Visa utbildning.se som: Mobil

Anbudsutvärdering i offentlig upphandling

One Academy
Kort om utbildningen
6 veckor 15 YHP (50%)
Nästa tillfälle: 2022-03-30 - Distans
Korta YH-utbildningar
   
Distans
Svenska
Anbudsutvärdering i offentlig upphandling

Kursbeskrivning

Det här är en kurs på 6 veckor, det vill säga en kort yrkeshögskoleutbildning.
Kursen ger dig färdigheter i att skapa affärsmässiga och juridiskt hållbara utvärderingsmodeller för en långsiktigt bra affär mellan upphandlare och anbudsgivare. 

För vem passar kursen? 


För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt så krävs utbildning eller praktisk yrkeserfarenhet inom området.

Eftergymnasial utbildning på minst 2 år inom inköp/upphandling/logistik/ekonomi/försäljning/anbud eller motsvarande alternativt arbetslivserfarenhet på minst 3 år inom inköp, upphandling, logistik, ekonomi, försäljning eller anbud.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • • Lagen om offentlig upphandling

  • Olika typer av utvärderingsmodeller
  • Livscykelkostnader och livscykelanalys

  • Hur hållbarhet (social och miljö) kan utvärderas

  • Rättspraxis och lagregler som styr utvärdering i offentlig upphandling

  • Att kunna kommunicera med den egna verksamheten för att identifiera interna behov

  • Att kunna analysera förutsättningarna för tillämpning av olika utvärderingsmodeller

  • Att bedöma risker och göra affärsmässiga bedömningar

  • Modeller för att göra känslighetsanalyser av utvärderingskriterier

  Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

  • Kunna interagera med kärnverksamheten hos en upphandlande myndighet för att därigenom ta fram en utvärderingsmodell som motsvarar det interna behovet

  • Att kunna analysera förutsättningarna i form av risker och göra affärsmässiga bedömningar för att skapa en lämplig utvärderingsmodell i en offentlig upphandling

  • Kunna ta fram utvärderingsmodeller som är praktiskt tillämpbara och samtidigt uppfyller LOUs krav

  • Kunna ta fram utvärderingsmodeller som hanterar köp av innovativa tjänster såväl som befintliga

  Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • • Självständigt kunna analysera risker och göra affärsmässiga bedömningar vid framtagandet av utvärderingsmodeller i olika typer av offentlig upphandlingar

  • Självständigt kunna försvara utvärderingsmodellens utformning i händelse av domstolsprocess

  • Att kunna bistå en upphandlande myndighet med rådgivning, riskbedömning och affärsmässiga bedömningar vid framtagandet av utvärderingsmodell

Undervisningsform

Distans: Föreläsningar, seminarium och handledning.

Examination

Case / projektarbete med redovisning

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Så ansöker du

För att ansöka, gå in på vår hemsida eller skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hjälper vi dig vidare. 

Investering

Gratis, CSN-berättigad.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Anbudsutvärdering i offentlig upphandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

One Academy

One Academy

One Academy är ett värderingsstyrt bolag som arbetar inom inköp, upphandling och supply chain där vårt fokus är kompetensutveckling, rekrytering och konsultverksamhet. Den tvååriga utbildningen (85 veckor) som vi bland annat bedriver syftar till att kunna leverera en högkvalitativ praktisk...


Läs mer om One Academy och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

One Academy

Arenavägen 61,
121 77 stockholm

Recensioner
Bli den första att recensera Anbudsutvärdering i offentlig upphandling!
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Anbudsutvärdering i offentlig upphandling från One Academy, fyll i dina uppgifter:

Mer inom området