Visa utbildning.se som: Mobil

Skötsel av elektriska anläggningar

Teknikutbildarna
Kort om utbildningen
1 dag
4 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Sundsvall, Sverige

Kursbeskrivning

Utbildning i Skötsel av elektriska anläggningar

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften.

Skötsel av elektriska anläggningar motsvarar föreskrifternas krav på utbildning. Vi går igenom elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt tillhörande svensk standard. Kursen redovisar Elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Utbildnignen är anpassad till de förändringar som skett i tredje utgåvan av den gemensamma Europastandarden SS-EN 50110-1, Skötsel av Elanläggningar.

Skötsel av elektriska anläggningar vänder sig till all personal som arbetar där det finns elektrisk fara. Vi går igenom hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i en elanläggning. Utbildningen behandlar tillträdesregler, arbetets organisation och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. Vi går igenom de olika arbetsmetoderna med-, utan och nära spänning samt risker med arbete invid parallella ledningar.

Föreskriften och allmänna råd om Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar gås också igenom.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna förstå hur Standarden 50110-1 planerar arbetet, olika arbetsmetoder och organisationen för att förebygga elolycksfall och driftstörningar, allt för att uppfylla elsäkerhetsverkets krav på ”God elsäkerhetsteknisk praxis”.

Kursinformation

Utbildningen finns både som företagsförlagd och öppen ingång. I den företagsförlagda kursen kan kursen anpassas efter kundens specifika önskemål.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla dem som ska arbeta där det finns en elektrisk fara både fackkunniga och lekmän. Det kan t.ex. vara elektriker, vaktmästare, arbetsledare mm. inom fastighet, industri- , gruv- och distributionsanläggningar.

Kursens innehåll

Kursinnehåll

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006:1
  • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2008:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skötsel av elektriska anläggningar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Anonym
(4)
Grupparbetet var bra
Anonym
(4)
Grupparbetetstänket, pedagogiken var mest givande
Anonym
(4)
Kursledaren var bra

Teknikutbildarna

Teknikutbildarna

Välkommen till Teknikutbildarna!

Teknikutbildarna är en av Sveriges främsta utbildare inom teknik. Via både lärarledd undervisning, e-learning och en kombination av dessa utbildar vi dig inom arbetsmiljö, el och teknik. Se våra ämnesområden nedan. Inom elområdet utbildar vi över 500 nya elektriker varje...


Läs mer om Teknikutbildarna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Teknikutbildarna

Heffners Allé 25
85633 Sundsvall

 Visa telefonnummer

Recensioner
Skötsel av elektriska anläggningar
Kursrecensioner
(4,2)
Baseras på 137 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,0)
Baseras på 3665 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Reportage
Kraftfullt samarbete mellan Bilf...

För att samordna utbildningar för 200 personer utspridda på olika orter krävs en stabil och pålitlig utbildningsleverantör. Det vet Ulla Augustsson, utbildningsplanerare på industrikoncernen Bilfinger, som sedan tre år tillbaka har ett nära samarbete med Teknikutbildarna.

Läs mer
Kursen hos Teknikutbildarna en i...

Djupt nere i Renströmsgruvan utanför Skellefteå tillbringar 29-åriga Ola Nordberg större delen av sina dagar som elarbetsledare. En viktig och ansvarsfull roll som han inte hade befunnit sig i om det inte vore för Teknikutbildarnas kurs i Allmän behörighet – en kurs som visade sig vara väl värd att resa 40 mil för.

Läs mer