Visa utbildning.se som: Mobil

Överförmyndaren och dödsbon - Juridisk kurs

Norstedts Juridik
Kort om utbildningen
6,5 timmar
5 900 - 7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-03-15 - Distans
Distans, Stockholm
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
5 900 SEK
2023-03-15

Stockholm
7 900 SEK
2023-03-15
Norstedts Juridik - Sommarerbjudande

Kursbeskrivning

Välkommen på kurs med Eva von Schéele! Kursen ger en praktisk och grundlig genomgång av det gällande regelverket kring överförmyndarens roll i dödsbon.

Efter kursen kommer du kunna avgöra när, hur och varför överförmyndaren ska involveras i dödsboärenden. DenFd förbundsjuristen Eva von Schéele går igenom av gällande lagstiftning i frågor kring dödsbon där överförmyndaren blir involverad.

Fokus i kursen ligger på hur överförmyndarens uppdrag är reglerat då barn och vuxna med ställföreträdare ingår i dödsbon som delägare, testamentstagare eller på annat sätt har intressen att bevaka. Frågor om vem som ska företräda ett barn i detta sammanhang tas också upp liksom jävssituationer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till handläggare inom överförmyndarverksamheten, tjänstemän inom bank, juridiska byråer, begravningsbyråer m.fl. som kommer i kontakt med boutredningar

Program

08:30 - 09:00

Registrering, kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Förmiddagsprogram del 1

 • Inledning
 • Överförmyndaren: vem är det?
 • Vilka uppdrag har ÖF (bl.a.)?
  - Förordnade av god man enligt 11 kap. 2 § FB (jäv m.m.)
  - 11 kap. 3 § FB (bortavarande m.fl.)
  - Samtycka till fördelningen i ett arvsskifte m.m. (15 kap. 5 § FB)

10:30 - 10:45

Kaffepaus

10:45 - 11:30

Förmiddagsprogram del 2

 • Ställföreträdarens ansvar
 • 15 kap. FB: vård av den enskildes rätt
 • Tidpunkt för bodelning och skifte
 • Ansökan om ÖF:s samtycke
 • Avstånd från arv eller testamente.

11:30 - 11:40

Bensträckare

11:40 - 12:45

Forts. förmiddagsprogram del 2

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

Eftermiddagsprogram del 1

 • Överförmyndarens krav för att samtycka till fördelningen i arvsskifte
 • Särskild förvaltning

15:00-15:15

Kaffepaus

15:15 - 16:30

Eftermiddagsprogram del 2

 • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
 • Arvskungörelse
 • Avtal om samlevnad i omskiftat dödsbo
 • Lag (2005:130) om dödförklaring

16:30

Kursen avslutas

Kursinnehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Överförmyndarens samtycke till fördelning i arvskiften
 • Vård av underårigas rätt i dödsbo
 • Okända arvingar/testamentstagare
 • Arvskungörelse
 • Fastighetsförsäljningar i dödsbon
 • Avtal om oskiftat dödsbo

Investering

Kursavgiften inkluderar dokumentation, frukost, lunch, kaffe och fika.

Kursledare

Eva von Schéele
Varit förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrågor i mer än 30 år. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar samt ingått i en referensgrupp med sakkunniga vid framtagandet av Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas tillsyn över överförmyndare. Hon är medförfattare till böckerna "Överförmyndarpraktika"och "Ensamkommande barns rätt"och författare till "Barnets egendom".

Examen, diplom m.m.

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Överförmyndaren och dödsbon - Juridisk kurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Norstedts Juridik

Norstedts Juridik - utgivare och leverantör av juridiska tjänster

Efter ca 200 år i juristbranschen kan vi juridik och vet vad våra kunder behöver. Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kursdeltagare får du fördjupad...


Läs mer om Norstedts Juridik och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Norstedts Juridik

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Överförmyndaren och dödsbon - Juridisk kurs!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 874 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Överförmyndaren och dödsbon - Juridisk kurs från Norstedts Juridik, fyll i dina uppgifter: