Visa utbildning.se som: Mobil

Vård- och stödsamordning. Företagsanpassad

Quam Utbildning AB
Kort om utbildningen
Omfattning bestäms i samråd med kund
Nästa tillfälle: Föreläsning bokas genom att kontakta Quam Utbildning AB - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

I korthet är Vård- och stödsamordning en strukturerad samverkansmodell för samordning av insatser mellan minst två huvudmän, oftast kommun och sjukvård, för personer med psykisk funktionsnedsättning och eller missbruk. Genom arbete enligt modellen fullgör kommun och sjukvård sina skyldigheter enligt lagstiftning och avtal att samordna insatser.

En vård- och stödsamordnare utses från vardera regionen och kommunen som får ett gemensamt ansvar att koordinera vård och stöd. Den enskildes önskemål och förutsättningar anger riktningen i arbetet. Den enskilde är delaktig i vård och rehabilitering.

En resursgrupp formas där var och en bidrar till att personen når sina mål. I resursgruppen deltar, utöver personen själv och vård- och stödsamordnarna, även närstående och andra parter som är viktiga för att personen ska få förutsättningar att nå sitt mål. Vård- och stödsamordnarens roll är att samordna och förmedla kontakter inom vård- och stödsystemen, planera insatser samt ge direkta vård- och stödinsatser. Fokus för arbetet är att skapa möjligheter och minska hinder eller konsekvenser av funktionshinder, gemensamt med personen själv och dess nätverk. Personen lär nya strategier att hantera situationer som upplevts svåra i vardagen.

Under föreläsningen går vi igenom samverkansmodellen och titta på arbetsblad för arbetsgången i modellen. Vi går igenom samordnad individuell plan (SIP) för att se att genom att jobba i resursgruppen på ett strukturerat sätt och dokumentera uppfyller vi också krav på SIP.

Målgrupp

Arbetsgrupper inom socialpsykiatri, LSS och sjukvård.

Kursinnehåll

Kursinnehållet anpassas efter kundens önskemål

Upplägg

Upplägg bestäms i samråd med kund.

Tid & plats

Quam Utbildning AB kan hålla föreläsningar i hela landet. Kontakta oss för att diskutera upplägg.

Investering

Pris beror på längd på föreläsning och antal deltagare. Kontakta oss på Quam Utbildning AB för offert.

Kursledare

CAMILLA JOHANSSON

Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 2003. Främst som metodutvecklare och enhetschef inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet.

Jag har arbetat som boendestödjare, samordnare, metodutvecklare och enhetschef inom korttidsverksamhet för barn och unga, lägerverksamhet, gruppbostad och servicebostad. Sedan 2015 arbetar jag mot målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet.

Genom åren har jag bland annat hållit föreläsningar på stödpedagogutbildningen i Göteborg samt för personalgrupper inom socialpsykiatrin i rollen som metodutvecklare.

Utbildningsmässigt är jag beteendevetare med inriktning psykologi och har även kompletterat med autismspektrum, 60 poäng, på Växjö Universitet.

Examen, diplom m.m.

Vid önskemål kan intyg om deltagande i föreläsning lämnas.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Vård- och stödsamordning. Företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Quam Utbildning AB

Välkommen till Quam Utbildning AB

Quam Utbildning AB erbjuder föreläsningar, uppdragsutbildningar och webbutbildningar inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar, kognitiva funktioner samt samsjuklighet. VI föreläser också om vård - och stödsamordning samt samsjuklighet och samverkan. Vi upplever att det blir allt vanligare med...


Läs mer om Quam Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Quam Utbildning AB

Bråttensby Norensberg
524 91 Herrljunga

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Vård- och stödsamordning. Företagsanpassad!

Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 30 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Vård- och stödsamordning. Företagsanpassad från Quam Utbildning AB, fyll i dina uppgifter: