg erhålls vid godkänd kurs (närvaro och examination).

DELMÅL I UTBILDNINGEN

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning:

SOSFS 2015:8
Allmänmedicin:
 c3
Intermedicin: c2, c3
Geriatrik: c2, c3, c7
Njurmedicin: c2,c3
Psykiatri: c2,c7
Akutsjukvård: c3
Neurologi: c3
Neurokirurgi:c11

SOSFS 2021
Allmänmedicin:
 STc3
Intermedicin: STc2, STc3
Geriatrik: STc2, STc3, STc7
Njurmedicin: STc2, STc3
Psykiatri: STc2, STc7
Akutsjukvård:STc3
Neurologi: STc3
Neurokirurgi:STc11

Målgrupp

Alla som arbetar med personer med Parkinsons sjukdom, kliniskt och/eller vetenskapligt, ska kunna ha nytta av utbildningen. Till exempel läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin, geriatrik, internmedicin, neurologi, psykiatri, rehabiliteringsmedicin, m.m., samt arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, dietister, logopeder, neuropsykologer och sjuksköterskor. Enstaka föreläsningar kan passa för blivande specialister i t.ex. akutsjukvård och infektionsmedicin. Däremot är utbildningen inte tänkt för grundutbildningsnivå.

Upplägg

Utbildningen är helt på distans. Zoommöte vid gemensam introduktion samt vid avslutande examination.

Kursledare

Dag Nyholm, docent och specialistläkare i neurologi och
Mezin Öthman,specialistläkare i neurologi och internmedicin, båda verksamma vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Uppsala universitet, uppdragsutbildning

Vi erbjuder utbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. De väljer oss för att vi utbildar och inspirerar deras medarbetare till att växa i sin yrkesroll och att på så sätt utveckla verksamheten. Uppsala universitets utbildningar för kompetensutveckling av yrkesverksamma bygger...


Läs mer om Uppsala universitet - uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Uppsala universitet - uppdragsutbildning

Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling!

Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 6 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Parkinsons sjukdom – diagnostik och behandling från Uppsala universitet - uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: