Visa utbildning.se som: Mobil

Neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet. Företagsanpassad

Quam Utbildning AB
Kort om utbildningen
Bestäms i samråd med kund
Nästa tillfälle: Föreläsning bokas genom att kontakta Quam Utbildning AB - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Föreläsningen om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar läggs upp i samråd med kunden men nedanstående är ett förslag på upplägg och innehåll:

  • Diagnoskriterierna för autism, ADHD, Tourette syndrom och tvångssyndrom.
  • Diagnoskriterierna för psykossjukdomar, depression, bipolär sjukdom, ångest, posttraumatiskt stressyndrom, borderline, trotssyndrom och uppförandestörning.
  • Kognitiva funktioner som till exempel central koherens, exekutiva funktioner, perceptionsavvikelser och kommunikation. Vi diskuterar strategier för att hjälpa individen kompensera för eventuella svårigheter.
  • Stress
  • Samsjuklighet, det vill säga hur vanligt det är att personer med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar har ytterligare någon neuropsykiatrisk och/eller psykiska funktionsnedsättning. Missbruk och kriminalitet.

Vi kombinerar gärna teoretisk föreläsning med film, boktips, reflektion och diskussion. Vår erfarenhet är att när man har varierade former i föreläsningar skapas större förutsättningar för ett aktivt deltagande och inlärningsprocessen blir mer effektiv.Varför välja Quam Utbildning AB?

Distansutbildningar

Välj studietakt

Du väljer startdatum

Målgrupp

Alla som arbetar i verksamheter för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar.

Vi vänder oss också till de som i sitt arbete möter personer med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar inom till exempel skola, socialtjänst, arbetsförmedling eller äldreomsorg.

Kursinnehåll

Kursinnehållet anpassas efter kundens önskemål

Fortsatta studier

Quam Utbildning AB har också en omfattande webbutbildning om neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet. Den hittar du via denna länk: https://www.utbildning.se/kurser/quam-utbildning/neuropsykiatriska-och-psykiska-funktionsnedsattningar-samsjuklighet-kognitiva-funktioner-och-strategier-1552565

Upplägg

Upplägg bestäms i samråd med kund.

Tid & plats

Quam Utbildning AB kan hålla föreläsningar i hela landet. Kontakta oss för att diskutera upplägg.

Investering

Pris beror på längd på föreläsning och antal deltagare. Kontakta oss på Quam Utbildning AB för offert.

Kursledare

ANNE LUNDIN

Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 1979. 15 av de åren har jag arbetat som enhetschef och sedan 1997 har fokus legat på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jag har arbetat på vårdhem, gruppbostäder, korttidshem, daglig verksamhet och med personlig assistens, anhörigvårdare och ledsagare.

Sedan 2005 arbetar jag som konsult med handledningar och utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom företaget Anne Lundin Neuropsykiatriutbildning AB.

Mellan 2010 och 2018 hade jag ett avtal med Norrköpings kommun gällande utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar omfattande sex heldagar och med åtta efterföljande handledningstillfällen. Under de åtta åren genomgick drygt 1 200 personer utbildningen. Från 2019 till 2023 har jag ett avtal med Göteborgs stad gällande en fördjupningsdag om autism med efterföljande tredagars metodutbildning.

Förutom mina uppdrag gällande handledningar och utbildningar arbetar jag extra som personlig assistent åt en kvinna med autism.

När det gäller teoretiska kunskaper är jag från början utbildad vårdare och har drygt tre års högskolestudier inriktade på handledning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

CAMILLA JOHANSSON

Jag har arbetat inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar sedan 2003. Främst som metodutvecklare och enhetschef inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet.

Jag har arbetat som boendestödjare, samordnare, metodutvecklare och enhetschef inom korttidsverksamhet för barn och unga, lägerverksamhet, gruppbostad och servicebostad. Sedan 2015 arbetar jag mot målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet.

Genom åren har jag bland annat hållit föreläsningar på stödpedagogutbildningen i Göteborg samt för personalgrupper inom socialpsykiatrin i rollen som metodutvecklare.

Utbildningsmässigt är jag beteendevetare med inriktning psykologi och har även kompletterat med autismspektrum, 60 poäng, på Växjö Universitet.

Examen, diplom m.m.

Vid önskemål kan intyg om deltagande i föreläsning lämnas.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet. Företagsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Viktor, lärare särskolan
Intressant och givande utbildning. Lätt att ta till sig materialet. Många praktiska exempel
Tilda, boendestödjare
En väldigt intressant tvådagarsföreläsning med mycket givande diskussioner.

Quam Utbildning AB

Välkommen till Quam Utbildning AB

Quam Utbildning AB erbjuder föreläsningar, uppdragsutbildningar och webbutbildningar inom områdena neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar, kognitiva funktioner samt samsjuklighet. VI föreläser också om vård - och stödsamordning samt samsjuklighet och samverkan. Vi upplever att det blir allt vanligare med...


Läs mer om Quam Utbildning AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Quam Utbildning AB

Bråttensby Norensberg
524 91 Herrljunga

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 74 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar samt samsjuklighet. Företagsanpassad från Quam Utbildning AB, fyll i dina uppgifter: