Krisledning

Nordic Level Group , i Sundbyberg (+1 orter)
Nästa kurstillfälle
Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Nästa kurstillfälle
Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Krisledning

Utbildningen behandlar området krisledning och krishantering på en grundläggande nivå med fokus på allt som händer eller bör hända i krisledningsrummet som exempelvis ledningsmetodik, kommunikation, analys, stresshantering och inte minst ledarskap.

Grundutbildningen lämpar sig särskilt för att sätta en gemensam syn på krisledning för att därefter vidareutveckla och bygga en gemensam och stark förmåga

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

På förfrågan

 • Öppen utbildning
 • Sundbyberg

Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer inom företrädelsevis verksamhetsledningar avdelningar inom privata och offentliga organisationer som ingår eller ska ingå i en krisledningsorganisation. Utbildningen genomförs med fördel för hela krisledningsorganisationen vid ett och samma tillfälle.

Inga specifika förkunskaper krävs för att kunna ta del av denna grundläggande utbildning.

Kursinnehåll

Grundutbildning krisledning är uppdelad i tre delar som redovisas nedan. Del 1 och del 2 kan genomföras under en heldagsutbildning eller delas in i två separata genomföranden.

Del 1 – Grunder krishantering (3 h)

 • Enklare omvärldsanalys
 • Grunder kris
  • Definition
  • Grundprinciper
 • Gällande lagkrav
 • Roller och ansvar i krisledningen
 • Ledarskap
 • Stresshantering
 • Infrastruktur i krisledningsrummet
 • Ledningsmetodik – Att leda i kris
 • Kriskommunikation och mediahantering

Del 2 – Seminarieövning – Fokus: Individen (3 h)

 • Backspegel mot del 1 – Grunder krishantering
 • Inspel scenario 1
 • Återredovisning scenario 1/ utvärdering
 • Inspel scenario 2
 • Återredovisning scenario 2/ utvärdering
 • Inspel scenario 3
 • Återredovisning scenario 3/ utvärdering
 • Återkoppling och avslut

Del 3 – Tillämpad övning – Fokus: Organisationen (3 h)

 • Backspegel mot tidigare utbildning och övning
 • Genomgång före övning
 • Övningsstart
 • Övningsavslut
 • Utvärdering
 • Återkoppling och avslut

Upplägg

Utbildningen omfattar antingen en halvdagsutbildning (Del 1) men kan genomföras som en hel utbildningsdag, då innefattande del 1 och den 2. Del 3 genomförs som ett separat övningstillfälle. Utbildningen genomförs med fördel platsförlagd men kan också genomföras digitalt. Utbildningen bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under utbildningens samtliga delar.

Scenariobaserade exempel (case) och gruppövningar är inslag under utbildningen. Kunskap- och erfarenhetsdiskussioner är viktiga delar där deltagaren förväntas ta eget ansvar för lärande både individuellt och i grupp.

Tid & plats

Bestäms i dialog med beställare, datum för öppen utbildning sätts efter behov och intresseanmälan.

Investering

Offert, baseras på antal deltagare och anpassningar av innehållet

Kursledare

Våra kursledare kombinerar lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter med säkerhetspositioner inom näringslivet samt expertis inom analys och utredning. Vi erbjuder en unik och kraftfull mix av praktisk erfarenhet och strategisk insikt. Vi värdesätter att utgå från deltagarnas vardag och förutsättningar, vi är flexibla och skräddarsyr vår undervisning för att passa deltagarnas behov.

Examen, diplom m.m.

Erhåller intyg efter slutförd utbildning

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Krisledning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Nordic Level Group
Vasagatan 12C
172 67 SUNDBYBERG

Vi inom Level Advisory är experter på verksamhetssäkerhet med särskild kompetens inom medarbetarskydd och personsäkerhet. Vi drivs av ett starkt samhällsengagemang, leveranser av framstående kvalité och en hög grad av tillgänglighet. Våra kursledare kombinerar lång erfarenhet från polisiära och militära specialenheter med säkerhetspositioner inom näringslivet samt expertis inom analys och...

Läs mer om Nordic Level Group och visa alla utbildningar.

Highlights